Slávnostné odovzdávanie Certifikátov - "Zelená škola" sa uskutočnilo vo Zvolene, kde certifikát pre našu školu prevzala riaditeľka školy

05.10.2017