Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Rada školy

Zloženie v školskom roku 2019/2020

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

V RŠ zastupuje

Od

 

Dufalová Naďa, Mgr.

predseda Rady školy

učiteľov

30.03.2016

 

Hritzová Erika

podpredseda Rady školy

nepedagogických zamestnancov školy

30.03.2016

 

Kubáni Peter,

člen

rodičov

01.09.2016

 

Petriková Katarína, Mgr.

člen

rodičov

30.03.2018

 

Berešová Martina, Ing.

člen

rodičov

30.03.2016

 

Čopová Mária, Mgr.

člen

učiteľov

30.03.2016

 

Javorka Jozef CSc, Ing.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Vitkovičová Magdaléna, Ing.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Némethová Adriana, Ing.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Mojzesová Ivica, Mgr.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Damankošová Daniela

člen

žiakov

01.02.2019

Združenie rodičov - výbor ZR

Zloženie v školskom roku 2019/2020

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

V ZR zastupuje

Od

 

Fabiánová Jaroslava

predseda,

rodičov

01.09.2017

 

Ivančinová Denisa, Mgr.

výchovný poradca

školu

01.09.2017

 

Ružbacká Eva.

pokladník

školu

01.09.2016

 

Nečedová Angela, Ing.

člen

rodičov

02.09.2011

 

Hlebová Andrea

člen

rodičov

01.09.2017

Stránka aktualizovaná k 19.09.2019

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady