Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

07. - 08.04.2021