Vianočná besiedka - žiaci MŠ vystúpili s programom pre svojich rodičov

12.12.2019