Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

III. D

Ing. František Vargovčák

Dani Marcel

Jano Patrik

Litavcová Laura

Pinďár Dávid

Robeová Alexandra

Sochan Matej

 

Kmeňová trieda: učebňa v DSS Lux, Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C