Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2018 / 2019

Dátum

Aktivita

Foto 

05.03.

2019

Prednáška o extrémizme

Žiaci II. stupňa ZŠ a SŠ absolvovali v telocvični školy interaktívnu prednášku na tému: "Prevencia intolerancie a iných foriem diskriminácie", ktorú pútavou formou prezentovala príslušníčka policajného zboru.

01.03.

2019

MŠ v ZŠ Bukovecká

Žiaci našej MŠ na návšteve 1. ročníka ZŠ Bukovecká.

14.02.

2019

Karneval žiakov v ŠMŠ

11.02.

2019

Prednáška záchranárov - "112"

V telocvični školy sa uskutočnila prednáška pre žiakov ZŠ a SŠ na tému: "112 - Európsky deň jednotného čísla tiesňového volania". Prednášajúci team v zložení policajtka, požiarnik a členky červeného kríža sa aj praktickými ukážkami snažil spestriť prednášku, čo žiakov veľmi zaujalo,

08.02.

2019

Kyberšikanovanie

Žiaci ZŠ a PŠ sa v jedálni školy zúčastnili prednášky na tému: Bezpečný internet a používanie mobilného telefónu, kyberšikanovanie". Prednášku doplnenú príbehmi z praxe si vypočuli z úst najpovolanejších - príslušníčky polície.

09.01.

2019

Anka Usmievanka

Vystúpila so svojím programom Zimné hry v našej škole. Program so záujmom sledovali deti MŠ a ŠZŠ a bolo im do spevu a do tanca.

08.01.

2019

Pyšná princezná

Divadelné predstavenie rozprávky "Pyšná princezná", v podaní prešovského divadielka Portál, si v jedálni školy pozreli žiaci MŠ a ŠZŠ. Predstavenie všetkých zaujalo, čo vyjadrili hlučným potleskom.

20.12.

2018

Kapustnica 2018

Tradičné koncoročné posedenie zamestnancov "Spojenej školy, Opatovská cesta 101" pri vianočnej kapustnici.

19.12.

2018

Beseda so zberateľom

Žiaci stredných škôl absolvovali besedu s Andrejom Orlovským, ktorý je zberateľom pivných etikiet a vlastnil ich najväčšiu zbierku na Slovensku. Zberateľ pútavo rozprával o svojej zberateľskej vášni, kvôli ktorej precestoval takmer celý svet.

14.12.

2018

Vychádzka žiakov MŠ

Vychádzku vianočne vyzdobenými Košicami si užívali žiaci MŠ.

13.12.

2018

Vianočná besiedka v MŠ

Žiaci MŠ vystúpili v jedálni školy s vianočným programom ktorým chceli potešiť svojich rodičov.

06.12.

2018

Maturitné stužky - IV.OA

Dekorovanie našich maturantov zo IV.OA maturitnými stužkami z rúk triednej učiteľky Mgr. Ľubice Čabalovej.

05.12.

2018

Mikuláš v MŠ

Mikuláš s jednodňovým predstihom zavítal medzi našich nedočkavých škôlkarov z MŠ.

04.12.

2018

Beseda so spisovateľom v ZŠ

Žiaci I. stupňa ZŠ strávili dopoludnie so spisovateľom Slavomírom a pani redaktorkou RTVS Ivetou, čítaním rozprávok z histórie Košíc.

23.11.

2018

Všetkovedko 2018  -  www.vsetkovedko.sk

Do vedomostnej súťaže žiakov I. stupňa ZŠ sa zapojilo aj našich osem druhákov a. dvaja štvrtáci. Pustili do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia naozaj veľa.

23.11.

2018

Prednáška na tému násilie

prednesená koordinátorom projektu Ing. Magdalénou Lucákovou, v rámci Národného programu Podpora ochrany detí pred násilím. Prednáška zaujala žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ.

 

07.11.

2018

Večer strašidiel

Akciu organizoval ŠKD vo večerných hodinách v telocvični školy, kde sa spolu s deťmi a pedagógmi zabávali aj rodičia detí. V ten večer sa tu zišlo naozaj veľa najstrašnejších strašidiel.

07.11.

2018

Beseda s pracovníkmi polície v MŠ

V rámci Dopravnej výchovy v MŠ sa uskutočnila beseda s pracovníkmi polície na tému: "Preventívne aktivity pre skupinu detí od polície".

16.10.

2018

Hod gaštanom

Obľúbená každoročná súťaž žiakov ŠKD v presnom hádzaní gaštanov do koša.

09.10.

2018

Minimaratón

Športové popoludnie ŠKD na multifunkčnom ihrisku školy, kde každý chcel byť najrýchlejší v behu.

04.10.

2018

Deň úsmevu

Súťažné popoludnie v ŠKD v kreslení smajlikov, kde nechýbala dobrá nálada.

26.09.

2018

Prehliadka Múzea letectva

Žiaci PŠ a druhého stupňa ŠZŠ v rámci kurzu OŽaZ absolvovali prehliadku Múzea letectva v Košiciach.

03.09.

2018

Pokus o nový Guinnessov rekord

Pán Barbarič v rámci reklamnej kampane pred pokusom o vytvorenie nového Guinnessového rekordu navštívil našu školu.

03.09.

2018

Slávnostne otvorenie

školského roka 2018/ 2019 na multifunkčom ihrisku školy na Opatovskej ceste 101.

Stránka aktualizovaná 05.03.2019

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT