Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06

 

Udalosti - školský rok 2005/2006 

Dátum

Aktivita

Foto 

31.08 

06.09.

2005

Športové hry v Nemecku

Konali sa v severonemeckom Wilhelmsahvene ako 25. ročník. Na týchto hrách sa zúčastnilo spolu 1300 športovcov z 18 krajín. Našu športovú výpravu tvorilo 15 športovcov, ich vedúcou bola pani uč. Monika Zavadová.

Súťažilo sa v rôznych disciplínách, najviac ich bolo z ľahkej atletiky. Naša výprava získala 3 poháre, najlepším športovcom bol Marek Eiben, žiak 4.OA, ktorý získal 8 zlatých medailí. Všetkých zaujal aj sprievodný program hier a najmä nezabudnuteľná laserová show.

Za možnosť zúčastniť sa na hrách ďakujeme sponzorom. 

Dsc00125.jpg (48249 bytes)

DSC00254.jpg (39932 bytes)

21.09.

2005

Deň na letisku v Prešove

Zúčastnili sa ho žiaci ZŠ, ŠZŠ a SŠ pod vedením Ing. Vargovčáka. Žiaci okrem leteckej techniky, výzbrojného materiálu a spojovacej techniky mali možnosť vidieť:

- výcvik vojakov v sebaobrane,

- chemický prieskum v zamorenom teréne,

- výcvik psov a psovodov.

Ukážky boli pripravené na vysokej úrovni. Poďakovanie patrí veliteľovi LZ v Prešove plk. Ing. Miroslavovi Korbovi, ale aj veliteľovi práporu mjr. Ing. Petrovi Plačintárovi a všetkým  zúčastneným vojakom.

Dsc00615.jpg (44493 bytes)

Dsc00623.jpg (45613 bytes)

30.09.

03.10.

2005

Stolnotenisový turnaj v Poľsku

Turnaj sa uskutočnil v meste Bydgoszc. Z našej školy sa ho zúčastnilo 9 žiakov a 2 učiteľky.

Najlepšie umiestnenia našich žiakov:

3. miesto v kategórii dievčat - Michaela Maurerová - I.OA

5. miesto v kategórii chlapcov - Ladislav Jaro - IV.OA

Dsc00771.jpg (48406 bytes)

21.10.

2005

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 

Uskutočnil sa v Košiciach v hoteli Centrum ako 3. ročník medzinárodného veľtrhu krajín V4.

Naša OA sa na tomto podujatí zúčastnila druhýkrát. Cvičné firmy štvrtákov Style Trans a CCP sa v konkurencii 23 firiem snažili získať jednu z 5 hlavných cien. Podarilo sa to Matúšovi Horbajovi, ktorý získal ocenenie ako "najlepší reprezentant" cvičnej firmy.

Dsc00972.jpg (54750 bytes)

25.10.

2005

35. výročie vzniku školy

Oslavy sa uskutočnili v dvoch etapách, kultúrnym programom pre deti v škole a večernou akciou pre zamestnancov a pozvaných hostí v GES - klube. Oslavy pozostávali z kultúrneho programu v trvaní cca dvoch hodín, ocenenia pedagógov a voľnej zábavy s občerstvením

Program bol veľmi vydarený a spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Čabalovou ho zabezpečoval bývalý naš žiak Marián Gáj. Večerom nás sprevádzal Štefan Skrúcaný, ktorý si aj zaspieval. V programe okrem detí našej školy vystupovali aj: Peter Ondria, Anna Gaja, košická skupina ABBA, Peter Dula, spevácky a tanečný zbor zo ZUŠ Lipany.

Na konci programu boli pani riaditeľkou ocenení pedagógovia, ktorí na škole pracujú viac ako 25 rokov: Mgr. M. Juhásová, Mgr. M. Pribulová, Mgr. Z. Potančoková, Mgr. Ľ. Kozárová, Mgr. M. Čierna a PaedDr. J. Suchý. Samotným záverom oficiálnej časti bolo ocenenie pani riaditeľke PaedDr. M. Čabalovej, ktoré jej odovzdala prednostka KŠÚ Mgr. H. Jeníková.

Po oficiálnej časti sa naši súčasní a bývalí zamestnanci spolu s pozvanými hosťami (cca 180 ľudí) zabávali pri živej tanečnej a ľudovej hudbe.

IMG_4896 o.jpg (60494 bytes)IMG_5123 o.jpg (56910 bytes)

IMG_5168 o.jpg (52094 bytes)

IMG_5214 o.jpg (50361 bytes)

26.10.

2005

Návšteva z Nemecka

Do našej školy zavítali hostia z Nemecka (pracovníci školských úradov). Žiaci ich privítali kytičkami kvetov a potom aj krátkym kultúrnym programom. Nemeckí hostia boli nadšení, čo vyjadrili aj zápisom do kroniky školy. Hostia si prezreli školu, areál DSS a návštevu ukončili besedou s vedením školy o možnostiach spolupráce s podobnými zariadeniami v Nemecku.

 

10.11.

2005

Imatrikulácia - prijatie žiakov I.OA a I.SOU medzi stredoškolákov

Akcia sa konala v kinosále školy. Nováčikovia boli uvedení po dvoch, ostatní žiaci prišli do kinosály až po nich.

Program zabezpečovala II.OA a pozostával z niekoľkých scénok. Prváci boli do radov stredoškolákov prijatí cumlíkmi a mušľami. Na záver sa konala diskotéka pre zúčastnených žiakov.

 

28.11.

04.12.

2005

Nadviazanie spolupráce so školami vo Wupertáli v Nemecku

Pani riaditeľka PaedDr. M. Čabalová sa spolu s pracovníkmi KŠÚ zúčastnila služobnej cesty do Nemecka, kde jej hlavným cieľom programu bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi školou pre telesne postihnuté deti vo Wupertále a našou školou.

Máme veľkú radosť, že naši žiaci si budú môcť prostredníctvom emailu dopisovať so žiakmi s podobným postihnutím, zdokonalia sa v nemeckom jazyku, spoznajú nových kamarátov a vymenia si výtvarné práce.

Našou úlohou do budúcna je vypracovanie spoločného projektu, ktorý bude vymedzovať možnosti spolupráce našej školy so školou vo Wupertále, jej cieľ, zameranie a perspektívy.

 

08.12.

2005

Predvianočné stretnutie žiakov ŠZŠ v knižnici Nezábudka

Naši žiaci ŠZŠ sa tu stretli so žiakmi zo ZŠ Gemerská, Považská a z DSS Kmeťová. Bolo to príjemné stretnutie postihnutých a zdravých detí pod názvom "Podajme si ruky možno príde aj..."

Deti zaspievali vianočné piesne, pozreli si predstavenie bábkového divadielka a rozišli sa bohatší o nové priateľstvá a spomienky.  Akcia sa konala za účasti kamier STV.

 

09.12.

2005

Stužková slávnosť

Stužková slávnosť IV.OA, ktorej triednou učiteľkou je Mgr. Ľ. Čabalová sa uskutočnila v reštauračnom zariadení na sídlisku Mier. Triedna profesorka pripla zelené stužky svojim študentom a v prejave k prítomným vyzdvihla túto triedu ako nezabudnuteľnú pre ňu. K žiakom, zvlášť ku každému, sa prihovorila aj pani riaditeľka. Po oficiálnej časti sa všetci prítomní dobre bavili na programe, ktorí pripravili štvrtáci. Všetci prítomní sa výborne bavili na následnej tanečnej zábave.

stužková 007 kopie.jpg (74852 bytes)stužková 198.jpg (57255 bytes)

19.12.

20.12.

2005

Florbalový turnaj

Turnaj sa uskutočnil 20.12.2005 v Bratislave v škole pre TP na Mokrohájskej ulici. Naše družstvo (cestovalo už deň predtým) pozostávalo z 5 študentov (Jano, Eiben, Laubert, Šesták, Tancoš) a dvoch dozorujúcich pedagógov. Keďže sa jednalo o turnaj zmiešaných družstiev, tak sme si prizvali troch zdravých kamarátov z iných škôl (Zavada, Demjanovič, Šestina). Naše družstvo zistilo, že na víťazstva potrebuje viacej trénovať.

02.jpg (42348 bytes)05.jpg (58272 bytes)

22.12.

2005

Rozlúčka s rokom 2005

Konala sa v kinosále školy. Jej súčasťou bol kultúrny program, v ktorom pod vedením p. uč. Hozovej spevácky zbor zaspieval nádherné vianočné piesne. Ďalej žiaci ŠZŠ, pod vedením p. uč. Moškovej, predniesli koledy a rôzne vinšovačky. V programe vystúpila aj speváčka Anna Gaja so skladbami zo svojho repertoáru. Jednu pieseň zaspievala spolu s našou žiačkou Jankou Perháčovou. Po programe bola rozlúčka, ktorú pre učiteľov a zamestnancov školy pripravilo vedenie školy.

Dsc01015.jpg (50262 bytes) 

26.01.

2006

Študentský ples

Usporiadateľom plesu bola "Študentská rada". Oficiálnu časť plesu ako aj program konferovali M. Berko a Š. Fridmanský. O úvodný tanec plesu sa postarali tanečníci z tanečnej školy. V programe okrem študentov vystupovala aj speváčka Anna Gaja. Jednu pieseň zaspievala aj so žiačkou J. Perháčovou. Prekvapila aj p. riaditeľka svojím speváckym sólom s gitarovým doprovodom M. Berku. Výborná nálada prítomných a sviatočná atmosféra plesu vytvorili nezabudnuteľný zážitok. 

Dsc01171.jpg (40700 bytes)Dsc01153.jpg (33707 bytes)

09.03.

2006

Hviezdoslavov Kubín - ZŠ, SOU a OA

Porota v jednotlivých kategóriách rozhodovala o umiestnení súťažiacich a víťazmi sa stali:

- I. stupeň ZŠ: - Petra Fabišiková

- II. stupeň ZŠ: - Patrícia Fráterová - poézia

                       - v próze 1. miesto neudelené

- SOU a OA: - Veronika Kozmová - poézia (vlastná tvorba)

                    - v próze 1. miesto neudelené

Dsc01391.jpg (48924 bytes)Dsc01411.jpg (32259 bytes)

16.03

2006

Hviezdoslavov Kubín - ŠZŠ

Súťažilo celkovo 35 žiakov v štyroch kategóriach. Porota v jednotlivých kategóriach určila týchto víťazov:

- Dávid Jonáš - 1.C

- Tomáš Durbák - 4.C

- Lukáš Tancoš - 6.C

- Peter Kráľ - 9.C

 Dsc01441.jpg (43300 bytes)

16.03.

2006

Matematický klokan

Do školského kola tejto celoslovenskej súťaže sa v tomto roku zapojilo 14 žiakov ZŠ a 13 študentov OA. Koordinátorkou súťaže na škole je Mgr. Ľ. Čabalová. Úspešní riešitelia budú ocenení vecnými cenami (výsledky v máji).

 

20.03.

2006

Vystúpenie "Romathanu" v škole

V kinosále školy sa divadelný súbor Romathanu predstavil rozprávkovou hrou "Princezná Jolanka a smelý Dežko". Vystúpenie veľmi zaujalo žiakov, jak samotným dejom, tak aj profesionálnym vystúpením hercov.

Všetkým účinkujúcim hercom ďakujeme a veríme, že nás opäť niekedy navštívia.

 

29.03.

2006

Regionálny Deň učiteľov

Slávnostná akadémia sa konala v spoločenskej sále MÚ Mestskej časti Košice-JUH pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnosti za účasti predstaviteľov KŠÚ Košice, KSK a pozvaných primátorov miest a obcí Košického kraja bolo ocenených 25 pedagogických pracovníkov. Medzi ocenenými za svedomitú a obetavú prácu v školstve a významný podiel vo výchove a vzdelávaní mladej generácie bola aj učiteľka našej školy Mgr. Mária Pribulová.

K hladkému priebehu osláv prispela aj naša škola prostredníctvom p. riaditeľky PaedDr. M. Čabalovej, ktorá zabezpečovala scenár a program slávnosti.

P3291195.jpg (41529 bytes)

P3291221.jpg (34443 bytes)

03.04.

06.04.

2006

Písomné maturitné skúšky

Významné dni pre našich maturantov, študentov IV.OA.

 

04.04.

2006

Beseda so spisovateľkou Adrianou Varigovou

Beseda sa uskutočnila v knižnici Nezábudka, ktorá ju aj organizovala v spolupráci s p. učiteľkou Mgr. M. Juhásovou. Na besede sa zúčastnili žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ. Deti aj učitelia mali krásny kultúrny zážitok.

 

21.04.

2006

Bábkové divadlo DRAK

Bábkoherci z kočovného divadla DRAK z Prešova sa v kinosále školy predstavili vtipným divadelným predstavením "Začarovaný mlyn". Žiakov ŠZŠ a ZŠ predstavenie zaujalo a pobavilo. Dávali to najavo častým potleskom a smiechom. Ďakujeme babkohercom za predstavenie a želáme im veľa úspechov v ich činnosti.

 

04.05.

2006

Súťaž v speve ľudových piesní

Súťaž bola určená pre žiakov ŠZŠ. Každý sa snažil zaspievať čo najlepšie. Bojovalo sa o 1. a 2. miesto v kategórii chlapcov a dievčat. Z dievčat zvíťazila Perla Csuporiová pred Sandrou Kotľárovou. Najlepším z chlapcov bol Viktor Macko pred Máriom Turtákom. Víťazi sa zúčastnili mestského kola súťaže na ŠZŠ Odborárska konaného dňa 10.05.2006. 

 

18.05.

2006

Volejbalový turnaj učiteľov ŠZŠ

Turnaj sa uskutočnil na ŠZŠ Inžinierska za účasti zmiešaných družstiev zo štyroch škôl. Náši učitelia bojovali s veľkým nasadením a skončili v celkovom poradí na 3. mieste. Lepšie umiestnenie im uniklo iba o vlások, keď iba veľmi tesne prehrali s celkovým víťazom turnaja ŠZŠ Inžinierska.

P1010366.jpg (53552 bytes)

18.05.

24.05.

2006

Xantén (Nemecko) - stretnutie zdravých a hendikepovaných

Na základe pozvania od našich priateľov z Nemecka sa skupina detí z našej školy zúčastnila medzinárodnej akcie "Art ohne Grenzen" (Umenie bez hraníc) v Xanténe. Celkom do Nemecka pod vedením p. riaditeľky vycestovalo 8 žiakov (OA a ZŠ), dvaja pedagógovia a zdravotníčka.

Aj napriek tomu, že hlavný koncert akcie v Xanténe musel byť pre nepriazeň počasia zrušený, skupina absolvovala bohatý program. Navštívili školu v Bedburg Hau, archeologický park v Xanténe, priemyselné múzeum v Oberhausene, plavili sa loďou po Xanténskom jazere. V Kolíne ich prijali v sídle krajinského spolku Porýnia. Pri ceste späť navštívili partnerskú školu vo Wupertali.

Všetci účastníci stretnutia majú na pobyt v Nemecku iba príjemné spomienky.

Snímek 068.jpg (70658 bytes)Snímek 116.jpg (48110 bytes)

Snímek 081.jpg (67921 bytes)

 

19.05.

2006

Rozlúčka so IV.OA

Gaudeamus igitur... znie tíško, oznamuje celej škole, že nastal čas lúčenia pre našich maturantov.

Preplnená kinosála za účasti mladších spolužiakov a vyučujúcich bola svedkom rozlúčky.

10-16x.jpg (53546 bytes)

22.05.

26.05.

2006

Ozdravovací pobyt v Tatranskej Kotline

Týždňovej školy v prírode sa zúčastnilo celkom 28 žiakov ZŠ a ŠZŠ. Vyučovanie a pedagogický dozor zabezpečovalo 7 učiteľov a 3 asistenti. Vedúcou pobytu bola Mgr. Potančoková

Program pobytu: - dopoludnia - vyučovanie

                         - popoludní   - hry, súťaže

Veľký úspech u detí mala beseda s horolezcami z Tatranskej horskej služby, ktorá bola spojená ukážkami vybavenia a výstroja pre horolezcov. Zaujala ich aj návšteva Belianskej jaskyne. Okrem učenia si deti na pobyte zašportovali, ale sa aj dobre bavili. "Šišková vojna" bola milým zakončením školy v prírode.

Ozdravovací pobyt sa mohol uskutočniť iba vďaka finančnému príspevku pre Neinvestičný fond Šanca od pána J. Boucharda z USA. V mene školy a zúčastnených detí mu patrí naše ĎAKUJEME.

Dsc01653.jpg (82308 bytes)

Dsc01690.jpg (142220 bytes)

 Dsc01654.jpg (122564 bytes) 

29.05.

31.05.

2006

Kurz ochrany človeka a prírody

Konal sa počas troch dní v čase maturitných skúšok našej IV.OA. Kurzu sa zúčastnili študenti I.OA, II.OA a I.SOU. Cieľom kurzu bolo osvojiť a prehĺbiť si vedomosti, precvičiť požadované zručnosti a návyky v oblasti výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyučovací program pozostával z troch častí: informačnej, odborno-technickej a praktickej. Študenti zároveň medzi sebou súťažili v teoretických a praktických úlohách. Prvenstvo získala skupina študentov I.OA.

 

01.06.

2006

Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn

Deviaty ročník tejto obľúbenej akcie u detí sa konal s centrom v areáli Lux, n.o. a v priestoroch školy. Akcia sa vydarila a prialo nám aj počasie, ktoré sa po viacerých nepekných dňoch umúdrilo.

Samotnej súťaže sa zúčastnilo 30 posádok pozostávajúcich zo šoféra - známej osobnosti a z 3 našich žiakov. Ich úlohou bolo absolvovať trasu mestom podľa itinerára a na štyroch kontrolných stanovištiach riešiť úlohy. Z najznámejších osobností sa tohto ročníka zúčastnili: Patrik Herman, Dano Junas, Erik Aresta, Jaroslav Dvorský, Peter Stašák, Juraj Hajdin a viceprezidenti US Steel Košice - Miroslav Kiraľvarga a Jeffrey Greenwell.

Víťazom tohto ročníka sa stala posádka s vodičom Jurajom Juhásom, pred posádkou Patrika Hermana a Juraja Hajdina. Víťazné posádky získali hodnotné ceny - hifi veže, CD prehrávače a MP3 prehrávače. Ceny odovzdal M. Kiraľvarga, zástupca hlavného sponzora akcie - US Steel Košice. Všetci súťažiaci boli odmenení balíčkami so sladkosťami a upomienkovými darčekmi.

Po vyhodnotení súťaže sa konal koncert na ktorom vystúpili: Anna Gaja (v jednej skladbe aj so žiačkou J. Perháčovou), Dano Junas a Peter Stašák. 

Nasledovala recepcia a po nej diskotéka.

Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorý sa na príprave a organizovaní akcie podieľali, ale hlavne tradičnému generálnemu sponzorovi tejto akcie -  US Steel Košice.

Ďakujeme.

Dsc01733.jpg (61814 bytes)Dsc01738.jpg (68150 bytes)

Dsc01766.jpg (57428 bytes)

Dsc01801.jpg (50659 bytes)

Dsc01807.jpg (51632 bytes)

08.06.

15.06.

2006

Projekt EÚ MLÁDEŽ

Za účasti mládežníkov z Česka, Holandska a Slovenska sa uskutočnil výmenný pobyt. Tohtoročnou hostiteľskou krajinou bolo Česko s miestom pobytu Brno - Sloupy.                                               Viac informácii...

 

13.06.

2006

Návšteva ZOO Kavečany

Akcie sa zúčastnili žiaci 0. 4. ročníka a žiaci ŠZŠ. Keďže ich bolo veľa, autobus ich odvážal na dvakrát. Žiaci pod vedením Mgr. Pálfyovej v košickej ZOO obdivovali známe i menej známe zvieratá. 

 

19.06.

22.06.

2006

Záverečné učňovské skúšky

Záverečných skúšok v odbore sedlár - remenár sa zúčastnilo 6 žiakov. Všetci úspešne absolvovali jak praktickú, tak aj ústnu časť.

Dsc02426.jpg (40385 bytes)

20.06.

2006

Rozlúčka s deviatakmi

V príhovore sa žiačka Janka Perháčová poďakovala triednej učiteľke Mgr. A. Murtinovej, všetkým vyučujúcim v deviatom ročníku a triednej učiteľke na I. stupni Mgr. M. Juhásovej za trpezlivosť počas školských rokov na ZŠ. Deviataci odovzdali svojim vyučujúcim krásne kvety. V príhovoroch triednej učiteľky a pani riaditeľky zaznelo prianie veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Deviataci pre prítomných pripravili aj pohostenie.

Dsc02406.jpg (46578 bytes)Dsc02413.jpg (58254 bytes)

23.06.

2006

Návšteva ZOO Kavečany

Úspešnú akciu mladších spolužiakov si zopakovali aj žiaci 5.- 9. ročníka pod vedením učiteliek Mgr. A. Murtinovej a Mgr. Ľ. Čabalovej. Z akcie sa žiaci vrátili unavení, ale spokojní.

 

27.06.

2006

Prírodopisná súťaž

Do súťaže sa prihlásilo 13 žiakov II. stupňa ZŠ. Každý súťažiaci vypracovával odpovede na otázky z učiva práve končiaceho školského roka. Najlepšie vedomosti preukázali Tomaško (7.A) a Fráterová (8.A), ktorí sa umiestnili spolu na I.mieste

Dsc02447.jpg (54543 bytes)

28.06.

2006

Zájazd na Duklu

Zájazdu sa zúčastnili žiaci ŠZŠ so svojimi učiteľmi. Zorganizovanie zájazdu a jeho koncepčnú prípravu mal na starosti Ing. F. Vargovčák.

Dsc02465.jpg (59269 bytes)

29.06.

2006

Výchovný koncert

Stredoškoláci sa zúčastnili výchovného koncertu s protidrogovou tematikou v JUMBO centre. Akciu organizačne zabezpečovala Mgr. Ľ. Čabalová.

 

 
 

Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06