Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06

 

Udalosti - školský rok 2015/2016

Dátum

Aktivita

Foto 

09.07.

2016

Charity Spartan Sprint

Prvý krát v Košiciach aj za účasti našich zamestnancov.

Organizátori výťažok vo výške 6.420 € venovali našej škole na výstavbu multifunkčného ihriska za čo im

Ď A K U J E M E.
 

 

29.06.

2016

Vychádzka II.TAP

Študenti II.TAP v predposledný deň školského roka absolvovali vychádzku okolo jazera na sídlisku "Nad jazerom"

28. a 29.06.

2016

Rozlúčka 0.A

Žiaci 0.A sa veľmi tešia na prázdniny, ale so školou sa lúčili pripravenou hostinou s domácimi sladkosťami a prácou ktorú majú najradšej - kreslenie.

24.06.

2016

Gitarová škola

Študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Požiarnickej 1 v Košiciach vystúpili so svojou gitarovou školou v kinosále našej školy. Ich vystúpenie sa našim žiakom veľmi páčilo.

17.06.

2016

Polícia v škole

Príslušníci policajného zboru prišli s prednáškou o svojej práci medzi našich žiakov. Následne na školskom dvore predviedli prácu policajného psa pri zadržaní páchateľa.

02.06.

2016

19. ročník Rallye Opatovská - "Žiť na plný plyn"

Naše ď a k u j e m e  patrí generálnemu sponzorovi akcie - U.S. Steel Košice, s.r.o., za to že sme mohli opäť usporiadať podujatie, na ktoré sa deti veľmi tešia už niekoľko mesiacov dopredu. Veď jazda ulicami Košíc a okolia nie je pre nich každodenným zážitkom. 

16.05.

27.05.

2016

Plavecký výcvik žiakov III.A triedy na mestskej plavárni.

13.05.

2016

Rozlúčka maturantov IV.OA a II.TEK.

04.05.

2016

CITY RUN 2016 Mestského charitatívneho behu v Košiciach sa zúčastnilo 36 zamestnancov našej školy

31.03.

2016

Ocenenie Mgr. I. Šimonovej,

učiteľky našej školy Okresným úradom Košice, odborom školstva pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v Herľanoch. Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročnú prácu v oblasti špeciálneho školstva.

 

05.02.

2016

Detský karneval pre žiakov ŠZŠ

29.01.

2016

1. školská burza kníh, hier, populárnej hudby a DVD filmov

27.01.

2016

Fair play - Horalky - Turistický sprievodca - vedomostná súťaž o Slovensku, kde hlavou cenou bola krabica Horaliek.

 

24.01.

2016

Koncert "Rozprávková pošta" v budove historickej radnice mesta Košice, na ktorom bol škole odovzdaný symbolický šek v sume 7092,73 €, ako časť z výťažku "Primátorského punču".

Ďakujeme všetkým obyvateľom mesta, ktorí prispeli na akciu zakúpením primátorského punču počas vianočných trhov.

Škola dar využije na plánovanú výstavbu multifunkčného ihriska.

04.01.

2016

Ďakujeme spoločnosti Carmeuse za dar 1000€, za ktorý škola nakúpila 10 tabletov pre žiakov ŠZŠ.

22.12.

2015

Vianočné darčeky od Tomáša Bálinta a jeho priateľov deťom našej školy.

22.12.

2015

Vianočné prianie pre žiakov ZŠ, SOŠ a OA v kinosále školy.

17.12.

2015

Stretnutie zamestnancov školy pri vianočnej kapustnici.

15.12.

2015

Anjelská kapustnica - predvianočné posedenie žiakov PŠ

14.12.

2015

Vianoční šikulkovia - zábavný program pre žiakov špeciálnych škôl Košíc.

10.12.

2015

Mrázik - Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerová ulica, Košice.

09.12.

2015

Školský florbalový turnaj žiakov ZŠ a žiakov stredných škôl.

07.12.

2015

Pred oknom, za oknom - Mikulášsky zábavný program pre žiakov ŠZŠ, PŠ a ŠMŠ.

06.12.

2015

Divadelné predstavenie Soľ nad zlato s Mikulášom na záver vo Východoslovenskej galérii.

03.12.

2015

Žiaci školy sa zapojili do zberu papiera, ktorým naplnili pristavený kontajner košickej firmy Kosit, zameranej na likvidáciu komunálneho odpadu v meste.

30.11.

2015

Čokoláda - Ako chutí svet - pokračovanie zážitkového vyučovania na ŠZŠ a PŠ.

 

28.10.

2015

Plenárne Združenie rodičov.

Rodičia boli oboznámení so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 ako aj s prípravou nového projektu s družobnou školou v Nemecku v Rösrath.

19.10.

2015

Milujem Slovensko - zábavna šou pre žiakov ŠZŠ, PŠ a I. stupeň ZŠ. Moderoval Jaro - kapitáni družstiev Monika a Jana.

15.10.

2015

Účelové cvičenie

jeho súčasťou bola aj téma "Čo sa deje s odpadom z našej kuchyne?" S likvidáciou tohto odpadu oboznámila žiakov vedúca školskej jedálne A. Semanová.

14.10.

2015

Zádielska tiesňava

Žiaci našej školy v rámci krátkeho výletu do Zádielu sa rozhodli, že vyzbierajú všetok odpad, ktorý nájdu v blízkosti náučného chodníka vedeného Zádielskou tiesňavou.

07.10.

2015

Kúzelník Jaríni

predviedol svoje majstrovstvo v kinosále školy pre žiakov ZŠ

25.09.

2015

Mlieko je liek

Aktivita pre žiakov PŠ, ŠZŠ na svetový deň mlieka

31.08.

03.09.

2015

Erasmus+

Prípravná návšteva našich pedagógov v družobnej škole - LVR Königforst in Rösrath v Nemecku v rámci nového spoločného projektu.

02.09.

2015

Otvorenie školského roku 2015-2016 v kinosále na Opatovskej ceste 97. Pre neprítomnosť riaditeľky školy z dôvodu služobnej cesty slávnostný príhovor predniesla zástupkyňa školy Mgr. Ľubica Palfyová.

 

Stránka aktualizovaná 15.07.2016

Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06