V rámci Dopravnej výchovy v MŠ sa uskutočnila beseda s pracovníkmi polície na tému: "Preventívne aktivity pre skupinu detí od polície".

07.11.2018