Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2019 / 2020

Dátum

Aktivita

Foto 

02.09.

2019

Pribeník 2019 - "Mosty bez baríér"

10. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce znevýhodnených a zdravých detí za účasti žiakov našej PŠ a ŠZŠ. Ich tretie miesto v súťaži o Top výrobok (maketa orla) je veľkou výzvou pre ďalšiu tvorivú činnosť na škole.

 

02.09.

2019

Slávnostne otvorenie

školského roka 2019/ 2020 na multifunkčom ihrisku školy na Opatovskej ceste 101.

 

Stránka aktualizovaná 19.09.2019

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT