Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

VIII. B

 

 

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 22.11.2017

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ