Žiaci I. stupňa ZŠ strávili dopoludnie so spisovateľom Slavomírom a pani redaktorkou RTVS Ivetou čítaním rozprávok z histórie Košíc.

04.12.2018