9. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

09.-10.11.2011