Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z

 

Trieda

Triedny uite /ka/

iaci

Ronk

Foto

7. Z

Mgr. Alena Simkuletov

Mgr. Miriam Mienkov

KOVAOV Viktria

sepiov Miroslava

SOCHAN Matej

BATI Erik

BEUOV Daniela

VBOTEKOV Lenka 

5.

5.

5.

6.

6.

6.

 

Kmeov trieda: ueba .  , 1. paviln, Opatovsk cesta 101

Strnka aktualizovan 29.10.2018

Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z