Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2019 / 2020

Dátum

Aktivita

Foto 

06.02.

2020

Tanec bez bariér

Žiaci našej školy vystúpili v rámci programu k 25. výročiu vzniku Karpatskej nadácie a zožali búrlivý potlesk. Na podujatí sa zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Choreografiu tanca pripravili M. Gonosová a D. Ihnátová z tanečného štúdia "Hviezdička" v rámci projektu "Tanec bez bariér".

03.02.

2020

Školská mediácia

Vzdelávacej aktivita aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy. Za profesionálne  a inšpirujúce vedenie vzdelávania ďakujeme školskej mediátorke Dušane Bieleszovej. 

22.01.

2020

Usmievanka Anka v škole

Na vzdelávacej aktivite "Štyri ročné obdobia" sa zúčastnili žiaci MŠ a I. stupňa ZŠ. Spoločne s Usmievankou Ankou si zaspievali a na záver dostali omaľovánky.

17.01.

2020

Kŕmenie vtáčikov

Deti z MŠ nakŕmili vtáčiky v školskej záhrade. Naučili sa ako je potrebné v zime  starať sa o nich. Na záver nakreslili to, čo si zapamätali.

17.12.

2019

Vianočná vychádzka škôlkárov

Prechádzka vianočne vyzdobeným historickým centrom mesta bola náročná, ale všetci to zvládali s úsmevom.

13.12.

2019

Vernisáž výtvarných prác

V rámci projektu „Tmavomodrý svet“, ktorý bol podporený Ministerstvom kultúry SR naši žiaci spoločne s umelcami maľovali obrazy, pracovali s hlinou a kameňom. So svojimi prácami sa prezentovali na vernisáži, ktorá sa uskutočnila v rámci akcie „Kračún na valale“ na UPJŠ v Košiciach.

12.12.

2019

Vianočná besiedka

Deti MŠ v školskej jedálni pripravili program plný básničiek, vianočných pesničiek a kolied pre svojich rodičov.

10.12.

2019

Vianočný program pre rodičov

Žiaci našej školy vystúpili s vianočným programom pre rodičov spolužiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa IVP.

06.12.

2019

Mikuláš a čert

Mikuláš nechal na tabuliach odkaz pre učiteľov a nakoniec aj osobne v sprievode čerta navštívil každú triedu školy a potešil žiakov očakávanými sladkými balíčkami.

13. a 22.

11.2019

Umelci na škole

Dve pracovné stretnutia vybraných žiakov školy s umelcami Rudolfom Hoferom a Jánom Perželom. 

Účelom  stretnutí je vytvorenie výtvarných prác a následná účasť na vernisáži výstavy obrazov a diel projektu "Umenie maľby a kameňa zo Zemplína".

Vernisáž sa uskutoční 13.12.2019  o 17.00 na UPJŠ, Moyzesova 9, Košice.  Organizátorom výstavy je Klub Zemplínčanov v Košiciach.

13.11.

2019

Večer strašidiel

Aktivita ŠKD vo večerných hodinách v telocvični školy. Pre strašidla bol pripravený bohatý program s ujom Ľubom, diskotékou a pohostením. Deti sa už teraz tešia na ďalší strašidelný večer.

07.11.

2019

Prednášky o násilí a jeho následkoch

Súbor troch prednášok na tému "Násilie a jeho následky z rôznych uhlov pohľadu" od lektorov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Lekárskej fakulty UPJŠ a Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach absolvovali žiaci II. stupňa ZŠ v súvislosti s implementáciou NP PODN.

23.10.

2019

Hod gaštanom

ŠKD na školskom ihrisku usporiadal súťaž, v ktorej si deti precvičili presnú mušku a svoju šikovnosť v hádzaní gaštanov do nádoby.

22.10.

2019

Vystúpenie deti MŠ v Luxe

V rámci mesiaca úcty k starším sa deti našej MŠ predstavili svojim programom seniorom v DSS Lux a odovzdali im aj malé upomienkové darčeky.

18.10.

2019

Obchodovanie s ľuďmi

Príslušníci Krajského riaditeľstva PZ Košice uskutočnili preventívno-vzdelávaciu akciu v telocvični našej školy, pre žiakov SŠ a II. stupňa ZŠ, na tému "Obchodovanie s ľuďmi - Nikto nie je na predaj".

16.10.

2019

Minimaratón

Preveril bežeckú zdatnosť a vytrvalosť detí v ŠKD. Nielen víťazí, ale aj všetci zúčastnení mali z behu veľkú radosť.

11.10.

2019

Usmej sa na mňa

Zábavné popoludnie s názvom "Usmej sa na mňa" organizoval ŠKD na školskom dvore.

08.10.

2019

Účelové cvičenie

Žiaci VIII.A absolvovali praktickú časť účelového cvičenia v okolí vodnej nádrže Bukovec, kde poznávali krásy jesennej prírody.

 

01.10.

2019

Bardejovské kúpele a Bardejov

Dejepisno- literárnu exkurziu absolvovali žiaci II. stupňa ZŠ a SŠ. V Bardejovských kúpeľoch spoznávali históriu vývoja ľudovej architektúry v miestnom skanzene, ale aj históriu samotných kúpeľov. V Bardejove absolvovali prednášku s prehliadkou mestskej radnice ako aj samotného námestia Bardejova.

18.09.

2019

Pribeník 2019 - "Mosty bez baríér"

10. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce znevýhodnených a zdravých detí za účasti žiakov našej PŠ a ŠZŠ. Ich tretie miesto v súťaži o Top výrobok (maketa orla) je veľkou výzvou pre ďalšiu tvorivú činnosť na škole.

02.09.

2019

Slávnostne otvorenie

školského roka 2019/ 2020 na multifunkčom ihrisku školy na Opatovskej ceste 101.

 

Stránka aktualizovaná 14.02.2020

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT