Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Plán práce školy na školský rok 2018 / 2019

klik

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017 / 2018        

klik

 

Žiados o vystavenie odpisu vysvedčenia

klik

Stránka aktualizovaná k 26.09.2018

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady