Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2022 / 2023

Dátum

Aktivita

Foto 

 

január 2023

december 2022

Turnaj v Boccia

Žiaci II. stupňa ZŠ sa zúčastnili Boccia turnaja, na ktorý boli nominovali najúspešnejší žiaci z jednotlivých tried.

Výsledky:

1. miesto - T. Toroni a M. Mesík       V.A 

2. miesto - L. Bartek a D. Chovanec  VII.A

3. miesto - M. Maruš a D. Ryš          VIII.A

19.01.

2023

Každý vie byť užitočný - video

Žiaci SOŠ pripravili v rámci projektu " Každý vie byť užitočný"  podujatia  neformálneho vzdelávania /workshopov/ pre žiakov 2.stupňa košických základných škôl. Podujatia sú realizované v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice.

 

06.12.

2022

Divadelné predstavenie Pygmallion

Sme veľmi rady, že návšteva tohto predstavenia splnila svoj cieľ a najkrajším momentom bolo, keď žiaci ďakovali, že mohli ísť do divadla a vidieť túto slávnu hru aj s prvkami východniarčiny.

Žiaci VII. A a VIII. A triedy sa zúčastnili na divadelnom predstavení Pygmalion v štátnom divadle v Košiciach.

06.12.

2022

Mikuláš 2022

Mikuláš ani tohto roku nezabudol na našu školu, navštívil každú triedu a priniesol darček pre každého žiaka.

Žiaci si užili výnimočný deň, lebo učitelia ešte nezabudli že: "Na svätého Mikuláša neučí a neskúša sa".

01.12.

2022

Vianočná besiedka II.TAP

Na tento prvý decembrový deň sa študenti II.TAP už veľmi dlho tešili, konalo sa vianočné posedenie, ktoré otvorili zdobením živého stromčeka.

Súčasťou besiedky boli i rôzne spoločenské hry, výmena darčekov, objednávka pizze, zaujímavé rozhovory a veľa radosti. Atmosféru dotvárali i vianočné koledy, pri ktorých šesť hodín ubehlo tak, ako to pri krásne prežitých Vianociach býva - veľmi rýchlo.

23.11.

2022

Imatrikulácia I.TAP

Prváci boli oficiálne prijatí do cechu stredoškolákov, pričom museli zložiť sľub pozostávajúci z viacerých povinností.

Súčasťou imatrikulácie bol program pripravený 2.a 3.TAP, na ktorom sa veľmi dobre zabavili všetci zúčastnení a zároveň si pochutnali na malom občerstvení, o ktoré sa postarali samotní žiaci.

15.11.

2022

Večer strašidiel v ŠKD

Najviac očakávaná udalosť  sa uskutočnila v telocvični našej školy. Deti čakala krásne pripravená miestnosť, diskotéka. Po privítaní a predstavení sa roztočila neviazaná zábava prerušovaná súťažami a občerstvením. Všetci sa príjemne zabavili a spokojne odchádzali po peknom večernom programe.

13.11.

2022

Benefičný koncert

Uskutočnil sa v Kultúrparku ako prvý ročník benefičného koncertu na podporu projektu "Každý vie byť užitočný". Spojená škola získala od občianskeho združenia "Slnečná jeseň" šek vo výške 10.250 €, ktoré použije na nákup interaktívnych tabuli do tried.

Všetkým sponzorom, vystupujúcim bývalým žiakom našej školy a skupine Fragile ďakujeme za úžasný večer.

25.10.

2022

Kvíz pre dôchodcov

Naši študenti SOŠ v rámci praxe,  na základe požiadavky starostu MČ Západ Mgr. Marcela Vrchotu, pripravili zábavno-vzdelávací kvíz pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

20.10.

2022

Exkurzia v "Kaviarni od srdca"

Exkurzie sa zúčastnili študenti 2. a 3. TAP. Tento sociálny podnik ako jediný v Košiciach zamestnáva aj telesne znevýhodnené osoby v oblasti gastronómie.

V kaviarni si študenti vypočuli prednášku o založení a fungovaní podniku a pritom si pochutnávali na dobrotách tejto kaviarne. V závere si pozreli aj miestnu výrobu zákuskov.

12.10.

2022

Minimaratón v ŠKD

Uskutočnil sa ako každoročne po MMM v Košiciach. Deti sa v úvode akcie oboznámili s históriou maratónskeho behu aj s pravidlami súťaže. Do akcie sa zapojilo 54 detí, ktoré boli rozdelené do 7 družstiev. Víťazi boli odmenení diplomom a čokoládovou medailou.

11.10.

2022

História Košíc v podaní Milana Kolcuna

Košický sprievodca, spisovateľ a talkmaster, M. Kolcun prednášal žiakom našej školy o historických udalostiach nášho mesta. Za množstvo zaujímavých informácii a za to, že prednášal bez nároku na honorár, mu veľmi pekne ďakujeme.

26.09.

2022

Divadelné predstavenie

Študenti II. a III. TAP SOŠ sa zúčastnili na divadelnom predstavení "Harun a more príbehov", ktoré sa im veľmi páčilo nielen príbehom, ale aj krásnymi kostýmami a zaujímavou divadelnou scénou. 

24.09.

25.09.

2022

 

Dni Ukrajiny

Naši žiaci sa v rámci Dní Ukrajiny v Košiciach zúčastnili viacerých víkendových podujatí: V sobotu to bol Miniveľtrh ukrajinskej gastronómie. V nedeľu svojou účasťou na Veteránskej míli prejavili svoju túžbu po mieri pre všetkých ľudí na celom svete.

Pán primátor gratuláciou ocenil našu účasť na týchto podujatiach.

Aktívnu športovú časť nášho tímu predstavovala naša absolventka Katka a paracyklistka svetovej úrovne a Slovenka roka Anka Oroszová pretekala v mene našej školy. Altánok v parku zdobili háčkovaní anjeličkovia. V Európe zdobia rôzne mestá a každý z nich je spomienkou na jedno dieťa zabité vo vojne. Dnes je ich počet viac ako 350 000.

21.09.

2022

Spoznajme sa navzájom - ŠKD

Táto celoklubová akcia sa uskutočnila popoludní v školskej telocvični. Každé oddelenie bolo oblečené v inej farbe spolu so svojou vychovávateľkou. Príjemné popoludnie bolo sprevádzane vzájomným predstavovaním a smiechom.

21.09.

2022

Potulka s Milanom Kolcunom Košicami

V rámci medzipredmetového prepojenia literatúry a dejepisu študenti SOŠ absolvovali potulku centrom mesta s Milanom Kolcunom, viacnásobným víťazom ankety Košičan roka, pedagógom, spisovateľom a znalcom nášho mesta. Študenti pritom spoznali zaujímavé architektonické skvosty, tradované legendy, ale aj historické udalosti skutočne pútavým spôsobom, v ktorom nechýbali historické fakty ani salvy smiechu, vďaka jedinečnému sviežemu humoru nášho sprievodcu.

20.09.

2022

Beseda s Ankou Oroszovou

Návšteva "Slovenky roka" v škole bude dlho patriť k nezabudnuteľným zážitkom. Anka je nielen viacnásobným olympionikom, ale je pre nás všetkých inšpiráciou, motiváciou a zároveň živým dôkazom toho, že človek s hendikepom môže žiť naplnený, zmysluplný a šťastný život. Ako kouč pomáha vnášať nové kvality do života nás všetkých. Žiaci mali možnosť vyskúšať si jazdu na handbiku účastníčky štyroch olympijských hier.

16.09.

2022

Účelové cvičenie SOŠ

Študenti SOŠ v lokalite Jazero absolvovali rôzne zaujímavé športové aktivity. Vrcholom príjemného dopoludnia bolo založenie ohňa a samotná opekačka, na ktorej si žiaci výdatne pochutili. Sprevádzalo nás aj prijemne jesenné počasie a dobrá nálada

08.09.

2022

Policajné psi a kone na školskom dvore

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a oddelenie jazdeckej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Košiciach predviedlo pre žiakov našej školy ukážky činnosti služobnej kynológie so služobnými psami a ukážky služobnej hipológie so služobnými koňmi. Ukážky boli pre žiakov veľmi zaujímavé, pričom deti najviac potešil osobný kontakt so zvieratkami, ktoré mohli pohladiť.

V mene všetkých žiakov ďakujeme za zaujímavé ukážky, ktoré príslušníci Policajného zboru z oddelenia služobnej kynológie a služobnej hipológie predviedli našim žiakom.

05.09.

2022

 

Slávnostné zahájenie školského roka

Uskutočnilo sa tradične na multifunkčnom ihrisku. Otvorila ho slávnostným prejavom riaditeľka školy.

Stránka aktualizovaná 23.01.2023

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT