Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

Udalosti 2021/22
Udalosti 2020/21
Udalosti 2019/20
Udalosti 2018/19
Udalosti 2017/18
Udalosti 2016/17
Udalosti 2015/16
Udalosti 2014/15
Udalosti 2013/14
Udalosti 2012/13
Udalosti 2011/12
Udalosti 2010/11
Udalosti 2009/10
Udalosti 2008/09
Udalosti 2007/08
Udalosti 2006/07
Udalosti 2005/06

 

 

 

Udalosti - predchádzajúci školský rok 2022/2023

Dátum

Aktivita

Foto 

30.06.

2023

Slávnostné ukončenie školského roka

Uskutočnilo sa na multifunkčnom ihrisku pred budovou školy na ktorom boli riaditeľkou školy ocenení vybraní žiaci. Následne v triedach prebehlo odovzdávanie koncoročných vysvedčení triednymi učiteľmi a nakoniec prišli očakávané prázdniny.

29.06.

2023

Športové auta a motorky

Maroš Kis-Bodnár a Róbert Ružbacký pripravili pre našich žiakov milé prekvapenie pred koncom školského roka. Prišli spoločne so svojimi priateľmi na rýchlych športových autách a pretekárskych motorkách. Žiaci si mohli vyskúšať sedenie na motorkách alebo zažiť jazdu v autách po okolí školy.

Srdečne ďakujeme. 

22.06.

2023

Záverečné skúšky na SOŠ

V termíne od 20. júna do 22.júna na konali na našej škole záverečné skúšky. Pre všetkých študentov boli úspešné. V mene vedenia školy a všetkých pedagógov želáme našim absolventom všetko len to najlepšie.

Veľa šťastia v živote dospelákov, naši milí absolventi!

21.06.

2023

Matiné

Pod vedením Mgr. Zuzany Hozovej , pedagógov a vychovávateľov základnej a špeciálnej základnej školy sa v telocvični predstavili žiaci  s kultúrnym programom.

Cieľom kultúrneho programu bolo poďakovanie rodičom a pedagógom za starostlivosť a pomoc žiakom počas druhého polroka v školskom roku 2022/2023. 

14.06.

2023

Dobrovoľníci z Tatra banky

V rámci projektu "Skrášlenie prostredia pre telesne a mentálne postihnutých" Nadácia Tatra banky poskytla dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli skrášliť prostredie okolo školy. Za prejavenú pomoc a ochotu veľmi pekne ďakujeme.

09.06.

2023

Aktualizačné vzdelávanie pedagógov

Konalo sa v jedálni školy, na tému "Inkluzívne vzdelávanie - Spoločné vzdelávanie pre všetkých". Lektorkou vzdelávania bola naša logopédka PaedDr. Jana Roháčková.

08.06.

2023

23. ročník Rallye Opatovská - krátke video

so sloganom "Žiť na plný plyn". Táto tradičná obľúbená motoristicko-vedomostná súťaž žiakov po troch rokoch prestávky, kedy sa nemohla uskutočniť kvôli ochoreniu Covid 19, sa opäť konala už ako 23. ročník. Tak ako aj posledný krát bolo to so štartom a cieľom v areáli školy na Opatovskej ceste 101.

Tento ročník súťažilo 75 žiakov ako trojčlenné posádky 25 súťažiacich aut, pričom vodičom bola známa osobnosť spoločenského života. Súťažná trať dlhá cca 65 km viedla Košicami a okolím podľa pripraveného itinerára. Ten ich doviedol na tri stanovištia na ktorých súťažili žiaci získavaním bodov za správne odpovede na súťažne otázky. Na jednom stanovišti súťažil aj vodič v zručnosti ovládania vozidla.

Celá súťaž prebehla úspešne a všetky posádky našli súťažné stanovištia a došli do cieľa.

 

Za možnosť realizovať túto akciu ďakujeme predovšetkým tradičnému generálnemu sponzorovi US Steel Košice, ale aj všetkým ostatným sponzorom a organizátorom.

01.06.

2023

Divadelné predstavenie Čert

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 5. a 6. ročníka v sprievode svojich učiteľov navštívili divadelné predstavenie s názvom Čert na Malej scéne ND v Košiciach.

   

01.06.

2023

ŠZŠ na letisku v Prešove

Naši žiaci zo ŠZŠ sa zúčastnili prehliadky v Prešove na letisku, kde si vyskúšali aj niektoré zo zariadení. Celú akciu ich sprevádzali pracovníci letiska.

01.06.

2023

Súdne pojednávanie

Študenti 2.TAP sa  zúčastnili súdnych pojednávaní Mestského súdu Košice. Tematicky boli zamerané na majetkové vyrovnanie a neplatnosť závetu.

Žiaci si vypočuli jeden z prvých rozsudkov Mestského súdu Košice, keďže práve 1.júnom došlo k zmene názvu tejto inštitúcie. Ďakujeme pani sudkyni JUDR. Sandre Veľkej za príležitosť vidieť priebeh skutočného súdneho pojednávania a za ochotu, s ktorou nám trpezlivo vysvetľovala podrobnosti dotýkajúce sa danej problematiky.

24.05.

2023

ŠKD - Výlet Trebišov

V Trebišove sme absolvovali obhliadku múzea a parku. Výletu sa zúčastnilo 52 detí a 7 vychovávateliek. Cestou späť sme navštívili  pomník Dargovských hrdinov.

16.05.

2023

Deň mlieka v ŠKD

V tento deň sa deti aj vychovávateľky obliekli do bielej farby. Počas obeda sme ochutnali jedlá uvarené z mlieka.

Na záver si pozreli prezentáciu o mlieku a absolvovali kvíz. Deťom sa akcia páčila. Buďme zdraví.

V oddeleniach pani vychovávateľky pripravili aktivity súvisiace z mliekom: pozreli sme si krátky film o domácej výrobe masla, syrov a iných výrobkov z mlieka; v skupinách deti vyfarbili omaľovánky, dokresľovačky; spájali podľa čísel; vyrobili sme kravičku z odpadového materiálu. Každé oddelenie vytvorilo nástenku, ktorou sa deti mohli pochváliť v našej školskej jedálni.

16.05.

2023

Rozprávkové Jazero

Žiaci našej ŠZŠ sa zúčastnili na predstaveniach 25.ročníka ,,Rozprávkové Jazero" v kultúrnom stredisku Jazero, ktoré pripravili naši kamaráti zo Špeciálnych základných škôl Rovníkovej, Vojenskej, Inžinierskej a Odborárskej.

Pozreli sme si predstavenia: Nebojsa, Domček a jeho obyvatelia, Ako chlapec prekabátil medveďa a Koza rohatá.

10.05.

2023

Jarné upratovanie s Maxom

Žiaci V.A a VI.A triedy so svojimi pedagógmi (Ľ. Čabalovou a A. Murtinovov) sa zapojili do výzvy: Jarné upratovanie s Maxom. V okolí našej školy vyzbierali dve vrecia odpadkov. 

03.05.

2023

Prednáška o drogách

MUDr. Maxim Kojš z RÚVZ Košice opäť prišiel na školu s prednáškou na tému: Prevencia aktívneho a pasívneho tabakizmu. Prednášky sa  zúčastnili žiaci druhého stupňa ZŠ a SOŠ.

26.04.

2023

Prednáška o závislostiach

Žiaci II. stupňa ZŠ a SOŠ absolvovali prednášku na tému: "Nikotínové vrecká, žuvací tabak a závislosti". S prednáškou prišiel MUDr. Maxim Kojš z RÚVZ Košice.

21.04.

2023

Svetový deň Zeme

Žiaci II. stupňa ZŠ si pripomenuli rôznymi aktivitami Svetový deň Zeme, ktorý tohto roku pripadol na sobotu 22.04.2023.

21.04.

2023

Ocenenie pri príležitosti "Dňa učiteľov"

Riaditeľ RÚŠS v Košiciach pri príležitosti "Dňa učiteľov" ocenil pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych škôl. Medzi ocenenými bola aj naša zamestnankyňa Mgr. Denisa Ivančinová. Blahoželáme k oceneniu.

19.04.

2023

Bývalý minister školstva v našej škole

Našu školu navštívil  Mgr. Branislav Gröhling, bývalý minister školstva a jeho tajomníčka Svetlana Síthová, ktorá sa venuje problematike špeciálneho školstva. 

12.04.

2023

Medzinárodný deň florbalu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa florbalu si žiaci našej školy takto pripomenuli tento deň.

 

29.03.

2023

Hviezdoslavov Kubín v Nezábudke

V knižnici Nezábudka sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Súťaž bola určená pre žiakov špeciálnych základných škôl v Košiciach na ktorej sme sa zúčastnili s našimi recitátormi.

28.03.

2023

Deň učiteľov

Zamestnanci školy sa stretli na slávnostnej akadémii, kde si pripomenuli "Deň učiteľov". Pri tejto príležitosti riaditeľka školy ocenila jubilantov a vyzdvihla ich dlhodobo kvalitnú prácu v špeciálnom školstve.

21.03.

a

23.03.

2023

 

Ekoolympiáda

Žiaci našej školy sa zapojili do druhého ročníka vedomostnej hry EKOOLYMPIÁDA, ktorej organizátorom je o.z. Planet Lover. Zapojených bolo 587 škôl vrátane našej školy. Snahou tejto aktivity je vyvolať u študentov väčší záujem o ochranu životného prostredia, hravou formou vzdelávať žiakov v témach, ktoré sa týkajú klimatickej zmeny.

Najúspešnejšou riešiteľkou na našej škole bola K. Toroni, ktorá získala 49 bodov z možných 50 bodov.

02.03.

2023

Hviezdoslavov Kubín

Uskutočnilo sa školské kolo súťaže, v ktorej naši žiaci predviedli svoje recitátorské zručnosti v prednese poézie a prózy. Potešilo nás, že aj napriek dobe plnej technických vymožeností sú ešte stále takí, ktorí ostávajú verní hovorenému slovu a svojej rodnej reči. Recitátori zvíťazili nad trémou, pasovali sa s artikuláciou, nebáli sa nadviazať očný kontakt s publikom a svojimi vystúpeniami prispeli ku krásnemu dopoludniu.

24.02.

2023

Sokoliari v ŠKD

Školský klub navštívili zaujímaví hostia, Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Pre deti to bolo zaujímavé stretnutie, na ktorom sa dozvedeli o živote zvierat v lese, oboznámili sa s ich vzhľadom, potravou. To všetko bolo obohatené tým, že sa mohli dotknúť a porovnať kožušiny, či parohy zvierat.

Túto pútavú prednášku uzavrela ukážka dravcov, ktorí sa predviedli v celej svojej kráse. Sokol, ktorý poskakoval po čiapkach odvážlivcov, ale aj sova, ktorá krúžila po telocvični a to všetko zavŕšil krásny orol, ktorý majestátne zamával krídlami a deti si ho mohli pohladkať. Na záver sa deti poďakovali a odovzdali darček, ktorý vyrobili.

21.02.

2023

Počítač môj kamarát 2023

Žiaci ŠZŠ sa zúčastnili počítačovej súťaže na ŠZŠ Rovníková Košice, kde získali 3. miesto.

Gratulujeme súťažiacim!

16.02.

2023

Stredoškoláci v Kultúrparku

Študenti našej strednej školy sa zúčastnili "Dňa otvorených dverí v knižnici Kultúrparku". Na stretnutí boli pozvaní hostia a žiaci košických základných a špeciálnych škôl. Cieľom tohto stretnutia bola prezentácia našej školy a možnosti vzdelávania sa na našej Spojenej škole.

Ďakujeme vedeniu knižnice za spoluprácu.

 

 

január 2023

december 2022

Turnaj v Boccia

Žiaci II. stupňa ZŠ sa zúčastnili Boccia turnaja, na ktorý boli nominovali najúspešnejší žiaci z jednotlivých tried.

Výsledky:

1. miesto - T. Toroni a M. Mesík       V.A 

2. miesto - L. Bartek a D. Chovanec  VII.A

3. miesto - M. Maruš a D. Ryš          VIII.A

19.01.

2023

Každý vie byť užitočný - video

Žiaci SOŠ pripravili v rámci projektu " Každý vie byť užitočný"  podujatia  neformálneho vzdelávania /workshopov/ pre žiakov 2.stupňa košických základných škôl. Podujatia sú realizované v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice.

 

21.12.

2022

Tajný Ježiško

V našom školskom klube sme sa stretli ako jedna veľká rodina. Vypočuli sme si koledy, oboznámili sme sa so zvykmi a tradíciami, predniesli sme si priania. Deti čakali aj malé darčeky a občerstvenie.

06.12.

2022

Divadelné predstavenie Pygmallion

Sme veľmi rady, že návšteva tohto predstavenia splnila svoj cieľ a najkrajším momentom bolo, keď žiaci ďakovali, že mohli ísť do divadla a vidieť túto slávnu hru aj s prvkami východniarčiny.

Žiaci VII. A a VIII. A triedy sa zúčastnili na divadelnom predstavení Pygmalion v štátnom divadle v Košiciach.

06.12.

2022

Mikuláš 2022

Mikuláš ani tohto roku nezabudol na našu školu, navštívil každú triedu a priniesol darček pre každého žiaka.

Žiaci si užili výnimočný deň, lebo učitelia ešte nezabudli že: "Na svätého Mikuláša neučí a neskúša sa".

01.12.

2022

Vianočná besiedka II.TAP

Na tento prvý decembrový deň sa študenti II.TAP už veľmi dlho tešili, konalo sa vianočné posedenie, ktoré otvorili zdobením živého stromčeka.

Súčasťou besiedky boli i rôzne spoločenské hry, výmena darčekov, objednávka pizze, zaujímavé rozhovory a veľa radosti. Atmosféru dotvárali i vianočné koledy, pri ktorých šesť hodín ubehlo tak, ako to pri krásne prežitých Vianociach býva - veľmi rýchlo.

23.11.

2022

Imatrikulácia I.TAP

Prváci boli oficiálne prijatí do cechu stredoškolákov, pričom museli zložiť sľub pozostávajúci z viacerých povinností.

Súčasťou imatrikulácie bol program pripravený 2.a 3.TAP, na ktorom sa veľmi dobre zabavili všetci zúčastnení a zároveň si pochutnali na malom občerstvení, o ktoré sa postarali samotní žiaci.

15.11.

2022

Večer strašidiel v ŠKD

Najviac očakávaná udalosť  sa uskutočnila v telocvični našej školy. Deti čakala krásne pripravená miestnosť, diskotéka. Po privítaní a predstavení sa roztočila neviazaná zábava prerušovaná súťažami a občerstvením. Všetci sa príjemne zabavili a spokojne odchádzali po peknom večernom programe.

13.11.

2022

Benefičný koncert

Uskutočnil sa v Kultúrparku ako prvý ročník benefičného koncertu na podporu projektu "Každý vie byť užitočný". Spojená škola získala od občianskeho združenia "Slnečná jeseň" šek vo výške 10.250 €, ktoré použije na nákup interaktívnych tabuli do tried.

Všetkým sponzorom, vystupujúcim bývalým žiakom našej školy a skupine Fragile ďakujeme za úžasný večer.

25.10.

2022

Kvíz pre dôchodcov

Naši študenti SOŠ v rámci praxe,  na základe požiadavky starostu MČ Západ Mgr. Marcela Vrchotu, pripravili zábavno-vzdelávací kvíz pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

20.10.

2022

Exkurzia v "Kaviarni od srdca"

Exkurzie sa zúčastnili študenti 2. a 3. TAP. Tento sociálny podnik ako jediný v Košiciach zamestnáva aj telesne znevýhodnené osoby v oblasti gastronómie.

V kaviarni si študenti vypočuli prednášku o založení a fungovaní podniku a pritom si pochutnávali na dobrotách tejto kaviarne. V závere si pozreli aj miestnu výrobu zákuskov.

12.10.

2022

Minimaratón v ŠKD

Uskutočnil sa ako každoročne po MMM v Košiciach. Deti sa v úvode akcie oboznámili s históriou maratónskeho behu aj s pravidlami súťaže. Do akcie sa zapojilo 54 detí, ktoré boli rozdelené do 7 družstiev. Víťazi boli odmenení diplomom a čokoládovou medailou.

11.10.

2022

História Košíc v podaní Milana Kolcuna

Košický sprievodca, spisovateľ a talkmaster, M. Kolcun prednášal žiakom našej školy o historických udalostiach nášho mesta. Za množstvo zaujímavých informácii a za to, že prednášal bez nároku na honorár, mu veľmi pekne ďakujeme.

26.09.

2022

Divadelné predstavenie

Študenti II. a III. TAP SOŠ sa zúčastnili na divadelnom predstavení "Harun a more príbehov", ktoré sa im veľmi páčilo nielen príbehom, ale aj krásnymi kostýmami a zaujímavou divadelnou scénou. 

24.09.

25.09.

2022

 

Dni Ukrajiny

Naši žiaci sa v rámci Dní Ukrajiny v Košiciach zúčastnili viacerých víkendových podujatí: V sobotu to bol Miniveľtrh ukrajinskej gastronómie. V nedeľu svojou účasťou na Veteránskej míli prejavili svoju túžbu po mieri pre všetkých ľudí na celom svete.

Pán primátor gratuláciou ocenil našu účasť na týchto podujatiach.

Aktívnu športovú časť nášho tímu predstavovala naša absolventka Katka a paracyklistka svetovej úrovne a Slovenka roka Anka Oroszová pretekala v mene našej školy. Altánok v parku zdobili háčkovaní anjeličkovia. V Európe zdobia rôzne mestá a každý z nich je spomienkou na jedno dieťa zabité vo vojne. Dnes je ich počet viac ako 350 000.

21.09.

2022

Spoznajme sa navzájom - ŠKD

Táto celoklubová akcia sa uskutočnila popoludní v školskej telocvični. Každé oddelenie bolo oblečené v inej farbe spolu so svojou vychovávateľkou. Príjemné popoludnie bolo sprevádzane vzájomným predstavovaním a smiechom.

21.09.

2022

Potulka s Milanom Kolcunom Košicami

V rámci medzipredmetového prepojenia literatúry a dejepisu študenti SOŠ absolvovali potulku centrom mesta s Milanom Kolcunom, viacnásobným víťazom ankety Košičan roka, pedagógom, spisovateľom a znalcom nášho mesta. Študenti pritom spoznali zaujímavé architektonické skvosty, tradované legendy, ale aj historické udalosti skutočne pútavým spôsobom, v ktorom nechýbali historické fakty ani salvy smiechu, vďaka jedinečnému sviežemu humoru nášho sprievodcu.

20.09.

2022

Beseda s Ankou Oroszovou

Návšteva "Slovenky roka" v škole bude dlho patriť k nezabudnuteľným zážitkom. Anka je nielen viacnásobným olympionikom, ale je pre nás všetkých inšpiráciou, motiváciou a zároveň živým dôkazom toho, že človek s hendikepom môže žiť naplnený, zmysluplný a šťastný život. Ako kouč pomáha vnášať nové kvality do života nás všetkých. Žiaci mali možnosť vyskúšať si jazdu na handbiku účastníčky štyroch olympijských hier.

16.09.

2022

Účelové cvičenie SOŠ

Študenti SOŠ v lokalite Jazero absolvovali rôzne zaujímavé športové aktivity. Vrcholom príjemného dopoludnia bolo založenie ohňa a samotná opekačka, na ktorej si žiaci výdatne pochutili. Sprevádzalo nás aj prijemne jesenné počasie a dobrá nálada

08.09.

2022

Policajné psi a kone na školskom dvore

Oddelenie služobnej kynológie odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a oddelenie jazdeckej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Košiciach predviedlo pre žiakov našej školy ukážky činnosti služobnej kynológie so služobnými psami a ukážky služobnej hipológie so služobnými koňmi. Ukážky boli pre žiakov veľmi zaujímavé, pričom deti najviac potešil osobný kontakt so zvieratkami, ktoré mohli pohladiť.

V mene všetkých žiakov ďakujeme za zaujímavé ukážky, ktoré príslušníci Policajného zboru z oddelenia služobnej kynológie a služobnej hipológie predviedli našim žiakom.

05.09.

2022

 

Slávnostné zahájenie školského roka

Uskutočnilo sa tradične na multifunkčnom ihrisku. Otvorila ho slávnostným prejavom riaditeľka školy.

Stránka aktualizovaná 05.07.2023

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história