Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2023 / 2024

Dátum

Aktivita

Foto 

16.05.

2024

Študentské voľby 2024

Študenti SOŠ sa zapojili do projektu Študentských volieb - voľby do Európskeho parlamentu 2024, čím získali osobný a edukatívny zážitok s voľbami cez simuláciu reálnych volieb.

Rozvíjali kritické myslenie a vyjadrili svoj názor.

06.05.

10.05.

2024

 

Škola v prírode

 Zúčastnili sa jej žiaci II. A, II. B a IV. A  v Resort Levočská Dolina. Pobytu sa zúčastnilo 19 žiakov a triedny učitelia týchto tried.

Žiaci počas pobytu absolvovali rôzne vzdelávacie a športové aktivity v prírode. Súčasťou pobytu bol aj úvod do základného plaveckého výcviku v hotelovom bazéne.

V predvečer odchodu sa žiaci zabavili na diskotéke a večer zakončili hľadaním pokladu v okolí chaty.

09.05.

2024

Dni mesta Košice

Žiaci SOŠ prežili krásny a plnohodnotný deň, z ktorého si odniesli veľa živých a napĺňajúcich zážitkov. Okrem výstavy pod názvom Košice v rokoch 1944 -1945,ktorú sledovali s obdivom k ľuďom obetujúcim život pre iných, videli i priestory knižnice J. Bocatia s odborným výkladom.

Následne mali možnosť spoznať  prácu záchranárov na Hlavnej ulici v Košiciach a mohli sa dať vyšetriť v špeciálnej električke prvej pomoci. Čerešničkou na torte bola odmena v podobe dobrej zmrzliny podľa vlastného výberu.

07.05.

2024

Deň Európy 2024

Študenti TAP a TEK, členovia volebnej komisie Študentských volieb do Európskeho parlamentu, sa zúčastnili akcie "Deň Európy 2024". Navštívili európsku dedinku, v ktorej získali informácie o fungovaní Európskeho parlamentu a  vypočuli si prednášku p. Petra Ludwiga MINDSET.

V DOBE AI - Ako umelá inteligencia zmení naše životy a ako ju využiť.

29.04.

2024

O pohár Martina Záhradníka

Žiaci našej PŠ sa zúčastnili športovo- výtvarnej súťaže “ O pohár Martina Záhradníka” na OU Alejová v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z Praktických škôl Košického kraja. Družstvo našej školy získalo pohár a diplom za 1. miesto v súťažiach. Žiaci prežili dopoludnie plné športu, zábavy a zážitkov.

27.04.

2024

Vítanie jari v ŠKD

Každé dieťa  v ŠKD nakreslilo a vyzdobilo vajíčko podľa svojej fantázie. Pani vychovávateľka vytvorila výstavku vytvorených vajíčok, z ktorých každý vybral jedno najkrajšie vajíčko zo všetkých. Následne sme súťaž vyhodnotili. Najkrajšie vajíčka boli odmenené a vystavené k obdivu na nástenke ŠKD.

18.04.

2024

Revolution train

Žiaci 2. stupňa  našej ZŠ sa zúčastnili  návštevy špeciálneho vlaku z Prahy.

Po  Spišskej Novej Vsi, Michalovciach dorazil do Košíc Jeho návšteva je poriadnou jazdou pre vyše 1500 študentov krajských  škôl. Pasažieri sa zoči-voči stretnú so závislosťou na drogách a alkohole.

Autorom projektu je Pavel Tůma z neziskovej organizácie Nadační fond Nové Česko. 

Revolution train neponúkol  žiadne zbytočné reči, ale zážitok v multimediálnom priestore, kde žiaci videli osud rovesníkov, ktorí zažili autonehodu pod vplyvom alkoholu a drog.

Nápad sa zrodil ako osveta, keď autora projektu tvrdé drogy pripravili o kamaráta. Teraz šíri osvetu o metlách ľudstva v jazyku mladých so spomienkami možno na celý život. Okrem Slovenskej a Českej republiky 165 metrov dlhý vlak vyráža aj do Poľska a Nemecka.

17.04.

2024

Súťaž v Nezábudke

Celé dopoludnie   v knižnici Nezábudka patrilo žiakom Špeciálnych škôl, ktorí súťažili v prednese poézie a prózy. Naše úspechy nás tešia.

05.04.

2024

Deň učiteľov ocenenie

Medzi ocenenými bol aj náš zamestnanec, zástupca riaditeľky školy pre ŠMŠ pán Jozef Kuzma. Z rúk riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach si prevzal ocenenie za kvalitné a dlhoročné pôsobenie v špeciálnom školstve. Srdečne blahoželáme.

Na SOŠ Železničná sa uskutočnilo ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov.

05.04.

2024

Simulované Študentské voľby

Pre mladého človeka je dôležité vedieť si vybrať a spoluvytvárať budúcnosť pre seba a pre Slovensko. Študenti SOŠ si tieto zručnosti a postoje rozvíjali v rámci simulovaných Študentských volieb.

26.03.

2024

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa konala v školskej jedálni slávnostná porada, kde riaditeľka školy ocenila tých, ktorí sa dožívajú životného jubileá a tých, ktorí svojou prácou reprezentujú školu aj na verejnosti.

22.03.

2024

Zelený certifikát

"Naša škola získala zelený certifikát od spoločnosti SEWA, a. s. za odovzdaný elektro odpad a použité batérie v roku 2023. Tento dokument je potvrdením že naša škola správnym triedením odpadov pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia."

19.03.

2024

Čítajme si 2024

Žiaci V.A, VI.A triedy sa zúčastnili celoslovenského detského čitateľského maratónu „Čítajme si...“, ktorý prebehol v kultúrnom centre Výmenník Wuppertálska v Košiciach.

Cieľom aktivity bolo podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh.

12.03.

2024

Počítač - môj kamarát

Naši žiaci sa zúčastnili súťaže Počítač - môj kamarát, ktorá sa konala v Spojenej škole Rovníková v Košiciach. Súťaž bola pre žiakov špeciálnych základných škôl v Košickom kraji.

Na súťaži sme ako škola (dvojčlenný tím, Kolesár, Turčiansky) obsadili 1. miesto a 3. miesto (Kolesár) v  súťažení jednotlivcov.

18.02.

2024

Benefičný koncert

V historickej radnici mesta Košíc, sa konal 16. ročník Benefičného koncertu občianskeho združenia  „Usmej sa na mňa“. Na koncerte vystúpili aj naši žiaci so svojim programom.

 

06.02.

2024

Popoludnie  v ŠMŠ s Ujom Ľubom

Popoludní karneval v ŠMŠ obohatil svojim programom Ujo Ľubo. Na jeho živý program sa deti každoročne veľmi tešia.

06.02.

2024

Karneval v ŠMŠ s Usmievankou

Deti ŠMŠ strávili dopoludnie v karnevalových maskách. Na karneval prišla aj Anka Usmievanka so svojim programom.

22.12.

2023

Vianočný kvíz SOŠ

Žiaci SOŠ v rámci odbornej praxe pripravili kvíz na tému „Finančná gramotnosť“. Súčasťou kvízu bolo aj varenie vianočného punču a ukrajinského boršču.

21.12.

2023

Matiné

Žiaci ZŠ pod vedením Mgr. Z. Hozovej pripravili vianočný program pre rodičov a priateľov školy. Za svoj tanečný a spevácky výkon boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom.

18. - 21.12.

2023

Vianočný turnaj Boccia

Aj v tomto roku si žiaci II. stupňa ZŠ zmerali svoje sily na Vianočnom boccia turnaji. Jednotlivé triedy reprezentovala dvojica najúspešnejších hráčov triedy. Výsledky turnaja:

1. miesto - M. Mesík a J. Ryš

2. miesto - M. Maruš a D. Ryš

3. miesto - R. Goleňová a M. Vaňová

20.12.

2023

Vianočné posedenie pri kapustnici

Koncoročná pracovná porada zamestnancov bola výnimočná a spojená s posedením pri kapustnici, ktorú uvarili naše kuchárky.

19.12.

2023

Vianoce 2023 v ŠKD

Aj tento rok sme sa v školskom klube detí stretli pri vianočnom stromčeku. Oboznámili sme sa so zvykmi a tradíciami, vypočuli sme si koledy a priania deti. Na záver deti čakali malé darčeky a občerstvenie.

školský rok

2023 - 2024

Tréneri v škole

Škola je zapojená do projektu už od septembra 2023. Zúčastňujú sa ho žiaci I. stupňa ZŠ a to navýšenou hodinou telesnej výchovy týždenne. Hodinu vedie odborne vyškolený tréner.

september

december

2023

Klimatizuj sa

Žiaci VI. A a IX. A sa zapojili  do troch výziev novej kampane SAŽP "KLIMATIZUJ SA" :

september - Adoptuj si strom, 

október - Deň pôvodných druhov jabĺk, 

december - Pokrievka ako bojovník za zmenu klímy. 

06.12.

2023

Mikuláš 2023

Každoročne očakávaný Mikuláš v sprievode čerta a anjela ani tento rok nezabudol na našu školu. Navštívil každú triedu a nezabudol ani na balíček sladkosti pre každého žiaka. Žiaci si patrične uctili túto vzácnu návštevu, lebo iba Mikuláš vie zmeniť vyučovanie na deň plný hier a zábavy.

November

2023

Generácia €uro

V mesiaci november sa žiaci I. TEK zúčastnili 13. ročníka tímovej súťaže pre stredoškolákov pod názvom „Generácia €uro“. Súťaž v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka. Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska. Poslaním súťaže je priblížiť študentom význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky študentov o svete financií.  Študenti I. TEK Daniel Winter, Alex Mohammad Amir, Ingrid Bérešová, Marcel Kováč a Jakub Moňok boli členmi tímu Opatovská päťka. Koordinátorom tímu bola Ing. Jana Lazoriková. V kvíze dosiahli skóre 86,67%, za čo im bol udelený diplom.

16.11.

2023

Večer strašidiel

Zabavili sme sa ako strašidlá a rozprávkové bytosti, na dlho deťmi očakávanej akcii. Pani vychovávateľky všetko pekne pripravili, vyzdobili telocvičňu, pripravili program a pohostenie. Deti si mohli zhotoviť masky počas činností v ŠKD, alebo stať sa postavou akou chceli. Na začiatku sa predstavili, súťažili, ochutnali koláčiky, ktoré pripravili s láskou pani vychovávateľky a zabavili sme sa tancovaním. Tieto krásne chvíle zachytil profesionálny fotograf, ktorý k nám chodí každý rok. Deťom sa akcia veľmi páčila. Verím, že sa uvidíme aj nabudúce o rok.

07.11.

2023

,,Čaro hliny" 5.ročník

Na základe pozvania Spojenej školy internátnej v Trebišove, sme sa zúčastnili 5.ročníka krajskej súťaže ,,Čaro hliny" pre žiakov praktických škôl. 

02. - 03.11.

2023

Aktualizačné PZ a OZ

Konalo sa v školskej jedálni na témy „Podporné opatrenia v školskej praxi“ a „Inklúzia žiakov s NKS“. Prednášajúcimi boli zamestnanci školy PaeDr. J. Roháčkova a Mgr. D. Ivančinova.

29.10.

2023

Benefičný koncert skupiny Fragile - 2. ročník

Uskutočnil sa v Kultúrparku v Košiciach. Bol venovaný žiakom Spojenej školy na Opatovskej ceste 101. Na úvod  koncertu vystúpili s tanečným programom aj bývalé absolventky  školy: Helenka Kašická a Mária Dutková. Všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie.

24.10.

2023

Ukážky práce policajných psov

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Oddelením služobnej kynológie Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Prešove. Interaktívny zážitok pre všetky deti a žiakov Spojenej školy priniesli:

por. Ing.Juraj Haľko

ppráp. Jakub Hajdu

nstržm. Šimov Vietoris

Niektorí žiaci, ale aj dospelí v tento deň prekonali samých seba, prekonali  rôzne strachy a fóbie z veľkých psov.

Malé deti sa zoznámili z výcvikom a drezúrou špecializovaných plemien psov, ktoré polícia využíva a starší žiaci sa rozprávali o hrozbách prítomnosti výbušnín, nebezpečných látok v priestoroch, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí.

02.10.

2023

Minimaratón v ŠKD

Uskutočnil sa XIII. ročník tejto celoklubovej akcie. Súťaž prebiehala na multifunkčnom ihrisku. Deti sa oboznámili s históriou maratónskeho behu na Slovensku aj s pravidlami súťaže. Keďže nám počasie prialo, všetci netrpezliví súťažiaci úspešne absolvovali určenú trasu.

Víťazmi jednotlivých oddelení ŠKD sa stali:

Ján Michal Koščo, Michal Rodák, Matej Barna, Alexej Nikolaj Ivanov, Miroslav Vaňo, Tomáš Kálna, Alexander Dimitrij Ivanov.

Všetkým srdečne blahoželáme.

28.09.

2023

Návšteva pri 100-tom výročí MMM

Pri príležitosti 100-tého výročia MMM,  k nám zavítala Anka Oroszová, viacnásobná víťazka kategórie handbike-ženy, priniesla aj handbiky a žiaci si mali možnosť vyskúšať túto športovú disciplínu.

Zároveň nás navštívil člen Maratónskeho výboru, maratónec a zároveň riaditeľ EHMK 2013 - Ing. Ján Sudzina.

26.09.

2023

Spoznajme sa navzájom

Všetky oddelenia ŠKD sa stretli v telocvični školy kde sme privítali nove deti v školskom klube. Každé dieťa sa prezentovalo svojim menom. Navzájom sa spoznávali aj prostredníctvom športu, kde sa prejavila ich súťaživosť a spontánna radosť z hry. Prežili veselé a radostne popoludnie.

20.09.

2023

Finančná gramotnosť

Dňa 13.09. a 20.9.2023 sa žiaci SOŠ zúčastnili prednášky v rámci "Finančnej gramotnosti". Prednášku nám prezentovala OVB spoločnosť Ing. Jana Lunio.

04.09.

2023

Slávnostné zahájenie školského roka

Uskutočnilo sa tradične pri dobrom počasí na multifunkčnom ihrisku. Otvorila ho slávnostným prejavom riaditeľka školy.

Stránka aktualizovaná 16.05.2024

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT