Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VIII. C

Mgr. Mária Čopová

Adamkovics Rudolf

Berešová Adriana

Bikár Tibor

Holíček Patrik

Kroková Lívia

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  , 1. pavilón, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C