Obľúbená každoročná súťaž žiakov ŠKD v presnom hádzaní gaštanov do koša.

16.10.2018