Dekanka PdF UK ocenila pamätnou medailou Spojenú školu na Opatovskej ceste, Košice za dlhoročnú spoluprácu pri príprave študentov  špeciálnej pedagogiky

29.11.2017