Vystúpenie našich žiakov v Kultúrparku na 25. výročí založenia Karpatskej nadácie s programom vytvoreným v rámci projektu "Tanec bez bariér"

06.02.2020