Home Up II. TEK III. TAP Absolventi TAP

 

Absolventi Strednej odbornej školy

Odbor: Technicko administratívny pracovník

 

Absolventi: 

BOLDIŽÁR Jakub

GAŠPARÍK Lukáš

Školský rok 2012/2013

Triedny učiteľ:

Ing. Jana Lazoriková

 

HANYICZKOVÁ Viktória

LUKÁČ Andrej

RUSINKO Róbert,

P6200048.jpg (58247 bytes) P6200050.jpg (67160 bytes) P6200052.jpg (67709 bytes)

Stránka aktualizovaná 11.09.2013

 

Home Up II. TEK III. TAP Absolventi TAP