Účelové cvičenie, kde sa žiaci VII.A a IX.A zdokonaľovali v poskytovaní prvej pomoci

08.09.2021