Usmievanka Anka s aktivitou "Štyri ročné obdobia" zaujala žiakov MŠ a I. stupňa ZŠ

22.01.2020