Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

0. A

Mgr. Klaudia Križalkovičová

BAROŚOVÁ Zuzana

ČARDÁŠ Róbert

FOJTÍK Adrián

GÁDŽOR Michal

GÁDŽOROVÁ Denisa

HUDÁKOVÁ Alexandra

 

Kmeňová trieda: učebňa č. 11 v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 23.10.2016

 

Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ