Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2018 / 2019

Dátum

Aktivita

Foto 

26.09.

2018

Prehliadka Múzea letectva

Žiaci PŠ a druhého stupňa ŠZŠ v rámci kurzu OŽaZ absolvovali prehliadku Múzea letectva v Košiciach.

03.09.

2018

Pokus o nový Guinnessov rekord

Pán Barbarič v rámci reklamnej kampane pred pokusom o vytvorenie nového Guinnessového rekordu navštívil našu školu.

03.09.

2018

Slávnostne otvorenie

školského roka 2018/ 2019 na multifunkčom ihrisku školy na Opatovskej ceste 101.

Stránka aktualizovaná 14.11.2018

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT