Vianočná besiedka žiakov MŠ, ktorú pripravili pre svojich rodičov.

13.12.2018