Medzinárodné majstrovstva špeciálnych škôl vo varení v Katowiciach, za účasti našich žiakov

13.03. - 15.03.2018