Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06

 

Udalosti - školský rok 2014/2015

Dátum

Aktivita

Foto 

20.08.

2015

Active life - skupina ľudí zapojená do tohto projektu pod vedením Tomáša Gála zorganizovala charitatívny beh so štartom z nádvoria našej školy na Opatovskej ceste 101. Výťažok zo štartovného v sume 464,44 € bol darovaný našej škole na výstavbu multifunkčného ihriska.

Ď a k u j e m e !            

 

 

02.07.

03.07.

2015

"Ako žiť energiou na školách" - konferencie v Tatranskej Lomnici s touto témou sa zúčastnili učiteľky Ľ. Čabalová a A. Murtinová. Získali cenné vzdelávacie materiály k danej problematike a vyskúšali si aj rôzne aktivity.

01.07.

2015

Vyhodnocovacia porada pedagogických zamestnancov školy

30.06.

2015

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

26.06.

2015

Rozlúčka deviatakov ZŠ - IX.A

19.06.

2015

Sponzorsky dar hokejistov HC Košice našej škole - set interaktívnej tabule, projektora a notebooku v hodnote 2 115€

Ď a k u j e m e !

19.06.

2015

EKO projekt Patrika Sinčáka, žiaka IV.A - predstavenie projektu spojené s výsadbou záhonu levandulí a s občerstvením.

11.06.

2015

Hrad a skanzen v Starej Ľubovni - Exkurzia žiakov PŠ a II. stupňa ŠZŠ

 

04.06.

2015

18. ročník súťaže Rallye Opatovská "Žiť na plný plyn"

 

22.05.

2015

Vernisáž k výtvarnej súťaži - "Papierové celebrity" - práce žiakov piatich ŠZŠ z Košíc

 

18.05.

29.05.

2015

Plavecký výcvik žiakov ZŠ - III.A a IV.A

06.05.

2015

CityRun 2015 - charitatívne podujatie organizovala agentúra Progress Promotion, ktorej hlavným sponzorom bola spoločnosť VSE RWE Group. Výťažok z podujatia bol darovaný našej škole na výstavbu multifunkčného ihriska. Výška daru  v sume 7110 € bola odvodená od počtu ubehnutých kilometrov na bežiacom páse počas celého dňa. Ubehnuté metre a kilometre na páse pridali aj zamestnanci a žiaci našej školy.

Ď a k u j e m e !  

24.04.

2015

Žiaci V.A a V.B pri príležitosti "Dňa Zeme" sa zúčastnili na akcii "Festival našej planéty", ktorú organizovala spoločnosť Kosit a.s. Žiaci si vyskúšali rôzne aktivity v tvorivých dielňach, naučili sa viaceré tipy ako šetriť energiou.

17.04.

2015

Soľ nad Zlato - ukážka z predstavenia v knižnici Nezábudka

15.04.

2015

Popoluška - predstavenie v kultúrnom stredisku Jazero - dve predstavenia pre škôlkarov a školákov z Jazera.

27.03.

2015

Ocenenie učiteľov - Okresný úrad, odbor školstva Košice, pri príležitosti Dňa učiteľov udelil ocenenie najlepším učiteľom zo škôl v svojej pôsobnosti. Medzi ocenenými učiteľmi bola tohto roku aj učiteľka našej školy Mgr. Lýdia Pekarovičova.

G r a t u l u j e m e !

26.03.

2015

Dopoludnie s literatúrou pre žiakov PŠ

26.03.

2015

Pred pracovnou poradou a pri príležitosti Dňa učiteľov vystúpil v kinosále s programom aj spevácky zbor žiakov ZŠ, pod vedením Mgr. Ľ. Palfyovej.

 

25.03.

2015

Hviezdoslavov Kubín 2015 - školské kolo súťaže žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ

25.03.

2015

Hviezdoslavov Kubín 2015 - školské kolo žiakov ŠZŠ

24.03.

2015 -

Exkurzia žiakov SŠ v Centre enviromentálnej výchovy v areáli Spaľovne odpadov v Kokšov - Bakši, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť KOSIT.

24.03.

2015

Planetárium - exkurziu absolvovali žiaci I. stupňa ZŠ.

17.03.

2015

Príprava a sústredenie študentov IV. OA pred písomnou časťou maturitnej skúšky.

09. - 11.

03.

2015

Katowice 2015 - VI. medzinárodné majstrovstvá špeciálnych škôl vo varení za účasti žiakov našej PŠ.

19.02.

2015

Fair Play - Cesta okolo sveta - súťažno zábavná show pre žiakov PŠ, ŠZŠ a ZŠ

13.02.

2015

Valentínska diskotéka - pre žiakov ŠZŠ a PŠ

13.02.

2015

Valentínska hitparáda - zábavný program pripravený študentmi pre študentov a pedagógov pri príležitosti dňa zamilovaných.

05.02.

2015

Vyhodnotenie súťaže Expert Geniality Show, ocenenie najúspešnejších žiakov

04.02.

2015

Predškoláci na návšteve v ozajstnej škole, kde spoznali aj svoju budúcu pani učiteľku.

03.02.

2015

Ďakujeme spoločnosti Carmeuse za finančný dar, vďaka ktorému sme mohli zakúpiť nové stoly do jedálne a interaktívnu tabuľu pre triedu ZŠ v budove na Opatovskej ceste 101.

29.01.

2015

Mrázik - bábkovo divadelné predstavenie v kultúrnom dome v Šaci

12.01.

2015

Popoluška - Divadelné predstavenie pre žiakov na ZŠ Belehradská

 

19.12.

2014

Vstupenka do neba - divadelné vystúpenie žiakov absolvujúcich predmet Náboženská výchova, pod vedením katechétky Mgr. H. Milkovičovej.

18.12.

2014

Predvianočné stretnutie zamestnancov pri kapustnici, ktoré obohatili vianočné piesne speváckeho zboru žiakov ZŠ, pod vedením Mgr. Ľ. Palfyovej.

18.12.

2014

Mrázik 2014 - piate výročie úspešných predstavení s bábkovo divadelnou hrou, naštudovanou žiakmi a pedagógmi našej školy pod vedením Mgr. J. Forgáča.

16.12.

2014

Tobiaš - so svojim divadelným predstavením sa našim žiakom predstavili študenti zo súkromnej SOŠ Bukovecká.

 

15.12.

2014

Vianočné tvorivé dielne - šikovné ruky žiakov PŠ a ŠZŠ vyrábali vianočné darčeky.

12.12.

2014

Stužková slávnosť IV.OA

12.12.

2014

Mrázik - vystúpenie našich divadelníkov v kultúrnom dome v Budimíri s obľúbenou staršou hrou.

06.12.

2014

Popoluška - divadelné predstavenie s prekvapením vo Východoslovenskej galérii Košice

05.12.

2014

Čertovo kolo - Mikulášsky zábavný program za účasti žiakov ŠZŠ, PŠ a ŠMŠ

05.12.

2014

Mikuláš v priestoroch školy na Opatovskej ceste 97 bol štedrý ku všetkým žiakom. No nebolo to zadarmo. Vyzval žiakov každej triedy aby mu predniesli vinš, alebo vyžadoval splnenie vedomostnej úlohy.

02.12.

2014

Predajný stánok vianočných výrobkov žiakov našej školy v hoteli Hilton, na Mikulášskej nádielke SPP a SPD.

02.12.

2014

Expert Geniality Show 2014 - obľúbená vedomostná súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci II.stupňa ZŠ a stredné školy.

26.11.

2014

Popoluška - Divadelné predstavenie pre rodičov

 

20.11.

2014

Ako chutí svet - Maďarská kuchyňa - ďalšie pokračovanie obľúbeného gastronomicko-vedomostného cyklu na ŠZŠ.

12.11.

2014

Večer strašidiel v ŠKD bol strašidelný, ale aj napriek tomu vydarený, k čomu prispeli vychovávatelia, ale aj rodičia žiakov.

06.11.

2014

Technické múzeum - žiaci I. stupňa ZŠ sa zúčastnili na výstave "Hrou k poznaniu". Boli nadšení vystavenými exponátmi, ktoré so záujmom aj vyskúšali.

05.11.

2014

ŠTUDENTSKÝ VEĽTRH organizovaný SSOŠ Postupimská č.37.

Zúčastnili sa ho aj naši štvrtáci z OA so svojou cvičnou firmou CCP, s.r.o. - upratovací servis. Aj na tomto veľtrhu boli úspešný a v súťažnej kategórii "Najkrajší katalóg" obsadili výborné 2.miesto.

29.10.

2014

Hod gaštanom - obľúbená každoročná disciplína ŠKD zameraná na presnosť hodu na kôš.

29.10.

2014

NEBOJ SA! - halloweensky zábavný program pre žiakov ŠZŠ a PŠ.

.

23.10.

2014

Tekviciáda - súťaž vo vyrezávaní tekvíc na PŠ.

22. - 23.

10.

2014

12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach - "Cvičná firma - učenie tvorivou prácou"

Našu OA na veľtrhu úspešne reprezentovala cvičná firma CCP, s.r.o. - upratovací servis a získala významné ocenenie: 2. miesto v hlavnej súťažnej kategórii "Najlepšia cvičná firma"

15. - 16.

10.

2014

Úspech, n.o. realizuje projekt "Sme si rovní, nie rovnakí (Levoča, Prešov, Košice)" aj na našej škole so žiakmi ŠZŠ a PŠ.

06.10.

2014

Minimaratón v ŠKD - aj tento bol "Košický" aj keď iba mini, na školskom dvore na Opatovskej ceste 101.

17.09.

2014

"Mosty bez bariér" - 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí v Pribeníku. V našom stánku sa svojimi výrobkami predstavili žiaci SOŠ a PŠ.

25.08.

2014

Školenie - testy BOZP a pracovná porada zamestnancov školy

P8250001.jpg (67868 bytes) P8250002.jpg (70582 bytes) P8250005.jpg (53673 bytes) P8250006.jpg (69730 bytes) P8250008.jpg (75909 bytes) P8250009.jpg (58219 bytes) P8250010.jpg (72247 bytes) P8250012.jpg (60533 bytes) P8250013.jpg (66233 bytes)

Stránka aktualizovaná 28.08.2015

Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06