Maciky 2020 - projekt tvorivých dielni za účasti spisovateľky Silvie Bolčovej so žiakmi I. stupňa ZŠ

23.-24.06.2020