Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VI. C

Mgr. Andrej Řezanina

Badžo Viliam

Ferencová Lucia

Ficuová Nikola

Horváth Oskár

Jurášková Mária

Tancoš Martin

 

Kmeňová trieda: učebňa v DeD Červený breh, Košice

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C