Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 na ihrisku školy

30.06.2020