10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V-4

17.-18. 10.2012