Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2021 / 2022

Dátum

Aktivita

Foto 

06.12.

2021

Mikuláš 2021

Aj tohto roku zavítal do našej školy "Mikuláš" s plnou nošou balíčkov, ktoré potešili najmenších škôlkarov ale aj stredoškolákov. Mikuláš zavítal do každej triedy a každému žiakovi daroval balíček sladkosti.

22.10.

2021

Čaro jesene

Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším",  sa žiaci z ŠKD zúčastnili posedenia seniorov pod názvom „Čaro jesene“ v  DSS LUX, n.o. Deti po prednesení básničiek odovzdali starkým pohľadnice, ktoré pre nich s láskou vlastnoručne zhotovili.

05.10.

2021

Minimaratón ŠKD

uskutočnil sa v každej výchovnej skupine zvlášť, podľa nastavených protipandemických opatrení. Víťazi si prevzali pekné ceny v podobe diplomu a čokoládovej medaily. Všetci zúčastnení mali sladkú odmenu. S pocitom, že sme niečo urobili pre svoje zdravie sa niesol celý deň.

24.09.

202

Európsky týždeň mobility 2021

každoročne sa koná od 16. do 22. septembra. Žiaci piateho, šiesteho a deviateho ročníka ZŠ sa zapojili do projektu na diaľku „Poďte s nami športovať“.

20.09.

2021

EKO deň
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia a Ekonomická fakulta TUKE zorganizovali na našej škole slávnostné podpísanie manifestu pre podporu obehovej ekonomiky v rámci projektu CITYCIRCLE.

Podujatie bolo spojené s odovzdaním košov na separovaný zber odpadu pre našu školu. Súčasťou podujatia bolo tiež otvorenie záhradky z vyvýšených záhonov zriadenej medzi pavilónmi v areáli školy. Popri oficiálnej časti podujatia prebiehalo aj vzdelávanie žiakov v environmentálnej oblasti.

08.09.

2021

Účelové cvičenie

Každý rok druhú septembrovú sobotu si pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Tento ročník bol zameraný na deti a mládež. Naši žiaci VII. A a IX. A sa zúčastnili účelového cvičenia, kde si zdokonaľovali zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

02.09.

2021

 

Slávnostné zahájenie školského roka

Uskutočnilo sa na multifunkčnom ihrisku. Otvorila ho slávnostným prejavom riaditeľka školy, čo ocenili všetci prítomní potleskom.

Stránka aktualizovaná 08.12.2021

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT