Home

 

ŠKOLA
ŽIVOT ŠKOLY
AKTIVITY
PROJEKTY
ZMLUVY
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SPONZORI
KONTAKT

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÝ KLUB

DETÍ

ŠKOLSKÁ

JEDÁLEŇ

MATERSKÁ

ŠKOLA

Vítame Vás na stránkach

Spojenej školy

Našu školu pre telesne postihnutých nájdete v Košiciach na Opatovskej ceste 101. Žiaci sa tu môžu vzdelávať v šiestich typoch škôl. Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme. 

Oznamy - Pozvánky

Výsledky prijímacích skúšok na odbor TEK v šk. roku 2024/2025

Výsledky volieb do Rady školy

Zoznam prijatých uchádzačov SOŠ na šk. rok 2024/2025

Oznam - režijné náklady ŠJ od 01.09.2023

Školský autobus

Harmonogram DPMK

Prílohy

 

 

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia o spracúvaní  a ochrane OÚ v Spojenej škole

STREDNÁ

ODBORNÁ

ŠKOLA

ŠPECIÁLNA

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

OBCHODNÁ

AKADÉMIA

PRAKTICKÁ

ŠKOLA

22. ročník 

Sociálne podnikanie

Novinkou na našej škole od 1.2.2022 bude obohatenie predmetu "Základy podnikania" o novú oblasť, ktorou je sociálne podnikanie. Pri vyučovaní bude škola využívať Vzdelávací systém InnoSchool, čím sa viac priblížime k pôvodným víziám Jána Amosa Komenského – teda k väčšej názornosti, k prepojeniu teórie s praxou.   pokračovanie.....

Darujte škole 2% z Vašich daní      Tlačiva pre zamestnancov:

Vyhlásenie za rok 2023

Potvrdenie za rok 2023

Informácie...

Stránka aktualizovaná k 08.07.2024

Home