Home Up Rok 2010-11 Rok 2011-12

 

Materská škola - školský rok 2011/2012

 

Učiteľky:  

Bc. Alexandra Holá, Ing. Miriam Hanečáková, Lenka Gločeková

Kmeňová trieda:  učebňa č. 134

Žiaci -

BARTEK Lukáš,  HLEBOVÁ Ema,  HORVÁTHOVÁ Ema,  KOPECKÁ Dana,  LOVÁŠ Ladislav,  MATTA Kevin,

PAŽIN Michal, PĽUTOVÁ Juliana,  SZARVAŠOVÁ Janka,  

 

Zo života našej Materskej školy  V Č E L I Č K A 

Stránka aktualizovaná 02.01.2012

 

Home Up Rok 2010-11 Rok 2011-12