Mikuláš so svojími pomocníkmi prišiel rozdávať mikulášske balíčky aj žiakom II.stupňa ZŠ, OA a SOŠ

06.12.2017