Okresný úrad Košice - odbor školstva ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Medzi ocenenými bola aj vychovávateľka našej Spojenej školy Gabriela Estóková

06.04.2018