Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

Udalosti 2019/20
Udalosti 2018/19
Udalosti 2017/18
Udalosti 2016/17
Udalosti 2015/16
Udalosti 2014/15
Udalosti 2013/14
Udalosti 2012/13
Udalosti 2011/12
Udalosti 2010/11
Udalosti 2009/10
Udalosti 2008/09
Udalosti 2007/08
Udalosti 2006/07
Udalosti 2005/06

 

 

Udalosti - predchádzajúci školský rok 2020/2021

Dátum

Aktivita

Foto 

30.06.

2021

Slávnostné ukončenie školského roka

Uskutočnilo sa na multifunkčnom ihrisku, kde s krátkym programom vystúpili naši žiaci. Po prejave riaditeľky školy boli najprv ocenení žiaci, ktorý sa zapojili do projektu "Tanec bez bariér" a následne boli ocenení aj zamestnanci pri príležitosti 50. výročia školy.

24.06.

2021

Rozlúčka deviatakov so školou

Žiaci deviateho ročníka usporiadali rozlúčku s  na ktorej sa slovom a kvetom poďakovali vyučujúcim za získané vedomosti. Spomienkovými darčekmi nezabudli ani na triedneho učiteľa, ktorý im na oplátku odovzdal talizmany pre šťastie.

24.06.

2021

Rozlúčka tretiakov z Praktickej školy

Žiaci sa na rozlúčku pripravili, vyzdobili triedu a prichystali občerstvenie. Všetkých pozvaných pedagógov rozcítili prednesenými prejavmi  a prekvapili spomienkovými darčekmi.

03.06.

2021

Ocenenie učiteľov prednostom OU Košice

Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo ocenených 15 pedagogických zamestnancov. Medzi ocenenými bola aj naša vedúca výchovy Bc. Helena Iškyová, ktorá si  prevzala plaketu J.A. Komenského za kvalitné vykonávanie práce v oblasti školstva a pri príležitosti životného jubilea. Srdečne blahoželáme.

02.06.

2021

Vystúpenie v Štátnom divadle Košice

Pri príležitosti 50. výročia založenia Spojenej školy naši žiaci spolu s tanečným štúdiom "Hviezdička" vystúpili v Štátnom divadle v Košiciach. Spoločný tanec sme nacvičovali počas dvoch školských rokov v rámci projektu "Tanec bez bariér".

27.05.

2021

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Študenti štvrtého ročníka OA si z rúk triednej učiteľky prevzali maturitné vysvedčenia. Odovzdávanie sa uskutočnilo aj za účasti riaditeľky školy a zástupkyne riaditeľky školy.

Gratulujeme maturantom k úspešnému ukončeniu štúdia na našej škole a prajeme im veľa úspechov na ceste životom.

20.05.

25.05.

2021

 

Výstavba nového detského ihriska

V rámci revitalizácie školskej záhrady sme vybudovali v átriu medzi školskými pavilónmi ihrisko pre deti materskej školy a mladších žiakov ZŠ. Stavba bola realizovaná z prostriedkov neinvestičného fondu Šanca a Spojenej školy.

22.04.

2021

Deň zeme

Žiaci I. stupňa ZŠ sa zapojili do vzdelávacieho projektu  GARBAGE GOBBLERS - zároveň aj interaktívnej hry, ktorej cieľom je pomôcť žiakom pochopiť ako odpady škodia prírode.

Súčasne sa zapojili do školského projektu VČELA MEDONOSNÁ. a svoje práce o význame včiel prezentovali na spoločnom paneli.

14.04.

2021

Katowice 2021 - online

XI. ročníka Medzinárodnej súťaže vo varení v Katoviciach sme sa zúčastnili len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Našou úlohou bolo natočiť video z pečenia chleba a poslať spolu s receptom do Katovíc. Spoločne s našou školou sa do súťaže zapojili žiaci z Maďarska, Poľska a Česka.

07.04.

08.04.

2021

Zápis 2021

Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 v priestoroch školy.

18.12.

2020

Pečenie a zdobenie perníčkov

Žiaci ŠZŠ a PŠ zase napiekli veľa perníčkov, ktoré následne aj krásne ozdobili.

18.12.

2020

Pečieme na Vianoce

Žiaci 2.A nič nenechali na náhodu, dopredu si napiekli vianočné koláče a na následnej besiedke si aj vianočne pesničky zaspievali.

VID 20201218 092921 - YouTube

07.12.

2020

Mikuláš 2020

Mikuláš opäť po roku navštívil každú triedu našej školy a potešil žiakov sladkými balíčkami. Tí odvážnejší ho potešili básničkou, alebo mu aj zaspievali.

Balíčky pre žiakov zakúpili spoločnosť Coco Bongo Land second s.r.o. a Združenie rodičov školy, za čo im v mene žiakov chceme poďakovať.

26.11.

2020

Tmavomodrý svet

Združenie "FEMAN" začalo realizovať aktivity s našimi žiakmi v rámci svojho projektu. Jeho súčasťou bolo darovanie hrajúcej podložky - piana škole.

24.11.

2020

Logopedické kultúrne bolero

Občianske združenie "Filištín" pod vedením Ing. Bolčovej pripravilo aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ prednášku o formách diskriminácie.

16.11.

2020

Rozprávkový dom, tvorivých dielni

Občianske združenie "Filištín" pod vedením Ing. Bolčovej pripravilo pre žiakov prípravného a prvého ročníka pásmo rozprávok. Na záver ich aj rozprávkovo vymaľovali.

05.09.

09.09.

2020

Minimaratón v ŠKD

Po jednotlivých oddeleniach sa uskutočnil už IX. ročník Minimaratónu.

Jeho súčasťou bolo aj oboznámenie sa históriou Maratónu mieru, vysvetlenie pravidiel súťaže s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia. Po behu nasledovalo vyhodnotenie súťaže a odmenenie víťazov.

september

2020

Tanec bez bariér

Tanečné štúdio Hviezdička pokračuje v spolupráci s našou školou. Po mesačnej prestávke zapríčinenej pandémiou sa obnovili tréningy v päť členných skupinách žiakov. Pripravujú vystúpenie na Galaprograme k 50. výročiu založenia školy.

02.09.

2020

Otvorenie školského roka 2020/2021,

v ktorom škola oslavuje

50. výročie

od založenia.

Uskutočnilo sa individuálne v jednotlivých triedach. K žiakom a študentom sa prihovorili triedni učitelia.

Stránka aktualizovaná 30.06.2021

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história