Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Pedagogickí zamestnanci školy

 

Vedenie školy

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Čabalová Mária, PaedDr.

riaditežka školy.

 

2.

Hanečáková Miriam, Ing.

zástupkyňa RŠ pre II.stupeň ZŠ, SOŠ a OA

 

3.

Gurská Erika, Mgr.

zástupkyňa RŠ pre ŠZŠ, PŠ a I. stupeň ZŠ

 

4.

Kuzma Jozef, Mgr.

zástupca RŠ pre ŠMŠ

 

 

Špeciálna materská škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Dufalová Naďa, Mgr.

1. trieda

predseda RŠ, vedúca MZ

2.

Lukáč Gabriel

2. trieda

 

3.

Kuchčáková Mariana

3. trieda

 

4.

Dandarová Silvia, Mgr.

4. trieda

knižnica ŠMŠ

5.

Feketeová Irena, Mgr.

5. trieda

učebné pomôcky ŠMŠ

6.

Brémová Eva

-

sklad ložného prádla ŠMŠ

7.

Dirová Alena

-

 

8.

Sobotková Jana 

-

 

9.

Oravcová Gabriela

-  
10.

Pelegrinová Zuzana, Mgr.

-

MD

11.

Bartková Katarína Bc.

-

asistentka učiteža

 

Špeciálna základná škola a Praktická škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Atyafiová Adela PaedDr..

ŠZŠ

 

2.

Čopová Mária, Mgr.

ŠZŠ

vedúca MZ pre ŠZŠ a PŠ, učebnice ŠZŠ,

3.

Ďurčanský Peter, Mgr.

ŠZŠ

 

4.

Simkuletová Alena, Mgr.

ŠZŠ

správca kuchynky ŠZŠ a PŠ,

5.

Mišenčiková Miriam, Mgr

ŠZŠ

 

6.

Stašáková Lýdia, Mgr.

ŠZŠ

 

7.

Vargovčák František, Ing.

ŠZŠ

výchovný poradca pre ŠZŠ, CO,

8.

Mošková Helena, Mgr.

ŠZŠ

kabinet ŠZŠ 

9.

Gučíková Jana, Mgr.

II.PŠ. III.PŠ

 

10.

Zimovčáková Viera, Thlic.PaedDr.

 

 

11.

Furčáková Michaela

-

asistentka učiteža

12.

Stanová Renáta

-

asistentka učiteža

13.

Koleková Xénia

-

asistentka učiteža

14.

Hajdová Mária

-

pomocná asistentka učiteža

 

Základná škola a Školský klub detí

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Paralová Mária, Mgr. .

Prípravný ročník katechétka
2.

Hozová Zuzana, Mgr.

I.A

kabinet hudobnej výchovy

3.

Řezanina Andrej, Mgr.

II.A

videotechnika ŠZŠ a PŠ, vedúci MZ pre Prípravný až 4. ročník ZŠ,

4.

Pisková Silvia, Mgr.

II.B

vedúca kabinetu 1. - 4. ročník, vedúca kabinetov Výtvarnej výchovy

5.

Križalkovičová Klaudia, Mgr.

III.A

učebnice 1. - 4. ročník ZŠ,

6.

Lazorová Lucia, Mgr.

IV.A

vedúca PK - spoločensko-vedné predmety, a Slovenského jazyka,

7.

Čabalová źubica, Mgr.

V. A

vedúca PK - prírodovedné predmety, vedúca kabinetu Prírodopis, knižnica, koordinátor prevencie drogových závislosti,

8.

Murtinová Alena, Mgr.

VII. A

kabinet TV, koordinátor pre enviromentálnu výchovu

9.

Čabala Ján, Ing. arch.

VIII. A

vedúci učebne Informatiky,

10.

Kertys Ladislav, Mgr.

IX. A

vedúci dielne, vedúci PK - odborné predmety SOŠ, vedúci kabinetov Fyziky a Zemepisu

11.

Gazdík Jozef, PhDr.

-

vedúci kabinetu Dejepisu

12.

Pekarovičová Lýdia, Mgr.

-

logopéd

13.

Šišková Renáta, Mgr.

 -

logopéd

14.

Gregová Jana, Mgr.

 -

MD

15.

Iškyová Helena, Bc.

-

vedúca výchovy

16.

Bičkošová Terézia,Mgr.

-

vychovávatežka v ŠKD

17.

Estóková Gabriela

-

vychovávatežka v ŠKD

18.

Filčáková Elena

-

vychovávatežka v ŠKD, vedúca MZ pre ŠKD

19.

Gločeková Lenka

-

vychovávatežka v ŠKD

20.

Polačoková Jana, Bc.

-

vychovávatežka v ŠKD

21.

Palková Marianna, Mgr

-

vychovávatežka v ŠKD

22.

Ružbacká Eva

-

koordinátor vožného času

23.

Ivančinová Denisa, Mgr.

-

sociálny pedagóg, výchovný poradca ZŠ a SŠ

24.

Kuzma Radoslav, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

25.

Verebová Margita, Mgr.

-

asistentka učiteža v ZŠ

26.

Oravcová Katarína

-

MD

27.

Lubinszký Otto

-

asistent učiteža v ŠKD

28.

Urbanová Ivana

-

asistentka učiteža v ZŠ

29.

Fižová Katarína, Mgr.

-

MD

30.

Konečná Eva, Bc.

-

asistentka učiteža v ZŠ

 

SOŠ a OA

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcieMgr

1.

Mihažáková Mária, RNDr.

I.TAP

vedúca kabinetov Chémie a Matematiky, učebnice 5. - 9. ročník ZŠ 

2.

Bieleková Katarína, PaedDr., PhD.

II.OA

kronika, školský časopis

3.

Šimonová Irmtraud, Mgr.

III.OA

kabinet NJ, vedúca PK - jazykové predmety ZŠ a SŠ, vedúca kabinetu ADK,

4.

Krausová Jana, Ing.

IV.OA

vedúca PK - odborné predmety OA,

5.

Lazoriková Jana, Ing.

-

učebnice SŠ

6.

Švečková Natália, Mgr., Ing.

-

vedúca kabinetu Anglický jazyk

7.

Pradová Lenka, Ing., PhD.

-

MD

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Viščorová Erika, PaedDr.

špeciálny pedagóg

vedúca poradne,

2.

Urbancová Štefánia, Mgr

psychologička

 

3.

Žižaková Martina, Mgr.

psychologička

 
4.

Fečková źubica, Mgr.

špeciálny pedagóg

 
5.

Majorošová Zuzana, Mgr.

logopedička

 

6.

Grodná Monika

fyzioterapeutka

 

7.

Lechanová Jana, Mgr.

sociálny pedagóg

 

8.

Roháčková Jana, Mgr.

logopedička

 

 

Ostatní zamestnanci

 P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Tinschmidová Dana, Ing.

ekonómka

 

2.

Dutková Alena, Ing.

pracovník VO

 

3.

Valečko Dušan, Mgr.

vedúci hospodársky pracovník

čistiace a kancelárske potreby,

4.

Kopnická Renáta

ekonomický referent

 

5.

Valečková Erika, DiS.

personalista - mzdový účtovník

 

6.

Vereb Vladimír

údržbár

 
7.

Izakovič Stanislav

údržbár

 
8.

Drbulová Katarína

hlavná kuchárka

 
9.

Jendralová Monika

kuchárka

 
10.

Balteszová Mária

kuchárka

dlhodobo PN, zastupuje: Marta Ružbacká - pomocná kuchárka

11.

Begániová Zlata

kuchárka

 
12.

Semanová Alena

vedúca ŠKJ

 
13.

Lišková Serafína

upratovačka

 
14.

Sopková Dagmar

upratovačka

 
15.

Lászlóová Andrea

upratovačka

 

16.

Imrová Valéria

upratovačka

 

Stránka aktualizovaná 13.01.2020

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady