Športové popoludnie ŠKD na multifunkčnom ihrisku školy, kde každý chcel byť najrýchlejší v behu.

09.10.2018