Home Up služby užitočné informácie fotogaléria kontakty

 

 

Kontakty

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

 

 

 

* Opatovská cesta 101,  040 01  Košice

 

'  Telefón: 055/6785459

 

?  E-mial: csppopatovska@gmail.com

 

 

Stránka aktualizovaná 25.02.2015

Home Up služby užitočné informácie fotogaléria kontakty