Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IV. C

Mgr. Alena Simkuletová

Bati Erik

Beľušová Daniela

Horváth René

Ismael Israa Godem Ali M.

Rezanka Patrik

Uličný Jakub

Vybošteková Lenka

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  , 3. pavilón, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C