Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06

 

Udalosti - školský rok 2006/2007 

Dátum

Aktivita

Foto 

26.06.

2007

Vyučovanie podľa scenára študentov OA

Študenti 2. a 3. ročníka OA radi vyhľadávajú verbálnu komunikáciu nielen medzi sebou, ale aj s inými ľuďmi, preto zorganizovali spoločné posedenie spojené s "vyspovedaním" bývalých absolventov školy, ktorí sú v súčasnosti študentmi vysokých škôl. Do spoločnej debaty sa zapojili nielen triedne učiteľky ale aj riaditeľka školy. Takýmto spôsobom získané vedomosti sa vraj nezabúdajú.

Študenti 1.OA by mali vyučovanie najradšej priamo v prírode, kde cez prestávky by si mohli priamo na ohni pripraviť aj chutnú desiatu. A ešte taká maličkosť, "vyučovacie hodiny 10 minútové a prestávky 45 minútové". Tento návrh overovali v praxi.

22.06.

2007

Návšteva prednostu KŠÚ Košice

Našu školu navštívil PaedDr. J. Vook, CSc. - prednosta KŠÚ Košice spolu s PaedDr. D. Jutkovou - vedúcou kancelárie prednostu KŠÚ. Na stretnutí s účastníkmi pobytu v nemeckom Xanténe s obdivom spomínali na p. Klausa Brauscha, vďaka ktorému sa celý pobyt mohol uskutočniť. Dohodli sa, že v pozdrave zo Slovenska mu pošlú aj spoločné foto.

20.06.

2007

Rozlúčka deviatakov

Žiaci sa kvetmi poďakovali vedeniu školy, triednej učiteľke Mgr. I. Kovalčíkovej a všetkým učiteľom, ktorí ich učili. Na niektorých zložili aj trefné básničky. Rozlúčka bola najťažšia asi pre triednu, nakoľko to boli jej prví deviataci. Žiaci sa tešili a zároveň smútili. Smutnejšie to bolo najmä pre tých, ktorí odchádzajú na iné školy. No s väčšinou sa budeme naďalej stretávať pri štúdiu na OA a SOU. Všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

18.06.

2007

Maľovanie anjelov

Žiaci našej školy sa s nadšením zapojili do výzvy Magistrátu MK, odboru školstva v Košiciach, ktorý v rámci aktivít súvisiacich s kandidatúrou Košíc na "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" vyzval košické školy, aby vytvorili výtvarné práce s námetom anjelov. Tieto práce žiakov vo veľkosti minimálne 1x2 m budú rozmiestnené v centre mesta všade tam, kde kultúra a estetika verejných priestorov nerobí dobré meno mestu. 

máj - jún

2007

Tvorivá dielňa

Od 07.05.2007 sme zriadili na škole v spolupráci s domovom Lux n.o. "Tvorivú dielňu" pre žiakov SOU. Žiaci tu pracujú pod vedením majsterky E. Belanovej. Už dnes po mesiaci činnosti sa žiaci chvália výrobkami, ktoré vystavujú na chodbách zariadenia Lux n.o.. Cieľom tejto aktivity školy je príprava žiakov SOU na prax, ale aj príprava na zapojenie sa do projektov, ktoré postupne povedú k vytvoreniu chránenej dielne, v ktorej by naši žiaci po ukončení školy mohli aj pracovať.

01.06.

10.06.

2007

Výmenná návšteva v Holandsku - projekt EU "Mládež"

Za účasti mládežníkov z troch krajín Česka, Slovenska a Holandska  sa uskutočnil už štvrtý výmenný pobyt za našej účasti. Tohtoročnou hostiteľskou krajinou bolo Holandsko s miestom pobytu Groesbeek.

Viac informácii...

01.06

07.06.

2007

Xantén - 10. Tag der Begegnung

Na pozvanie pána Klausa Brauscha z Landschaftsverband Rheiland Köln sa v dňoch 01.06. až 07.06.2007 zúčastnilo 15 našich žiakov spolu s pedagogickým dozorom (4) a tlmočníčkou na poznávacom tematickom zájazde v nemeckom meste Xantén. Dňa 02.06.2007 sa tu konal 10. ročník stretnutia mladých postihnutých ľudí, tohto roku pod názvom "Tag der Begegnung", ktorý LVR Kolín organizuje. Súčasťou stretnutia je predajná výstava, na ktorej preukazujú postihnutí mladí ľudia svoje zručnosti vo výrobkoch. Ich zakúpením návštevníci podujatia podporia organizácie, ktoré sa o takýchto ľudí starajú a vytvárajú im pracovné miesta. Ďalšie dni pobytu skupina strávila v spoločnosti pána Brauscha a pani Brauschovej, ktorí pre nich pripravili program s prehliadkou mesta Kolín a jeho pamätihodností. Samozrejme, že skupina navštívila aj LVR centrum v Kolíne. Hostitelia pripravili pre nich aj jednodňový výlet do holandského Haagu a k severnému moru. V posledný deň pobytu skupina cestovala do Wuppertálu na stretnutie so starostom, ktorý ich srdečne privítal a pozdravil Košice ako partnerské mesto.

Celý pobyt skupiny v Nemecku financoval pán Klaus Brausch a poskytol aj finančný príspevok neinvestičnému fondu Šanca na úhradu prepravných nákladov. Za to všetko mu patrí náš obdiv a vyslovujeme úprimné

 "Ďakujeme pán Brausch".

31.05.

2007

Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn

Na tohtoročný 10. ročník sa žiaci našej školy tešili už niekoľko týždňov pred jej štartom a všetci chceli byť v jednej z 30-tich trojčlenných posádok súťažných aut. V posledných dňoch pred súťažou bolo ústrednou témou žiakov na škole zloženie posádok a meno ich vodiča.

Ako vodiči posádok boli aj tohto roku ochotní súťažiť najvyšší predstavitelia US Steel Košice, ktorý je generálnym sponzorom tejto akcie už od jej začiatku. Ako súťažný vodič sa predstavil aj David Herman Lohr - prezident spoločnosti, jeho manželka Susan Lohrová, M. Kiraľvarga, R. Veitch, J. F. Wilson, J. Bača, M. Maďar , O. Bauer a ďalší.

Okrem predstaviteľov US Steel Košice sa ako súťažní  vodiči predstavili aj známe mediálne osobnosti ako: P. Dvorský, Š. Skrúcaný, P. Herman, E. Aresta, J. Hajdin, M. Žigalová a ďalší. Súťažný priebeh celej akcie zabezpečovali príslušníci policajného zboru v Košiciach.

Po otvorení pretekov auta štartovali jednotlivo v poradí od 1 do 30 na trasu mestom. Prechádzali kontrolnými stanovišťami na ktorých museli svoje vedomosti zo školy preukázať členovia posádok a na jednom stanovišti aj vodiči svoje umenie jazdou zručností na čas. Získané body žiakov a časy vodičov pri teste zručností rozhodli o víťazoch.

Pred oficiálnym vyhlásením víťazov boli všetci zúčastnení vodiči odmenení grafickými prácami našich žiakov, ktorí sa im takto chceli poďakovať za ochotu pretekať. Tohtoročným víťazom sa stala posádka s vodičkou S. Lohrovou pred posádkou J. Hajdina a posádkami J. Juhása a P. Hermana. Víťazné posádky boli ocenené hodnotnými cenami (MP4 a MP3 prehrávače). Ceny víťazom odovzdali zástupcovia hlavného sponzora akcie US Steel Košice. Všetci ostatní súťažiaci boli odmenení balíčkami so sladkosťami, občerstvením a reklamnými predmetmi generálneho sponzora. Nezabudlo sa ani na tých ktorí nesúťažili, odmenou im boli balíčky od reklamnej agentúry Reva. S priebehom celej akcie boli všetci zúčastnení dobre informovaní aj vďaka moderátorovi R. Hergotovi.

Po odovzdaní cien a darčekov nasledoval kultúrny program v ktorom zaspievali: Š. Skrúcaný, H. Dokupelová, J. Perháčová, M. Kraus a gymnastickými cvikmi  udivovala M. Žigalová, ku ktorej sa pridali aj žiaci školy. Akcia bola ukončená recepciou pre pozvaných hostí a diskotékou pre žiakov.

Poďakovanie za skvelý zážitok patrí všetkým, ktorí sa na príprave a organizovaní akcie podieľali, ale najmä organizačnému trojlístku: riaditeľke školy M. Čabalovej, A. Smikovej a D. Ivančinovej. Škola ďakuje za ústretovosť pri poskytnutí areálu a priestorov na realizáciu rallye aj riaditeľovi domova LUX n.o. L. Oszovi a všetkým príslušníkom Policajného zboru v Košiciach, ktorí nielen zabezpečovali preteky, ale umožnili žiakom oboznámiť sa s vybavením ich najmodernejšieho zásahového vozidla.

Najväčšie ďakujeme patrí generálnemu sponzorovi akcie US Steel Košice, vďaka ktorému majú žiaci našej školy o jeden nezabudnuteľný zážitok naviac.

24.05.

25.05.

2007

Paralympiáda TPŽ ZŠ - Poprad

Druhý ročník týchto športových hier telesne postihnutých žiakov ZŠ sa konal za účasti 17 škôl z celého Slovenska v Poprade. Z našej školy sa na podujatí zúčastnilo 19 žiakov I. a II. stupňa ZŠ ktorých doprevádzali traja pedagogickí zamestnanci (Mgr. Ľ. Pálfyová, Mgr. R. Kovaríková, Mgr. N. Szalonová) a dvaja asistenti: (D. Ivančinová a A. Řezanina). Súťažilo sa v týchto disciplínách: kolky, hod kriketovou loptičkou, plávanie, beh, stolný tenis, cyklistika, florbal, boccia. Žiaci boli ubytovaní v hoteli Svit a organizátori sa o nich výborne postarali po všetkých stránkach.

 Žiaci našej školy boli na hrách veľmi úspešní a získali 10 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových medail. V celkovom hodnotení škôl to znamenalo 2. miesto, ktoré bolo ocenené DVD prehrávačom a športovými stolovými hrami. Vyhodnotenie športových hier moderoval Patrik Herman. Účasť žiakov na paralympiáde bola možná aj vďaka finančnému príspevku od Šanca n.f.

18.05.

2007

Rozlúčka maturantov

Spevom, smiechom, ale aj slzami, lúčili sa maturanti so školou pred odchodom na maturitný týždeň.

Všetci im prajeme úspešné zvládnutie maturitných skúšok.

07.05.

2007

Cena primátora mesta Košice

Vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach dobovým ceremoniálom vyvrcholili oslavy Dňa mesta Košice 2007. Jeho súčasťou bolo ocenenie občanov mesta, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jeho rozvoj. Medzi ocenenými "Cenou primátora mesta Košice" bola aj zamestnankyňa našej školy - Mgr. Anna Strhárska - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, ŠZŠ a I.stupeň ZŠ. Cena jej bola udelená za dlhoročnú, odbornú pedagogickú prácu a vysoko humánny prístup v zodpovednej práci so zdravotne postihnutými deťmi. K získanému oceneniu jej všetci gratulujeme.

26.04.

2007

Stretnutie v knižnici "Nezábudka"

Zúčastnili sa ho všetky triedy ŠZŠ spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Pani Eva (zamestnankyňa knižnice) deťom predstavila nové knihy a prostredníctvom pripravených hier im priblížila prírodu a v nej žijúce zvieratká.

Deti neskrývali nadšenie a svoju spokojnosť okrem potlesku vyjadrili aj pásmom básničiek a pesničiek.

30.03.

2007

Exhibícia na ľade

Košická speváčka Anna Gája pozvala našich žiakov II. stupňa ZŠ (6. až 8. ročník) na exhibičné vystúpenie slovenských nádeji v krasokorčuľovaní na zimný  štadión L. Trojáka v Košiciach. Prestávky vyplnili svojim spevom Martin Kraus a Anna Gája. Športové výkony krasokorčuliarov odmeňovali naši žiaci častým potleskom.

29.03.

2007

Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom

Uskutočnila sa v bezbariérovej knižnici "Nezábudka" k prvej knihe spisovateľa P. Gajdošíka "Zverinec na siedmom poschodí". Zúčastnilo sa na nej 25 žiakov II. až V. ročníka ZŠ pod vedením svojich triednych učiteľov: M. Juhasovej, Ľ. Čabalovej, P. Durčanského a asistenta M. Bozuľu. Naši žiaci štvrtého ročníka sa na stretnutí predstavili aj dramatizáciou jednej z rozprávok nachádzajúcej sa v knihe: "Bábätko na siedmom poschodí". Spisovateľa potešil záujem našich detí o knihu a veľmi ochotne im rozdával autogramy.

28.03.

2007

Ocenenie učiteľov

Ocenenie sa konalo v Spoločenskej miestnosti Gymnázia Park mládeže 5 v Košiciach pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnosti za účasti predstaviteľov KŠÚ Košice a riaditeľov škôl, bolo prednostom KŠÚ ocenených 16 pedagogických pracovníkov Košického kraja za dlhoročnú tvorivú a obetavú prácu v špeciálnom školstve. Jednou z nich bola aj zamestnankyňa našej školy Mgr. Anna Strhárska, zástupkyňa riaditeľky pre ŠZŠ a I. stupeň ZŠ. Slávnostné stretnutie spestrilo aj tanečné vystúpenie majstra spoločenských tancov p. Plačka s partnerkou.

21.03.

2007

Školské kolo HK - ŠZŠ

Do súťaženia sa zapojilo celkom 23 žiakov. Každý z nich do prednesu vložil všetko svoje úsilie. Porota učiteľov rozhodovala o najlepších v troch kategóriách. Najlepšími recitátormi sa stali:

I.   kategória  1. - 3. ročník:  Mário Turták  (3.C)

II.  kategória  4. - 5. ročník:  Ľuboš Durbák  (5.C)

III. kategória  6. - 9. ročník:  Klaudia Tomašová  (6.C)

Cenu za pekný prednes získali:  N.Kiernosová  (4.C) M. Jaroš  (6.C)

20.03.

2007

Školské kolo HK - II. stupeň ZŠ a OA

Spolu sa predstavilo 25 recitátorov, z toho 19 zo ZŠ a 6 z OA.  Porota bola spoločná pre obidve školy a rozhodla o následovnom umiestnení:

II. stupeň ZŠ:  1. miesto: B. Habiňáková (VII.A)

                     2. miesto: D. Pálfy (VI.A), V. Duplinská (IX.A)

                     3. miesto: S. Bobaľová (VIII.A), N. Darvaš (V.A)

                     Cena obecenstva: R. Pálfy (VIII.A)

OA: 1. miesto: Michaela Maurerová (3.OA)

       2. miesto: Ján Puchein (2.OA)

       3. miesto: Peter Karabaš (2.OA), Veronika Valčová (1.OA)

       Cena obecenstva: Ladislav Koperdan (2. OA) 

Recitácia mala priemernú úroveň, ale atmosféra v kinosále bola vynikajúca.

20.03.

2007

Školské kolo HK - I. stupeň ZŠ + prípravný ročník

Do školského kola sa zapojilo celkom 25 žiakov. Porota z triednych učiteľov mala ťažkú úlohu. Najlepší podľa jednotlivých tried boli:

IV. A  -  J. Jirchář, L. Kopuničová, P. Fabišíková;

III. A   -  P. Szalontai, J. Ilavský;

II. A    -  J. Hertnékyová.

Najlepší boli ocenení vecnými cenami, no sladkosti sa ušli všetkým, ktorí mali odvahu vystúpiť na školskom kole.

21.02.

23.02.

2007

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Naši pedagogický pracovníci sa zapojili do "Národného projektu ďalšieho vzdelávania" v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy. Počas troch dní absolvovali prvý modul tohto vzdelávacieho bloku - "Komunikácia". Všetci, ktorí toto vzdelávanie absolvovali, si pochvaľovali prácu lektoriek a aj zaujímavú formu vzdelávania, keď prednášané témy si mohli precvičovať na konkrétnych situáciách zo života školy.

11.02.

2007

Benefičný koncert

Na koncerte pre hendikepované deti, ktorý sa uskutočnil v Dome umenia a bol organizovaný občianskym združením "Usmej sa na mňa" sa ako účinkujúce predstavili aj dve naše žiačky. Janka Perháčová vystúpila s upravenou piesňou od skupiny Tweens "Koľkokrát" a nestratila sa medzi takými účinkujúcimi ako Katka Koščová, Zuzana Smatanová a Marián Čekovský. Druhá naša žiačka Patrícia Fráterová sa predstavila ako moderátorka v spoločnej dvojici s moderátorom koncertu Dodom Filom.

01.02.

2007

Športový festival

Pre našich žiakov II. stupňa ZŠ ho v kinosále školy zorganizovali študenti Osemročného Gymnázia Alejová v Košiciach, v rámci medzinárodného projektu DREAMS & TEAMS do ktorého sú zapojení. Cieľom tohto programu je rozvíjanie manažérskych a vodcovských schopností a zručností mladých ľudí vo veku 15-19 rokov a budovanie ich povedomia prostredníctvom športu a medzinárodných vzdelávacích kontaktov.

Naši žiaci, rozdelení do družstiev, sa s nadšením pustili do športovania a súťaženia v pripravených disciplínách. Ich radosť bola o to väčšia, že na záver boli ich výkony ocenené aj diplomami a darčekmi.

25.01.

2007

III. Študentský ples

Konal sa tradične v jedálni domova Lux n.o. Po oficiálnom otvorení plesu prezidentom Študentskej rady Š. Fridmanským sa prítomným prihovorila p. riaditeľka školy a riaditeľ domova Lux n.o. Hosťom plesu bol moderátor TV JOJ - J. Hajdin. Nasledoval krátky kultúrny program ktorým prítomných sprevádzali V. Kozmová a M. Berko. V programe okrem súčasných a bývalých žiakov našej školy vystupovali aj študenti zo súkromnej strednej školy na Bukoveckej v Košiciach. Potom nasledovala pravá plesová zábava pod taktovkou diskotekára F. Vargovčáka, učiteľa našej školy.

Ples sa mohol uskutočniť iba vďaka vďaka finančnému príspevku od ZR školy a vďaka obetavej práci samotných zamestnancov školy, ktorý sa podieľali na jeho príprave. Tretí ročník študentského plesu sa naozaj vydaril, to konštatovali všetci, ktorí sa ho zúčastnili.

22.12.

2006

Vianočná kapustnica na ŠZŠ

Učitelia ŠZŠ sa pred odchodom na vianočné prázdniny stretli na posedení s vedením školy. Prekvapením bolo pohostenie - vianočná kapustnica. S varením kapustnice sa popasoval Ing. Vargovčák a to naozaj úspešne, lebo jedlo všetkým veľmi chutilo.

22.12.

2006

Divadelné predstavenie

Študenti I. ročníka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc vystúpili v kinosále našej školy s divadelným predstavením "Snehulienka a sedem trpaslíkov". Okrem toho predviedli tanec a zborovú recitáciu. Svojim vystúpením veľmi potešili našich žiakov, ktorí ich za predvedený výkon odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

21.12.

2006

Vianočný koncert

Vianočné piesne našim žiakom prišiel zaspievať spevácky súbor "Chorus Comenianus" z Evanjelického Gymnázia J. A. Komenského v Košiciach. Ich vystúpenie v kinosále bolo milým vianočným darčekom pre našich žiakov, za ktorý im ďakujeme. Pred ich vystúpením sa predstavil aj spevácky zbor našej školy pod vedením p. Hozovej. Aj oni svojim výkonom si zaslúžili potlesk všetkých prítomných.

15.12.

2006

Volejbalový turnaj učiteľov

Opäť sa uskutočnil na ŠZŠ Inžinierská, teraz ako vianočný turnaj. Zúčastnili sa ho zmiešané družstvá učiteľov zo štyroch špeciálnych základných škôl (ŠZŠ Inžinierská, ŠZŠ Opatovská, ŠZŠ Krompachy a ŠZŠ Moldava n/Bodvou). Našim učiteľom sa oproti letu (3. miesto) viacej darilo a po jedinej prehre s víťazom ŠZŠ Inžinierská sa umiestnili na 2. mieste.

14.12.

2006

Stretnutie v knižnici "Nezábudka"

Na vianočnej besede v knižnici "Nezábudka" so spisovateľkou Annou Olšovskou sa stretli naši žiaci zo ŠZŠ so žiakmi zo ZŠ Gemerská a ZŠ Považská. Okrem besedy bol program stretnutia plný piesní, básni a vinšovačiek. Na záver naši žiaci odovzdali svojim kamarátom zo zúčastnených škôl vlastnoručne vyrobené darčeky.

06.12.

2006

Mikuláš

Aj tohto roku zavítal na našu školu Mikuláš. V kinosále školy všetkých žiakov ŠZŠ a I.stupňa ZŠ obdaroval balíčkami, za ktoré sa poďakovali krátkym programom. Dobrú náladu mal každý, kto sa zabával aj na následovnej diskotéke. Poďakovanie za prípravu akcie patrí všetkým učiteľom ŠZŠ a osobitne Ing. F. Vargovčákovi - nášmu Mikulášovi.

Finančne akcia bola zabezpečená z prostriedkov ZR.

01.12.

2006

 

Exkurzia do Východoslovenského múzea

Exkurziu opäť zorganizovala Mgr. Juhasová pre svojich žiakov IV.A triedy za pomoci asistenta A. Řezaninu.

Žiaci si prezreli expozíciu "Príroda Karpát", ktorá predstavuje: históriu Zeme, vznik hornín a minerálov, krásu kameňa, pôvaby rastlín, rôznorodosť živočíchov. Vypočuli si aj nahrávky zvukov prírody. Exkurzia bola obohatením hodín Prírodovedy.

24.11.

2006

Stužková slávnosť

Konala sa v reštaurácii Riviéra na Popradskej ulici. Triedna profesorka Ing. Krausová pripínala stužky 10. maturantom 4.OA. Po slávnostných prejavoch p. riaditeľky, triednej profesorky a zástupcu rodičov nasledovali tradičné tance s rodičmi a profesormi. Slávnosť pokračovala programom študentov, ktorý všetkých prítomných obveselil a pobavil. Všetci sa najviac tešili na tanečnú zábavu, ktorú režíroval DJ Ing. Vargovčák, učiteľ našej školy. Pri jeho hudbe sa všetci prítomní príjemne a dlho zabávali.

20.11.

2006

Ocenenie študentov školy prednostom KŠU

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli prednostom KŠU Doc. PaeDr. Jozefom Vookom, CSc. ocenení aj dvaja študenti OA našej školy.

Veronika Kozmová - študentka 4. ročníka OA bola ocenená za aktívnu prácu na príprave a realizácii projektov "Mládež".

Štefan Fridmanský - študent 4. ročníka OA bol ocenený za viacročnú prácu prezidenta študentskej rady na našej škole a prácu v mestskom Študentskom parlamente.

Obidvom oceneným blahoželáme!

07.11.

2006

Exkurzia do planetária

Zúčastnili sa jej žiaci IV. A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Juhasovou a asistentom A. Řezaninom. Žiaci boli programom nadšení a odišli plní nových poznatkov o vesmíre. Veríme, že to využijú aj v škole na hodinách Prírodovedy.

26.10.

27.10.

2006

4. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4

Uskutočnil sa v Košiciach v Dome techniky ZSVTS ako 4. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4.

Naša OA sa na tomto podujatí zúčastnila už tretí krát a opäť úspešne. V konkurencii 22 firiem sa naši študenti s cvičnou firmou Galactic s.r.o. snažili o získanie jednej z piatich hlavných cien. Podarilo sa to Petrovi Saeedovi, ktorý získal tohtoročné ocenenie v súťaži o "najlepšieho reprezentanta" cvičnej firmy.

Gratulujeme!

25.10.

2006

Výstava výtvarných prác

Slávnostné otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov škôl Košického kraja sa uskutočnilo v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici č.20. Výstava bola pod patronátom Košického samosprávneho kraja a Krajského školského úradu v Košiciach.

Výstavy sa svojimi prácami zúčastnili aj žiaci našej školy. Práce Martina Fediča a Janky Perháčovej získali na výstave ocenenie poroty.

20.10.

2006

Imatrikulácia

Do cechu študentov boli prijímaní žiaci I. ročníka OA a SOU - odteraz študenti. Slávnosť sa konala v kinosále školy. Noví bažanti boli pred vstupom do cechu študentov podrobení rôznym skúškam odvahy a šikovnosti. Keďže nikto z nich neváhal ani pri plnení úloh, ktoré nielenže vyvolávali salvy smiechu prítomných, ale vyžadovali aj sebazaprenie, tak všetci boli medzi študentov s potleskom prijatí.

11.10.

2006

Deň výživy

Akcia sa uskutočnila na ŠZŠ. Na začiatku sme si pripomenuli prečo sa takéto dni usporadúvajú, aký význam má pre človeka zdravé stravovanie. Každá trieda "ukuchtila" špecialitu plnú vitamínov pre "hladošov" z druhých tried. Šéfkuchár predstavil svoje jedlo, dokonca prezradil všetkým aj recept a nezabudol ani na zdravé ingrediencie.

Nakoniec od slov prešli k činom a pustili sa do ochutnávania.

14.09.

23.09.

2006

Ozdravovací pobyt v Chorvátsku

Absolvovalo ho 19 žiakov a študentov školy. Pedagogický dozor zabezpečovali traja zamestnanci školy a zdravotníčka. Vedúcou zájazdu bola Mgr. Zavadová. Na pobyte sa spolu s deťmi zúčastnili aj niektorí rodičia alebo príbuzní žiakov. Miestom pobytu bolo letovisko Zaostrog na Makarskej riviere a trval 10 dní. Na financovaní pobytu sa okrem zúčastnených podieľal aj neinvestičný fond "Šanca".

Pobyt pri mori im prvé štyri dni znepríjemňovalo chladné a najmä upršané počasie, no potom sa počasie umúdrilo a všetci si užili kúpania v mori a slnenie. Deti sa tam cítili veľmi dobre a radi by si takýto pobyt ešte mnohokrát zopakovali. Desať dní ubehlo veľmi rýchlo.

04.09.

2006

Slávnostné otvorenie školského roka 2006/2007

Školský rok 2006/2007 na škole otvorila štátna hymna a príhovor pani riaditeľky PaedDr. M. Čabalovej. Následne sa k zúčastneným rodičom, deťom a zamestnancom prihovorili aj: PaedDr. Ďorďova - za LUX n.o., PhDr. Kitková - za ŠPP a pani Fridmanská za združenie rodičov.

Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci rozišli do tried, kde sa zvítali, prípadne zoznámili s novými triednymi učiteľmi a dostali pokyny o vyučovaní na nasledujúce dni.

Po rozchode žiakov a ich rodičov nasledovala pracovná porada zamestnancov školy a školenie o BOZP.

 

Stránka aktualizovaná 26.06.2007

 

Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06