Pri príležitosti mesiaca úcty k starším žiaci z ŠKD v DSS Lux, n.o. predniesli starkým básničky

a odovzdali vlastnoručne vyrobené pohľadnice

22.10.2021