Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z

 

Trieda

Triedny uite /ka/

iaci

Ronk

Foto

3. Z

Mgr. Alena Simkuletov

Mgr. Miriam Mienkov

HUDK Nikolas

KUZMOV Emma

MUCHA Martin

AKO Jaroslav

HODOSI Tom 

3.

3.

3.

4.

4.

 

Kmeov trieda: ueba .  , 1. paviln, Opatovsk cesta 101

Strnka aktualizovan 29.10.2018

Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z