Deň učitelov sme oslávili slávnostnou pracovnou poradou, na ktorej boli odmenení aj siedmi zamestnanci školy

25.03.2022