Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Pedagogickí zamestnanci školy

 

Vedenie školy

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Čabalová Mária, PaedDr.

riaditežka školy.

 

2.

Bozuža František, Mgr.

zástupca RŠ pre SOŠ, OA, 8.a 9. ročník ZŠ

vedúci kabinetu Zpv, 

3.

Gurská Erika, Mgr.

zástupkyňa RŠ pre ZŠ 0.-7. ročník

 

4.

Strhárska Anna, Mgr.

zástupkyňa RŠ pre ŠZŠ a PŠ 

 

5.

Kuzma Jozef, Mgr.

zástupca RŠ pre ŠMŠ

 

 

Špeciálna materská škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Dufalová Naďa, Mgr.

1. trieda

 

2.

Lukáč Gabriel

2. trieda

 

3.

Tamašiová Katarína, PaedDr.

3. trieda

vedúca MZ

4.

Dandarová Silvia, Mgr.

4. trieda

knižnica ŠMŠ

5.

Feketeová Irena, Mgr.

5. trieda

učebné pomôcky ŠMŠ

6.

Brémová Eva

-

sklad ložného prádla ŠMŠ

7.

Fančovičová Katarína

-

 

8.

Sobotková Jana 

-

 

9.

Oravcová Gabriela

-  
10.

Pelegrinová Zuzana, Mgr.

-

MD

11.

Kuchčáková Mariana

-

MD

12.

Bartková Katarína Bc.

-

asistentka učiteža

 

Špeciálna základná škola a Praktická škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Hozová Zuzana, Mgr.

0.C

 

2.

Gotthardová Jana, Mgr.

I. C  
3.

Zimovčáková Viera, Thlic.PaedDr.

II. C

 

4.

Atyafiová Adela Mgr.

II. D  
5.

Ďurčanský Peter, Mgr.

III. C

 

6.

Vargovčák František, Ing.

III. D

 

7.

Simkuletová Alena, Mgr.

IV. C

 

8.

Stašáková Lýdia, Mgr.

V. C

kabinet hudobnej výchovy

9.

Řezanina Andrej, Mgr.

VI. C

videotechnika ŠZŠ a PŠ

10.

Mošková Helena, Mgr.

VII. C

kabinet ŠZŠ 

11.

Čopová Mária, Mgr.

VIII. C

vedúca MZ pre ŠZŠ, učebnice ŠZŠ, predseda RŠ,

12.

Gučíková Jana, Mgr.

IX. C

 

13.

Vargovčák František, Ing.

I. PŠ

výchovný poradca pre ŠZŠ a PŠ, CO

14.

Janková Monika, Mgr

II. PŠ

správca kuchynky ŠZŠ a PŠ,

15.

Forgáč Jaroslav, Mgr.

III. PŠ

kronika 

16.

Furčáková Michaela

-

asistentka učiteža

17.

Stanová Renáta

-

asistentka učiteža

18.

Koleková Xénia

-

asistentka učiteža

19.

Hajdová Mária

-

pomocná asistentka učiteža

20.

Mišenčiková Miriam, Mgr

-

MD

 

Základná škola a Školský klub detí

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Križalkovičová Klaudia, Mgr.

Prípravný ročník

učebnice 1. - 4. ročník ZŠ,

2.

Kovaríková Romana, Mgr.

 I. A

vedúca MZ pre Prípravný až 4. ročník ZŠ,

3.

Paralová Mária, Mgr.

II. A a III. A

katechétka

4.

Juhasová Mária, Mgr., Pisková Silvia, Mgr.

IV. A

vedúca kabinetu 1. - 4. ročník, vedúca kabinetov Výtvarnej výchovy

5.

Minaríková Mária, Mgr.

V. A

logopéd

6.

Kertys Ladislav, Mgr.

VI. A

vedúci dielne, vedúci PK - odborné predmety SOŠ, vedúci kabinetov Fyziky a Zemepisu

7.

Mihažáková Mária, RNDr.

VII. A

vedúca kabinetov Chémie a Matematiky, učebnice 5. - 9. ročník ZŠ 

8.

Bidlenčíková Jana, Mgr.

VII. B

vedúca kabinetu ADK, výchovný poradca, vedúca PK - spoločensko-vedné predmety, a Slovenského jazyka,

9.

Hanečáková Miriam, Ing.

VIII. A

 

10.

Šimonová Irmtraud, Mgr.

IX. A

kabinet NJ, vedúca PK - jazykové predmety ZŠ a SŠ,

11.

Pekarovičová Lýdia, Mgr.

 -

logopéd

12.

Kovalčíková Ivona, Mgr.

 -

 

13.

Lazorová Lucia, Mgr.

 -  
14.

Iškyová Helena, Bc.

 -

vedúca výchovy, správca kuchynky ZŠ

15.

Bičkošová Terézia,Mgr.

-

vychovávatežka v ŠKD

16.

Estóková Gabriela

-

vychovávatežka v ŠKD

17.

Filčáková Elena

-

vychovávatežka v ŠKD, vedúca MZ pre ŠKD

18.

Gločeková Lenka

-

vychovávatežka v ŠKD

19.

Birnsteinová Iveta, Mgr.

-

vychovávatežka v ŠKD

20.

Ružbacká Eva

-

koordinator vožného času

21.

Ivančinová Denisa, Mgr.

-

sociálny pedagóg

22.

Kuzma Radoslav, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

23.

Dandar Michal, Mgr.

-

asistent učiteža v ZŠ

24.

Lubinský Otto

-

asistent učiteža v ZŠ

25.

Urbanová Ivana

-

MD

26.

Palková Marianna, Mgr

-

MD

27.

Fižová Katarína, Mgr.

-

MD

 

SOŠ a OA

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcieMgr

1.

Čabala Ján, Ing. arch.

III. TAP

 vedúci učebne Informatiky,

2.

Murtinová Alena, Mgr.

II. TEK

kabinet TV, koordinátor pre enviromentálnu výchovu

3.

Krausová Jana, Ing.

I.OA

vedúca PK - odborné predmety OA,

4.

Čabalová źubica, Mgr.

II. OA

vedúca PK - prírodovedné predmety, vedúca kabinetu Prírodopis, knižnica, koordinátor prevencie drogových závislosti,

5.

Lazoriková Jana, Ing.

IV. OA

učebnice SŠ

6.

Kraus Miroslav, Mgr.

-

vedúci kabinetu Anglický jazyk

7.

Pradová Lenka, Ing.

-

vedúca kabinetov Dejepisu

8.

Bieleková Katarína, PhD.

-

 

9.

Polačoková Jana, Bc.

-

majsterka OV

10.

Szalonová Natália, Mgr., Ing.

-

MD

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Kitková Eva, PhDr.

psychologička

vedúca poradne,

2.

Molnárová Martina, Mgr.

psychologička

 

3.

Fečková źubica, Mgr.

špec. pedagóg

 
4.

Viščorová Erika, PaedDr.

špec. pedagóg

 

5.

Majorošová Zuzana, Mgr.

logopedička

 

6.

Grodná Monika

fyzioterapeutka

 

7.

Lechanová Jana,

odb. pracovníčka

 

8.

Roháčková Jana, Mgr.

logopedička

MD

9.

Urbancová Štefánia, Mgr

psychologička

MD

 

Ostatní zamestnanci

 P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Jutková Mária

ekonómka

 

2.

Dutková Alena, Ing.

účtovníčka

školské časopisy, čistiace a kancelárske potreby,

3.

Gruber Bohumil

hospodár

 

4.

Kopnická Renáta

ekonomický referent

 

 5.

Tinschmidová Dana, Ing.

ekonomický referent

 
6.

Hritzová Erika

mzdová účtov.

 

7.

Mojžiš Ján

údržbár

 
8.

Izakovič Stanislav

údržbár

 
9.

Jendralová Monika

kuchárka

 
10.

Nalevanková Adela

kuchárka

 
11.

Balteszová Mária

kuchárka

 
12.

Semanová Alena

vedúca ŠKJ

 
13.

Lišková Serafína

upratovačka

 
14.

Sopková Dagmar

upratovačka

 
15.

Vargová Júlia

upratovačka

 

16.

Imrová Valéria

upratovačka

 

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady