Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2017 / 2018

Dátum

Aktivita

Foto 

18.12.

2017 

Hokejisti HC Košice v škole

V kinosále školy sa uskutočnila beseda žiakov s hokejistami HC Košice. Žiaci ich potrápili svojimi trefnými otázkami. Na záver hokejisti A mužstva darovali škole finančný dar 1000 €, za čo im srdečne ďakujeme. Okrem finančného daru darovali žiakom aj hokejové dresy a plagáty s podpismi hráčov.

06.12.

2017 

Mikuláš 2017

Mikuláš nakoniec prišiel so svojími pomocníkmi aj medzi žiakov II.stupňa ZŠ, OA, a SOŠ.

06.12.

2017 

Dar od vodárenskej spoločnosti

Ďakujeme vodárenskej spoločnosti za Mikulášske darčeky, ktoré nám darovali pre žiakov Praktickej školy.

 

"Vianočná rozprávka" a Mikuláš

Bábkoherecké divadlo Portál z Prešova vystúpilo v kinosále školy so svojou "Vianočnou rozprávkou", ktorá sa veľmi páčila žiakom MŠ, ŠZŠ, PŠ a I. stupňa ZŠ.

Po ich vystúpení prišiel medzi deti Mikuláš s darčekmi, pričom ho sprevádzali pomocníci - čert a anjel.

29.11.

2017 

"Ocenenie školy dekankou PdF UK"

Pri príležitosti 50. výročia fakulty udelila dekanka PdF UK pamätnú medailu Spojenej škole Košice za dlhodobú spoluprácu pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky.

20.10.

2017 

"Číta celá škola" 

Druhý ročník tejto akcie na našej škole. Naším hosťom bola prekladateľka Daniela Lozanová, ktorá prekladá z taliančiny.

Po úvodnej prezentácii o Taliansku rozprávala o práci prekladateľa. Počas akcie zazneli úryvky z niektorých jej kníh, na ktoré nadviazali zábavné aktivity. V závere žiaci v rámci tvorivej dielne predviedli svoje pracovné zručnosti.

05.10.

2017

Ocenenie "Zelená škola"

Na slávnostnom odovzdávaní ocenení vo Zvolene sa zúčastnila riaditeľka našej školy, ktorá prebrala za našu školu "Certifikát - Zelená škola".

Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska.

20.09.

2017

Pribeník 2017 - Mosty bez bariér

Žiaci PŠ sa zúčastnili 9. ročníka festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, kde ich výrobok papierová celebrita - Jánošík získala v súťaži "Top výrobok" 2. miesto.

 

04.09.

2017

Slávnostne otvorenie

školského roka 2017/ 2018 v kinosále na Opatovskej ceste 97.

Stránka aktualizovaná 10.01.2018

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT