Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Študentská rada

Zloženie študentskej rady v školskom roku 2017/2018

 

Priezvisko, meno

Funkcia

V ŠR zastupuje

 

Popovičová Viktória

predseda Študentskej rady

III. OA  

 

Kovács Dušan

podpredseda ŠR

III. OA

 

Eperješiová Silvia

člen

II. OA

 

Vojteková Kristína

člen

I. TEK

  Oravcová Laura člen ZS
  Mattová Veronika člen ZS
  Lukáč Michal člen ZS
  Obšitošová Tatiana člen ZS
  Matta Marián člen ZS
  Rabatinová Vanesa člen ZS
  Alex Mohammed Amir člen ZS
  Lászlóová Karolína člen ZS

Plán akcií v školskom roku 2017/2018

 

Mesiac

Názov akcie

Realizácia

 

Október 

 

 

 

November

 

 

 

December

 

 

 

Január

 

 

 

Február

 

 

 

Marec

 

 

 

Apríl

 

 

 

Máj

 

 

 

Jún

 

 

Stránka aktualizovaná 26.09.2017

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady