ECO deň . slávnostné podpísanie manifestu pre podporu obehovej ekonomiky v rámci projektu CITYCIRCLE

spojené s odovzdaním košov na separovaný zber odpadu pre našu školu

20.09.2021