Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Plán práce školy na školský rok 2017 / 2018

klik

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016 / 2017        

klik

 

Žiados o vystavenie odpisu vysvedčenia

klik

Stránka aktualizovaná k 26.09.2017

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady