Eurpsky tždeň mobility - do projektu na diaľku sa zapojili žiaci piateho, šiesteho a deviateho ročnka ZŠ

24.09.2021