V rámci kurzu OŽaZ žiaci PŠ a druhého stupňa ŠZŠ absolvovali prehliadku Múzea letectva v Košiciach

26.09.2018