Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Študentská rada

Zloženie študentskej rady v školskom roku 2016/2017

 

Priezvisko, meno

Funkcia

V ŠR zastupuje

 

Popovičová Viktória

prezident Študentskej rady

II. OA  

 

Olah Jozef

člen

IV. OA

 

Klesa Adam

člen

II. TEK

 

Vojteková Kristína

člen

III. TAP

Plán akcií v školskom roku 2016/2017

 

Mesiac

Názov akcie

Realizácia

 

Október 

 

 

 

November

 

 

 

December

 

 

 

Január

 

 

 

Február

 

 

 

Marec

 

 

 

Apríl

 

 

 

Máj

 

 

 

Jún

 

 

Stránka aktualizovaná 16.06.2016

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady