Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Plán práce školy na školský rok 2016 / 2017

klik

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015 / 2016         

klik

 

Žiados o vystavenie odpisu vysvedčenia

klik

Stránka aktualizovaná k 23.10.2016

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady