Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Pedagogickí zamestnanci školy

 

Vedenie školy

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Čabalová Mária, PaedDr.

riaditežka školy.

 

2.

Bozuža František, Mgr.

zástupca RŠ pre II.stupeň ZŠ, SOŠ a OA

vedúci kabinetu Zpv, 

3.

Gurská Erika, Mgr.

zástupkyňa RŠ pre ŠZŠ, PŠ a I. stupeň ZŠ

 

4.

Kuzma Jozef, Mgr.

zástupca RŠ pre ŠMŠ

 

 

Špeciálna materská škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Dufalová Naďa, Mgr.

1. trieda

 

2.

Lukáč Gabriel

2. trieda

 

3.

Tamašiová Katarína, PaedDr.

3. trieda

vedúca MZ

4.

Dandarová Silvia, Mgr.

4. trieda

knižnica ŠMŠ

5.

Feketeová Irena, Mgr.

5. trieda

učebné pomôcky ŠMŠ

6.

Brémová Eva

-

sklad ložného prádla ŠMŠ

7.

Fančovičová Katarína

-

 

8.

Sobotková Jana 

-

 

9.

Oravcová Gabriela

-  
10.

Pelegrinová Zuzana, Mgr.

-

MD

11.

Kuchčáková Mariana

-

MD

12.

Bartková Katarína Bc.

-

asistentka učiteža

 

Špeciálna základná škola a Praktická škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Hozová Zuzana, Mgr.

0.D, I.D, II.D

 

2.

Gotthardová Jana, Mgr.

I.B, II.B  
3.

Zimovčáková Viera, Thlic.PaedDr.

III.C, IV.C

 

4.

Atyafiová Adela Mgr.

0.C, I.C  
5.

Janková Monika, Mgr

III.D, VI.D  
6.

Ďurčanský Peter, Mgr.

IV. D

 

7.

Simkuletová Alena, Mgr.

V.D

správca kuchynky ŠZŠ a PŠ,

8.

Stašáková Lýdia, Mgr.

VI. C

kabinet hudobnej výchovy

9.

Mošková Helena, Mgr.

VIII.C. IX.D

kabinet ŠZŠ 

10.

Čopová Mária, Mgr.

V.C, IX.C

vedúca MZ pre ŠZŠ, učebnice ŠZŠ, predseda RŠ,

11.

Gučíková Jana, Mgr.

I.PŠ. III.PŠ

kronika 

12.

Vargovčák František, Ing.

II. PŠ

výchovný poradca pre ŠZŠ a PŠ, CO

13.

Furčáková Michaela

-

asistentka učiteža

14.

Stanová Renáta

-

asistentka učiteža

15.

Koleková Xénia

-

asistentka učiteža

16.

Hajdová Mária

-

pomocná asistentka učiteža

17.

Mišenčiková Miriam, Mgr

-

MD

 

Základná škola a Školský klub detí

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Řezanina Andrej, Mgr.

Prípravný ročník A

videotechnika ŠZŠ a PŠ

2.

Pisková Silvia, Mgr.

Prípravný ročník B

vedúca kabinetu 1. - 4. ročník, vedúca kabinetov Výtvarnej výchovy

3.

Križalkovičová Klaudia, Mgr.

 I.A

učebnice 1. - 4. ročník ZŠ,

4.

Kovaríková Romana, Mgr.

II.A

vedúca MZ pre Prípravný až 4. ročník ZŠ,

5.

Paralová Mária, Mgr.

III.A , IV.A

katechétka

6.

Murtinová Alena, Mgr.

V. A

kabinet TV, koordinátor pre enviromentálnu výchovu

7.

Čabala Ján, Ing. arch.

VI. A

vedúci učebne Informatiky,

8.

Kertys Ladislav, Mgr.

VII. A

vedúci dielne, vedúci PK - odborné predmety SOŠ, vedúci kabinetov Fyziky a Zemepisu

9.

Mihažáková Mária, RNDr.

VIII. A

vedúca kabinetov Chémie a Matematiky, učebnice 5. - 9. ročník ZŠ 

10.

Lazorová Lucia, Mgr.

VIII. B

vedúca PK - spoločensko-vedné predmety, a Slovenského jazyka,

11.

Hanečáková Miriam, Ing.

IX. A

 

12.

Pekarovičová Lýdia, Mgr.

 -

logopéd

13.

Iškyová Helena, Bc.

 -

vedúca výchovy, správca kuchynky ZŠ

14.

Bičkošová Terézia,Mgr.

-

vychovávatežka v ŠKD

15.

Estóková Gabriela

-

vychovávatežka v ŠKD

16.

Filčáková Elena

-

vychovávatežka v ŠKD, vedúca MZ pre ŠKD

17.

Gločeková Lenka

-

vychovávatežka v ŠKD

18.

Polačoková Jana, Bc.

-

vychovávatežka v ŠKD

19.

Palková Marianna, Mgr

-

vychovávatežka v ŠKD

20.

Ružbacká Eva

-

koordinator vožného času

21.

Ivančinová Denisa, Mgr.

-

sociálny pedagóg, výchovný poradca ZŠ a SŠ

22.

Kuzma Radoslav, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

23.

Dandar Michal, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

24.

Halásová Nicola, Bc.

-

asistent učiteža v ZŠ

25.

Lubinszký Otto

-

asistent učiteža v ŠKD

26.

Urbanová Ivana

-

MD

27.

Fižová Katarína, Mgr.

-

MD

28.

Juhasová Mária, Mgr.,

-

Dlhodobá PN

 

SOŠ a OA

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcieMgr

1.

Lazoriková Jana, Ing.

I.TEK

učebnice SŠ

2.

Šimonová Irmtraud, Mgr.

I.OA

kabinet NJ, vedúca PK - jazykové predmety ZŠ a SŠ,

3.

Krausová Jana, Ing.

II.OA

vedúca PK - odborné predmety OA,

4.

Čabalová źubica, Mgr.

III.OA

vedúca PK - prírodovedné predmety, vedúca kabinetu Prírodopis, knižnica, koordinátor prevencie drogových závislosti,

5.

Kraus Miroslav, Mgr.

-

vedúci kabinetu Anglický jazyk

6.

Pradová Lenka, Ing., PhD.

-

vedúca kabinetov Dejepisu

7.

Bieleková Katarína, PaedDr., PhD.

-

 

8.

Švečková Natália, Mgr., Ing.

-

vedúca kabinetu ADK,

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Viščorová Erika, PaedDr.

špec. pedagóg

vedúca poradne,

2.

Molnárová Martina, Mgr.

psychologička

 

3.

Fečková źubica, Mgr.

špec. pedagóg

 
4.

Majorošová Zuzana, Mgr.

logopedička

 

5.

Grodná Monika

fyzioterapeutka

 

6.

Lechanová Jana, Mgr.

odb. pracovníčka

 

7.

Roháčková Jana, Mgr.

logopedička

MD

8.

Urbancová Štefánia, Mgr

psychologička

MD

 

Ostatní zamestnanci

 P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Tinschmidová Dana, Ing.

ekonómka

 

2.

Dutková Alena, Ing.

pracovník VO

 

3.

Gruber Bohumil

hospodár

školské časopisy, čistiace a kancelárske potreby,

4.

Kopnická Renáta

ekonomický referent

 

5.

Hritzová Erika

mzdová účtov.

 

6.

Vereb Vladimír

údržbár

 
7.

Izakovič Stanislav

údržbár

 
8.

Jendralová Monika

kuchárka

 
9.

Nalevanková Adela

kuchárka

 
10.

Balteszová Mária

kuchárka

 
11.

Semanová Alena

vedúca ŠKJ

 
12.

Lišková Serafína

upratovačka

 
13.

Sopková Dagmar

upratovačka

 
14.

Vargová Júlia

upratovačka

 

15.

Imrová Valéria

upratovačka

 

Stránka aktualizovaná 01.10.2017

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady