Ocenenie zamestnancov riaditeľkou školy na slávnostnej porade, pri príležitosti "Dňa učiteľov" 

28.03.2018