Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

Udalosti 2016/17
Udalosti 2015/16
Udalosti 2014/15
Udalosti 2013/14
Udalosti 2012/13
Udalosti 2011/12
Udalosti 2010/11
Udalosti 2009/10
Udalosti 2008/09
Udalosti 2007/08
Udalosti 2006/07
Udalosti 2005/06
 

Udalosti - predchádzajúci školský rok 2017/2018

Dátum

Aktivita

Foto 

07.06.

2018

Rallye Opatovská 2018

S úspechom sa nám podarilo zorganizovať už 21. ročník Rallye Opatovská - "Žiť na plný plyn", ako akcie na ktorú sa žiaci vždy tešia už niekoľko mesiacov pred jej uskutočnením. Aj za možnosťou uskutočnenia tohto ročníka je dlhoročný generálny sponzor akcie US Steel Košice. V mene celej školy vyslovujeme naše - ď a k u j e m e !

06.04.

2018

Ocenenie pedagógov OÚ Košice - odborom školstva

Okresný úrad Košice - odbor školstva pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vybraných pedagógov. Medzi ocenenými bola aj vychovávateľka našej školy Gabriela Estóková. G r a t u l u j e m e !

28.03.

2018

Ocenenie zamestnancov na pracovnej porade

Slávnostná pracovná porada sa konala pri príležitosti Dňa učiteľov. Na nej boli riaditeľkou školy ocenení jubilujúci zamestnanci.

13.03.

15.03.

2018

Katowice 2018

Náš tím tvorilo 6 žiakov a dvaja pedagógovia. Na samotnej súťaži traja žiaci pripravovali  jedlo ,, Zeleninový šalát a zemiakové guľky plnené mäsom“ a  dvaja žiaci mali za úlohu pripraviť stôl pre 8 osôb. Po skončení súťaže všetci účastníci absolvovali pripravené programy a večernú diskotéku. Nasledujúce doobedie strávili prehliadkou miestnych galérii a výstav.

14.02.

2018

"Valentínsky božtek"

Občianske združenie "S nami druhým" pripravilo v kinosále školy pre deti z MŠ a I. stupňa ZŠ program "Valentínsky božtek".  V programe vystúpila Anna Gaja ako UsmievAnka a priniesla deťom malé darčeky v podobe piesni a hier.

18.12.

2017 

Hokejisti HC Košice v škole

V kinosále školy sa uskutočnila beseda žiakov s hokejistami HC Košice. Žiaci ich potrápili svojimi trefnými otázkami. Na záver hokejisti A mužstva darovali škole finančný dar 1000 €, za čo im srdečne ďakujeme. Okrem finančného daru darovali žiakom aj hokejové dresy a plagáty s podpismi hráčov.

06.12.

2017 

Mikuláš 2017

Mikuláš nakoniec prišiel so svojími pomocníkmi aj medzi žiakov II.stupňa ZŠ, OA, a SOŠ.

06.12.

2017 

Dar od vodárenskej spoločnosti

Ďakujeme vodárenskej spoločnosti za Mikulášske darčeky, ktoré nám darovali pre žiakov Praktickej školy.

 

"Vianočná rozprávka" a Mikuláš

Bábkoherecké divadlo Portál z Prešova vystúpilo v kinosále školy so svojou "Vianočnou rozprávkou", ktorá sa veľmi páčila žiakom MŠ, ŠZŠ, PŠ a I. stupňa ZŠ.

Po ich vystúpení prišiel medzi deti Mikuláš s darčekmi, pričom ho sprevádzali pomocníci - čert a anjel.

29.11.

2017 

"Ocenenie školy dekankou PdF UK"

Pri príležitosti 50. výročia fakulty udelila dekanka PdF UK pamätnú medailu Spojenej škole Košice za dlhodobú spoluprácu pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky.

20.10.

2017 

"Číta celá škola" 

Druhý ročník tejto akcie na našej škole. Naším hosťom bola prekladateľka Daniela Lozanová, ktorá prekladá z taliančiny.

Po úvodnej prezentácii o Taliansku rozprávala o práci prekladateľa. Počas akcie zazneli úryvky z niektorých jej kníh, na ktoré nadviazali zábavné aktivity. V závere žiaci v rámci tvorivej dielne predviedli svoje pracovné zručnosti.

05.10.

2017

Ocenenie "Zelená škola"

Na slávnostnom odovzdávaní ocenení vo Zvolene sa zúčastnila riaditeľka našej školy, ktorá prebrala za našu školu "Certifikát - Zelená škola".

Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska.

20.09.

2017

Pribeník 2017 - Mosty bez bariér

Žiaci PŠ sa zúčastnili 9. ročníka festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, kde ich výrobok papierová celebrita - Jánošík získala v súťaži "Top výrobok" 2. miesto.

 

04.09.

2017

Slávnostne otvorenie

školského roka 2017/ 2018 v kinosále na Opatovskej ceste 97.

Stránka aktualizovaná 12.06.2018

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história