Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Rada školy

Zloženie v školskom roku 2016/2017

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

V RŠ zastupuje

Od

 

Čopová Mária, Mgr.

predseda Rady školy

učiteľov

30.03.2016

 

Hritzová Erika

podpredseda Rady školy

nepedagogických zamestnancov školy

30.03.2016

 

Hrinková Michala, JUDr.

člen

rodičov

30.03.2016

 

Delina Radoslav PhD, Doc.Ing.

člen

rodičov

30.03.2016

 

Berešová Martina, Ing.

člen

rodičov

30.03.2016

 

Dufalová Naďa, Mgr.

člen

učiteľov

30.03.2016

 

Javorka Jozef CSc, Ing.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Vitkovičová Magdaléna, Ing.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Némethová Adriana, Ing.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Šimková Ivica, Mgr.

člen

Okresný úrad Košice, Odbor školstva

30.03.2016

 

Popovičová Viktória

člen

žiakov

30.03.2016

Združenie rodičov - výbor ZR

Zloženie v školskom roku 2016/2017

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

V ZR zastupuje

Od

 

Simkuličová Eva

predseda,

rodičov

02.09.2011

 

Bidlenčíková Jana, PhDr.

výchovný poradca

školu

01.09.2016

 

Ružbacká Eva.

pokladník

školu

01.09.2016

 

Jonášová Stela, Mgr.

člen

rodičov

02.09.2011

 

Nečedová Angela, Ing.

člen

rodičov

02.09.2011

Stránka aktualizovaná k 02.09.2016

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady