Mikuláš navštívil každú triedu našej školy a potešil žiakov sladkými balíčkami

07.12.2020