Prezentácia výtvarných prác našich žiakov na vernisáži  v rámci akcie "Kračún na valale" na UPJŠ Košice.

13.12.2019