Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Pedagogickí zamestnanci školy

 

Vedenie školy

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Čabalová Mária, PaedDr.

riaditežka školy.

 

2.

Bozuža František, Mgr.

zástupca RŠ pre II.stupeň ZŠ, SOŠ a OA

vedúci kabinetu Zpv, 

3.

Gurská Erika, Mgr.

zástupkyňa RŠ pre ŠZŠ, PŠ a I. stupeň ZŠ

 

4.

Kuzma Jozef, Mgr.

zástupca RŠ pre ŠMŠ

 

 

Špeciálna materská škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Dufalová Naďa, Mgr.

1. trieda

predseda RŠ

2.

Lukáč Gabriel

2. trieda

 

3.

Tamašiová Katarína, PaedDr.

3. trieda

vedúca MZ

4.

Dandarová Silvia, Mgr.

4. trieda

knižnica ŠMŠ

5.

Feketeová Irena, Mgr.

5. trieda

učebné pomôcky ŠMŠ

6.

Brémová Eva

-

sklad ložného prádla ŠMŠ

7.

Fančovičová Katarína

-

MD

8.

Sobotková Jana 

-

 

9.

Oravcová Gabriela

-  
10.

Pelegrinová Zuzana, Mgr.

-

MD

11.

Bartková Katarína Bc.

-

asistentka učiteža

 

Špeciálna základná škola a Praktická škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Atyafiová Adela PaedDr..

ŠZŠ

 

2.

Zimovčáková Viera, Thlic.PaedDr.

ŠZŠ

 
3.

Ďurčanský Peter, Mgr.

ŠZŠ

 

4.

Čopová Mária, Mgr.

ŠZŠ

vedúca MZ pre ŠZŠ, učebnice ŠZŠ,

5.

Stašáková Lýdia, Mgr.

ŠZŠ

kabinet hudobnej výchovy

6.

Mošková Helena, Mgr.

ŠZŠ

kabinet ŠZŠ 

7.

Simkuletová Alena, Mgr.

ŠZŠ

správca kuchynky ŠZŠ a PŠ,

8.

Mišenčiková Miriam, Mgr

ŠZŠ

 

9.

Gučíková Jana, Mgr.

I.PŠ. II.PŠ

 

10.

Vargovčák František, Ing.

III. PŠ

výchovný poradca pre ŠZŠ a PŠ, CO, vedúci MZ pre PŠ

11.

Furčáková Michaela

-

asistentka učiteža

12.

Stanová Renáta

-

asistentka učiteža

13.

Koleková Xénia

-

asistentka učiteža

14.

Hajdová Mária

-

pomocná asistentka učiteža

 

Základná škola a Školský klub detí

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Hozová Zuzana, Mgr.

Prípravný ročník  
2.

Řezanina Andrej, Mgr.

I.A

videotechnika ŠZŠ a PŠ, vedúci MZ pre Prípravný až 4. ročník ZŠ,

3.

Pisková Silvia, Mgr.

I.B

vedúca kabinetu 1. - 4. ročník, vedúca kabinetov Výtvarnej výchovy

4.

Križalkovičová Klaudia, Mgr.

II.A

učebnice 1. - 4. ročník ZŠ,

5.

Gotthardová Jana, Mgr.

III.A

 

6.

Paralová Mária, Mgr.

IV.A

katechétka

7.

Murtinová Alena, Mgr.

VI. A

kabinet TV, koordinátor pre enviromentálnu výchovu

8.

Čabala Ján, Ing. arch.

VII. A

vedúci učebne Informatiky,

9.

Kertys Ladislav, Mgr.

VIII. A

vedúci dielne, vedúci PK - odborné predmety SOŠ, vedúci kabinetov Fyziky a Zemepisu

10.

Mihažáková Mária, RNDr.

IX. A

vedúca kabinetov Chémie a Matematiky, učebnice 5. - 9. ročník ZŠ 

11.

Lazorová Lucia, Mgr.

-

vedúca PK - spoločensko-vedné predmety, a Slovenského jazyka,

12.

Gazdík Jozef, PhDr.

-

vedúci kabinetu Dejepisu

13.

Pekarovičová Lýdia, Mgr.

 -

logopéd

14.

Iškyová Helena, Bc.

 -

vedúca výchovy, správca kuchynky ZŠ

15.

Bičkošová Terézia,Mgr.

-

vychovávatežka v ŠKD

16.

Estóková Gabriela

-

vychovávatežka v ŠKD

17.

Filčáková Elena

-

vychovávatežka v ŠKD, vedúca MZ pre ŠKD

18.

Gločeková Lenka

-

vychovávatežka v ŠKD

19.

Polačoková Jana, Bc.

-

vychovávatežka v ŠKD

20.

Palková Marianna, Mgr

-

vychovávatežka v ŠKD

21.

Ružbacká Eva

-

koordinátor vožného času

22.

Ivančinová Denisa, Mgr.

-

sociálny pedagóg, výchovný poradca ZŠ a SŠ

23.

Kuzma Radoslav, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

24.

Dandar Michal, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

25.

Halásová Nicola, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

26.

Kuchčáková Mariana

-

asistent učiteža v ZŠ

27.

Lubinszký Otto

-

asistent učiteža v ŠKD

28.

Urbanová Ivana

-

MD

29.

Fižová Katarína, Mgr.

-

MD

30.

Kovaríková Romana, Mgr.

-

dlhodobo PN

 

SOŠ a OA

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcieMgr

1.

Lazoriková Jana, Ing.

II.TEK

učebnice SŠ

2.

Hanečáková Miriam, Ing.

I.OA

 
3.

Šimonová Irmtraud, Mgr.

II.OA

kabinet NJ, vedúca PK - jazykové predmety ZŠ a SŠ,

4.

Krausová Jana, Ing.

III.OA

vedúca PK - odborné predmety OA,

5.

Čabalová źubica, Mgr.

IV.OA

vedúca PK - prírodovedné predmety, vedúca kabinetu Prírodopis, knižnica, koordinátor prevencie drogových závislosti,

6.

Kraus Miroslav, Mgr.

-

vedúci kabinetu Anglický jazyk

7.

Pradová Lenka, Ing., PhD.

-

MD

8.

Bieleková Katarína, PaedDr., PhD.

-

kronika, školský časopis

9.

Švečková Natália, Mgr., Ing.

-

vedúca kabinetu ADK,

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Viščorová Erika, PaedDr.

špec. pedagóg

vedúca poradne,

2.

Molnárová Martina, Mgr.

psychologička

 

3.

Žižaková Martina, Mgr.

psychologička

 
4.

Fečková źubica, Mgr.

špec. pedagóg

 
5.

Majorošová Zuzana, Mgr.

logopedička

 

6.

Grodná Monika

fyzioterapeutka

 

7.

Lechanová Jana, Mgr.

odb. pracovníčka

 

8.

Roháčková Jana, Mgr.

logopedička

MD

9.

Urbancová Štefánia, Mgr

psychologička

MD

 

Ostatní zamestnanci

 P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Tinschmidová Dana, Ing.

ekonómka

 

2.

Dutková Alena, Ing.

pracovník VO

 

3.

Tomko Martin, Ing.

hospodár

čistiace a kancelárske potreby,

4.

Kopnická Renáta

ekonomický referent

 

5.

Hritzová Erika

mzdová účtov.

 

6.

Vereb Vladimír

údržbár

 
7.

Izakovič Stanislav

údržbár

 
8.

Jendralová Monika

kuchárka

 
9.

Nalevanková Adela

kuchárka

 
10.

Balteszová Mária

kuchárka

 
11.

Semanová Alena

vedúca ŠKJ

 
12.

Lišková Serafína

upratovačka

 
13.

Sopková Dagmar

upratovačka

 
14.

Vargová Júlia

upratovačka

 

15.

Imrová Valéria

upratovačka

 

Stránka aktualizovaná 02.10.2018

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady