Všetkovedko - s˙boj o najm˙drejšieho medzi najbystrejšÝmi - s˙ťaž žiakov I. stupňa ZŠ.

29.11.2018