Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2017 / 2018

Dátum

Aktivita

Foto 

     
     
     
     
     

04.09.

2017

Slávnostne otvorenie

školského roka 2017/ 2018 v kinosále na Opatovskej ceste 97.

Stránka aktualizovaná 04.09.2017

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT