Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06

 

Udalosti - školský rok 2007/2008 

Dátum

Aktivita

Foto 

01.07.

2008

Pracovná porada "Na kopci"

Tak trochu netradične sa konala v záhrade LUX-u "Na kopci". Pani riaditeľka najprv zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za celý školský rok, potom vyjadrila očakávania na ten nasledujúci. Nakoniec popriala všetkým príjemnú letnú dovolenku.

Za prekrásneho počasia potom porada pokračovala neformálnou diskusiou a konzumovaním toho čo šikovné zamestnankyne pod vedením p. učiteľky Pribulovej ugrilovali.

26.06.

2008

Rozlúčka IX.A

Každá rozlúčka je tak trochu smutná. Nebolo tomu inak ani tentoraz. Deviataci sa chceli kvetom a slovom poďakovať všetkým vyučujúcim za námahu vynaloženú počas vyučovania. Osobitne sa poďakovali aj triednej učiteľke p. Irmtraud Šimonovej, na ktorú budú spomínať iba v dobrom.

Na konci rozlúčky sa deviatačky neubránili ani slzám...

20.06.

2008

VSE City Run

Tento benefičný beh v centre Košíc zorganizoval pán B. Koniar z Progress Promotion, pričom celý finančný výťažok z akcie bol venovaný pre našu školu. Na štart behu sa okrem študentov košických škôl postavili aj mnohé známe tváre z politického a kultúrneho života mesta. Medzi bežcami nechýbali ani zástupcovia našej školy: M. Čabalová, D. Ivančinová a D. Berberich. Na štartovnom sa vyzberalo 12 500 Sk. No najviac sa očakávalo od toho, koľko kilometrov zabehnú Košičania na stacionárnom páse. Generálny partner projektu z VSE, a.s. totiž sľúbil za každý ubehnutý meter 1 korunu. Od 9. do 19. hodiny Košičania ubehli 104 km, čo predstavovalo 104 000 Sk. Šek vo výške 116 500 Sk odovzdal riaditeľke našej školy generálny riaditeľ VSE, a.s. N. Schürman. No toto ešte nebola konečná suma, nakoľko generálny riaditeľ VSE, a.s. N. Schürman ako aj šéf Dozornej rady VSE, a.s. Š. Lasky venovali škole osobne každý po 10 000 Sk.

Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým organizátorom projektu z Progress Promotion a generálnemu partnerovi projektu VSE, a.s. vďaka ktorým naša škola z projektu získala 136 500 Sk. Naše ďakujem patrí aj všetkým Košičanom, ktorí sa zúčastnili behu mestom alebo behu na bežiacom páse.

16.06.

25.06.

2008

Chorvátsko - Ozdravovací pobyt II.

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili už druhý krát rehabilitačno-edukačného programu v Chorvátsku. Pobytu sa zúčastnilo 32 žiakov, ktorých doprevádzalo 9 pedagógov. Miestom pobytu bol ubytovací komplex Liburnija v  mestečku Novalja na ostrove Pag.

Okrem každodenného plávania v mori žiaci absolvovali obhliadku mesta a okolia. Žiaci sa zúčastňovali aj na animácii a relaxačnom cvičení, ktoré pripravovala cvičiteľka - zamestnankyňa hotela. Súčasťou pobytu bol aj nácvik zborového spevu členov speváckeho krúžku. Pri príležitosti otvorenia sezóny si účastníci pobytu vychutnali aj večerný koncert miestnych hudobných telies. Počasie im prialo, všetci sa vrátili opálení, oddýchnutí a plní energie.

Tento finančne náročný rehabilitačný program sa mohol uskutočniť iba vďaka ochotným sponzorom ako: Rotary Club Košice, U.S.Steel Košice, Ferrotour a.s. a Šanca n.f. Ich finančné prostriedky vo výške 246 720 Sk z prevažnej miery pokryli náklady na pobyt za čo im z celého srdca ďakujeme.

10.06.

2008

Návšteva bábkového divadla

Žiaci "Prípravného ročníka" so svojou triednou učiteľkou Mgr. Juhasovou a asistentkou D. Ivančinovou sa zúčastnili v bábkovom divadle na predstavení "Šípková Ruženka". Klasický príbeh bol zmodernizovaný, no bábky boli vtipne riešené, keď v kostýmoch sprítomňovali minulosť i súčasnosť.

Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, bábky ich vtiahli do deja čo dávali aj hlasne najavo, keď sa ich snažili usmerňovať v konaní.

05.06.

2008

Rallye 2008

Do 11. ročníka obľúbenej súťaže "Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn" sa opäť zapojili vrcholoví manažéri zo spoločnosti U.S.Steel Košice - generálneho partnera Rallye Opatovská, ako aj ďalších firiem z nášho mesta i okolia, populárni speváci, moderátori. Deti našej školy sa na túto akciu tešia celý rok.

Tohto roku štartom a cieľom rallye sa stal Reedukačný domov na Hornom Bankove. V tridsiatich autách rôznych značiek sedeli ľudia odhodlaní urobiť radosť deťom. Najviac ich prišlo ako tradične zo spoločnosti U.S.Steel Košice a to: viceprezidenti: M. Pitorák, P.J. Mullarkey, A.S. Armstrong, J.F. Wilson, generálni manažéri: M. Tuček, L. Hanuščalka, G. Holub, R. Žihľavník, M. Maďar, J. Bernát, riaditelia: J. Bača, W.L. Reder, V. Udodík, O. Bauer, a vedúca odboru M. Šimonová. Ďalej sa ako vodiči predstavili aj známe mediálne osobnosti: P. Herman, J. Hajdin, D. Junas, E. Aresta, I. Timko a celá skupina No Name a pod. Súťažný priebeh celej akcie opäť zabezpečovali príslušníci policajného zboru v Košiciach.

Auta štartovali na cca 36 km trasu mestom a okolím jednotlivo. Prechádzali kontrolnými stanovišťami pri Hypermarkete Tesco, na Aničke a na Bankove, kde posádky žiakov museli preukázať aj znalosti zo školy. Na stanovišti Bankov vodiči zasa preukazovali svoje umenie jazdou zručnosti na čas. Súťaž aj napriek svojmu názvu nie je rýchlostná, ale vedomostná. Získané body žiakov a časy vodičov pri teste zručnosti rozhodli o víťazoch.

Prvé miesto v súťaži si vybojovala posádka s vodičom J. Juhásom, druhé miesto posádka s P. Hermanom a tretie posádka D. Junasa. Víťazné tímy prevzali poháre z rúk Georgea F. Babcoka, prezidenta spoločnosti U.S. Steel Košice, okrem toho deti dostali pekné darčeky. No ani ostatné deti nemuseli byť smutné, lebo každý dostal balíček so sladkosťami, občerstvením a reklamnými predmetmi od sponzorov.

Po odovzdaní cien nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpili: M. Kraus, T. Krak, E. Aresta, D. Junas a brušné tanečnice.

Poďakovanie za skvelý zážitok patrí všetkým, ktorí sa na príprave a organizovaní akcie podieľali, ale najmä organizačnému trojlístku: riaditeľke školy M. Čabalovej, A. Smikovej a D. Ivančinovej. Škola ďakuje za ústretovosť pri poskytnutí areálu a priestorov na realizáciu rallye aj riaditeľovi Reedukačného domova Horný Bankov T. Palkovi a všetkým príslušníkom Policajného zboru v Košiciach, ktorí zabezpečovali chod pretekov.

Najväčšie ďakujeme patrí generálnemu partnerovi - US Steel Košice, vďaka ktorému mohli žiaci našej školy v tento deň "Žiť na plný plyn" .

30.05.

2008

Dopravné ihrisko

Žiaci I. a II. stupňa ŠZŠ za dozoru deviatich pedagógov navštívili dopravné ihrisko na Alejovej ulici. Po oboznámení sa s ihriskom si zasúťažili na viacerých pripravených stanovištiach. Tí mladší s nadšením zdolávali preliezky. Ďalší súťažili v loptových hrách, hádzaní krúžkov na terč a pod. Tí najzdatnejší jazdou na bicykloch a kolobežkách zdolávali cesty a križovatky ihriska. Učili sa spoznávať dopravné značky a ich význam. Najobľúbenejšie boli semafory a jazda na červenú tu neexistovala. Všetci jazdili podľa predpisov a bez nehody.

29.05.

04.06.

2008

Xantén 2008

Tematického zájazdu v Nemeckom meste Xantén sa zúčastnilo 15 našich žiakov na pozvanie pána Klausa Brauscha z Landschaftsversammlung Rheinland v Kolíne. Žiakov doprevádzali traja pedagogickí zamestnanci a tlmočníčka. Už 11 rokov sa v Xanténe stretávajú mladí postihnutí ľudia, aby preukázali svoje zručnosti vo svojich výrobkoch. Ich výrobky sú potom vystavované na predajnej výstave. Návštevníci podujatia si môžu ich výrobky zakúpiť, čím podporia organizácie, ktoré sa starajú o postihnutých mladých ľudí.  Toto stretnutie sa organizuje pod názvom „Umenie bez hraníc“.

Po návšteve predajnej výstavy ďalšie dni skupina strávila v spoločnosti pána Braushca a pani Brauschovej, ktorí pre nich zabezpečili program v samotnom meste Xantén. Spoznávali mesto, jeho historické centrum a historické pamiatky. Na konci pobytu sa zúčastnili aj stretnutia s pánom primátorom vo Wupertáli, ktorý ich veľmi srdečne privítal a pozdravil Košice, ako partnerské mesto. Na jeden deň si skupina naplánovala aj výlet k severnému moru v Holandsku. Po ceste navštívila aj mesto Haag, sídlo holandskej kráľovnej Beatrix. Všetci účastníci tematického pobytu si odniesli množstvo krásnych spomienok

Stravu a ubytovanie v mieste pobytu financoval pán Klaus Brausch, ktorému touto cestou vyslovujeme úprimné ďakujeme! Ostatné finančné náklady boli uhradené z prostriedkov "Neinvestičného fondu Šanca".

 

27.05.

2008

Návšteva knižnice Nezábudka

Koncoročné stretnutie v knižnici Nezábudka bolo našim poďakovaním pracovníkom knižnice. Ďakujeme im za milé stretnutia plné hier a zábavy, ktoré pripravovali pre naše deti po celý rok.

Program, ktorý im pripravili deti našej Špeciálnej základnej školy a klienti DSS z Kmeťovej ich veľmi potešil a dojal.

26.05.

27.05.

2008

Kurz ochrany človeka a prírody

Dvojdňového kurzu sa zúčastnili študenti 1. a 2. ročníka OA a študenti 1. a 2. ročníka SOU. Kurz sa konal v areáli "Lux n.o."

V prvý deň boli študenti rozdelení do štyroch skupín, ktoré medzi sebou aj navzájom súťažili. Na jednotlivých stanovištiach absolvovali zdravotnú výchovu, dopravnú výchovu, streľbu zo vzduchovej zbrane a vyskúšali si svoju šikovnosť a orientáciu v hrách s loptou. Potom v kinosále školy boli počítačovou animáciou oboznámení s bezpečnostno-technickými značkami.

Druhý deň bol zameraný na  orientáciu v teréne a správanie sa v prírode. Okrem iného sa naučili ako si správne vybrať a bezpečne pripraviť  ohnisko, založiť si oheň, postaviť stan. V rýchlosti stavania stanu si jednotlivé družstva dokonca aj zasúťažili. Na záverečnom vyhodnotení kurzu bolo vedúcim vyzdvihnuté, že počas oboch dní boli všetci študenti disciplinovaní a zodpovedne pristupovali k plneniu úloh, ktorými boli poverení.

16.05.

2008

Rozlúčka maturantov

Už na chodbách školy lemovanej spolužiakmi si maturanti uvedomili že nastal čas rozlúčky. Bude im chýbať skôr škola, alebo spolužiaci z nižších ročníkov? To ešte dnes nevedia, ale tvárili sa tak "smutnoveselo". Oficiálna rozlúčka s pedagogickým zborom a spolužiakmi v kinosále bola ukončená dlhotrvajúcim potleskom, ktorý vyjadroval želanie prítomných: "Nech Vám maturitná skúška dopadne čo najlepšie".

13.05.

2008

Súťaž "Praktických škôl"

Súťaž sa uskutočnila na Odbornom učilišti internátnom v Michalovciach a jej cieľom bolo preveriť praktické zručnosti a návyky žiakov. Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci z 2.PŠ, Ľ. Varholík a V. Macko. Súťažilo sa v troch disciplínách. V prvej mali zhotoviť pohľadnicu na tému "Máj mesiac lásky". Druhou disciplínou bola príprava jednoduchého stolovanie pri raňajkách a v tretej príprava "jednohubiek" a ich aranžovanie na tanieri podľa vlastnej fantázie.

Náš súťažný team sa so zanietením pustil do plnenia súťažných úloh, za čo bol aj ocenený prvým miestom v súťaži.

01.04.

2008

Ocenenie učiteľov

Pri príležitostí dňa učiteľov bolo prednostom KŠÚ Košice PaedDr. J. Vookom CSc. ocenených 20 pedagogických pracovníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. Jedným z ocenených bol aj zástupca našej školy Mgr. František Bozuľa, ktorý ocenenie získal za dosahovanie vinikajúcich výchovno-vzdelávacích úspechov v oblasti vzdelávania žiakov našej školy.

28.03.

2008

HK - I.stupeň ZŠ

Akcie sa nesúťažne zúčastnili aj žiaci prípravného a prvého ročníka. Boj o prvenstvo prebiehal medzi žiakmi druhého a štvrtého ročníka. Podľa detskej poroty najlepšie recitoval Alex Mikula z II.A. Porota zložená z triednych učiteliek rozhodla o následovnom umiestnení:

1. miesto: Alex Mikula - II.A,

2. miesto: Jarmila Hertnékyová - III.A,

3. miesto: Zuzana Prekopová - IV.A,

Cenu poroty získala Veronika Lenárdová z prípravného ročníka.

27.03.

2008

Beseda so spisovateľom R. Bratom

Kto je Roman BRAT? Spisovateľ, prekladateľ zo španielčiny, redaktor Slovenského rozhlasu, autor televíznych večerníčkov, autor kníh pre deti: Tvrdohlavý baran, Čuvi v pralese, Môj anjel sa vie biť, ...

Tieto knihy sme si prečítali a z prvej pripravili dramatizáciu ako darček pánovi spisovateľovi. Na tento deň - 27.03.2008 a Nezábudku budeme dlho len v dobrom spomínať.

Veľa sme sa naučili - žiaci I. stupňa ZŠ na Opatovskej ceste v Košiciach.

18.03.

2008

HK - ŠZŠ

V jedno utorkové dopoludnie sa v kinosále našej školy stretli všetci žiaci ŠZŠ a PŠ. aby nám predviedli svoje recitátorské schopnosti. Súťažilo sa v troch kategóriach.

I. kat.:   1. miesto: Mário Turták (IV.C) - báseň "Škola"

            2. miesto: Lukáš Matis (IV.C) - báseň "Môj macík"

            3. miesto: Mária Vargová (III.C) - báseň "Rok"

II. kat.:  1. miesto: Ľuboš Durbák (VI.C) - báseň "O nevďačnej mačke"

            2. miesto: Klaudia Tomašová (VII.C) - báseň "Keby..."

            3. miesto: Martin Jaroš (VII.C) - báseň "Miss karneval"

                           Lukáš Rusnák (VIII.C) - báseň "Čo sa vlečie ..."

III. kat.: 1. miesto: Monika Kardasová (1.PŠ) - báseň "Chodníčky"

            2. miesto: Peter Kráľ (2.PŠ) - báseň "Oči"

            3. miesto: Viktor Macko (2.PŠ) - báseň "Fajčiarsko"

13.03.

2008

HK - II. stupeň ZŠ a stredné školy

Spolu sa súťaže zúčastnilo 28 recitátorov. Odznela poézia aj próza. Porota v zložení: Mgr. Kozárová, RNDr. Mihaľáková, Ing. Krausová, Mgr. Szalónova veľmi precízne hodnotila recitáciu, vystupovanie a správnu výslovnosť.

Tohtoročný HK sa začal vystúpením troch žiakov, ktorí vystúpili s piesňou Mláďatá v hip hopovom prevedení. Celú súťaž moderovala p. uč. Pribulová. Tá nielen uvádzala prednášajúcich, ale kládla im aj otázky, ktorými ich chcela povzbudiť jak pred prednesom, tak aj bezprostredne po jeho ukončení. Hluché miesta v programe a prestávky medzi jednotlivými kategóriami boli vyplnené reprodukovanou hudbou ktorú mal na starosti žiak 7. ročníka Lukáš Tancoš. Porota nakoniec rozhodla o následovnom umiestnení recitátorov (poradie bez delenia na kategórie):

1. miesta: Kalejová, Habiňáková, Bogdan, Fráterová, Slovíková

2. miesta: Kopuničová, Jirchař, Drotárová,

            Tancoš, Zajaroš, Koperdan, Puchein

3. miesta: Grodný, Kakašová, Rusnáková, Valčová

24.01.

2008

IV. Študentský ples

Tradične sa konal v jedálni a mal aj bohatý sprievodný program. Po úvodných príhovoroch riaditeľa LUX-u a riaditeľky školy ples otvorili tanečníci - Ján Puchein s partnerkou. Okrem nich na plese vystúpil spevácky hosť František Balog, tanečná skupina UNO Star a Michal Králik. Ples svojimi vystúpeniami obohatili a naši terajší a bývalí študenti: Milan Berko, Michal Laubert, Ladislav Koperdan. Exotické prekvapenie pre prítomných pripravila Ľubica Lörincová - profesionálna brušná tanečnica. Voľnú zábavu prerušila iba očakávaná tombola. Prítomní sa bavili naozaj výborne za čo ďakujú organizátorom plesu.

20.12.

2007

Vianočné divadlo

Naši žiaci predviedli v kinosále krásny vianočný program pod vedením p. učiteľky Hozovej a Mgr. Križalkovičovej. Divadelné predstavenie pod názvom Zrušenie Vianoc?, ktorého scenáristom bol žiak VIII.B triedy M. Breznay, zaujalo a pobavilo všetkých prítomných žiakov. Po divadelnom predstavení vystúpil spevácky zbor školy pod vedením p. Hozovej. Zbor sa predstavil vianočnými piesňami a koledami. Ich vystúpenie malo medzi žiakmi veľký úspech a dožadovali sa aj opakovania niektorých piesni.

19.12.

2007

Vianočný koncert - ZUŠ Lipany

Už je u nás skoro tradíciou, že učitelia a žiaci zo ZUŠ Lipany nás navštívia pred Vianocami so svojím vianočným programom. Svoje umenie ukázali v hre na klavír, flautu, trúbku a gitaru. Spevácky zbor Septemphylis pod vedením zbormajsterky G. Pinterovej sa rozlúčil spevom vianočných kolied.

13.12.

2007

Vianočný stánok

Aj tento rok nám počas Košických vianočných trhov poskytol U.S.Steel Košice s.r.o. vianočný stánok v centre Košíc, v ktorom žiaci našej školy ponúkli na predaj svoje vianočné výrobky. Výťažok z predaja nám daruje U.S.Steel Košice s.r.o. na zakúpenie pomôcok pre školu.

13.12.

2007

Návšteva knižnice Nezábudka

Knižnica Nezábudka pripravila vianočné prekvapenie pre našich žiakovi zo ŠZŠ spoločne so žiakmi ZŠ Gemerská a ZŠ Považská v Košiciach. Deti sa na stretnutí predviedli nacvičeným vianočným programom. Následne sa všetci navzájom obdarovali malými vianočnými darčekmi. Pracovníčky knižnice im na záver pripravili prekvapenie - chutnú pizzu.

6.12.

2007

Mikuláš na ŠZŠ

Vďaka učiteľom našej školy Ing. F. Vargovčákovi a Mgr. H Moškovej aj tohto roku zavítal k nám Mikuláš. Všetkým deťom priniesol sladkú odmenu, za ktorú sa mu poďakovali vianočnými koledami a vinšovačkami.

Deti boli obdarované vďaka príspevku zo ZR.

23.11.

2007

Stužková slávnosť

Uskutočnila sa vo veľmi príjemnom prostredí kultúrneho domu Krásna nad Hornádom. Zúčastnili sa jej spolu s maturantmi aj ich rodičia, učitelia a ostatní pozvaní hostia. Táto významná udalosť pre našich maturantov je ich prvým krokom pre vstup do sveta dospelých.

Študentom zvládnuť financovanie stužkovej slávnosti pomohol príspevkom aj Neinvestičný fond Šanca.

22.11.

2007

Výročie knižnice Nezábudka

Pri príležitosti 15. výročia intenzívnej práce so znevýhodnenými používateľmi v KMK Košice a pri príležitosti 10. výročia otvorenia bezbariérovej knižnice Nezábudka sa uskutočnil odborný seminár za účasti našich a aj zahraničných hostí. Na seminári vystúpila s príspevkom aj riaditeľka našej školy PaedDr. M. Čabalová. Následne aj naši žiaci sa tu prezentovali krátkym kultúrnym programom. 

19.11.

2007

Ocenenie študentov

Ocenenie prednostom KŠÚ Košice PaedDr. J. Vookom, Csc. dostali aj dvaja študenti našej školy. Prvou ocenenou bola Michaela Maurerová za reprezentáciu školy v stolnom tenise na domácej a medzinárodnej úrovni. Druhým oceneným bol Martin Kašický za prípravu a realizáciu projektu Mládež v Holandsku.

K oceneniu obidvom srdečne blahoželáme.

14.11.

2007

Ochutnávka čajov

Akciu zorganizovali učiteľky Mgr. L. Stašáková a Mgr. H. Mošková pre žiakov ŠZŠ a . Privítali ich v tradičných čínskych a indických kostýmoch, ktoré k rituálu pitia čaju nepochybne patria. Žiaci si od nich vypočuli krátke príbehy o histórii čaju, ktoré boli spojené s ukážkou a ochutnávkou čajov. Všetci sa nielen dobre zabavili, ale sa aj poučili o blahodárnych účinkoch rôznych druhov čajov na ľudský organizmus.

08.11.

2007

Imatrikulácia

Aj tohto roku to študentov I. ročníkov OA a SOU neobišlo. Ich prijatie do študentského cechu sa konalo v kinosále školy, pred zrakmi ostatných žiakov a pedagógov. Jedinou podmienkou prijatia bolo ich dobrovoľné podriadenie sa starším študentom z 2.OA, ktorí ich poverovali plnením rôznych úloh. Keďže úlohy ochotne plnili a neváhali ani prijať tresty za slabé vedomosti, tak boli všetci medzi študentov prijatí za potlesku prítomných. O prijatí do študentského cechu im spolužiaci vystavili aj potvrdenie.

25. 10.

26. 10.

2007

5. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Aj tohto roku sa konal v Dome techniky ZSVTS v Košiciach za účasti 29 cvičných firiem z krajín V4. Aktívne sa ho zúčastnili aj študenti našej školy -  4.OA, ktorí sa na veľtrh pripravovali pod vedením učiteľky odborných predmetov na OA Ing. J. Krausovej. Predstavili sa svojou cvičnou  firmu CCP s.r.o.- upratovací servis. Tohto roku sa im nepodarilo získať žiadne ocenenie v jednotlivých súťažných kategóriách, no nadviazali viacero obchodných kontaktov so zúčastnenými cvičnými firmami, ktoré sú prísľubom pre budúcu spoluprácu aj s ich školami.

04.10.

2007

Exkurzia do planetária

Zúčastnili sa jej žiaci IV. ročníka ZŠ spolu s p. učiteľkou Mgr. M. Juhásovou a asistentkou D. Ivančinovou.

Cieľom exkurzie bolo rozšíriť predstavy a poznatky žiakov o vesmírnom priestore. Všetko čo v planetáriu videli prispelo aj k prehĺbeniu učiva tematického celku Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre. Exkurzia žiakov zaujala natoľko, že ešte niekoľko dní bola hlavnou témou ich rozhovorov v škole.

13. 09.

22. 09.

2007

Ozdravovací pobyt - Chorvátsko

Miestom pobytu bolo Baška Polie na Makarskej riviere. Pod vedením I. Šimonovej sa na zájazde zúčastnilo 44 účastníkov (z toho 34 žiakov našej školy). Celý program bol zameraný na rehabilitáciu našich žiakov a ich rodinných príslušníkov. Počasie sa nám tento krát vydarilo a slnko nás sprevádzalo počas celého pobytu. Všetci si naplno užili slnenia, mora a krásneho prostredia Makarskej riviéry. Deväť dní ubehlo veľmi rýchlo, no nezabudnuteľné spomienky ostali v pamäti účastníkov. Všetci by sa tu radi vrátili aj na budúci rok.

Celý projekt sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Neinvestičného fondu Šanca.

03. 09.

2007

Slávnostné otvorenie školského roka 2007/2008

Školský rok 2007/2008 na škole otvorila štátna hymna, príhovor ministra školstva prostredníctvom Slovenského rozhlasu a príhovor pani riaditeľky PaedDr. M. Čabalovej. Následne sa k zúčastneným rodičom, žiakom a zamestnancom prihovorili aj: PaedDr. Kluková - za LUX n.o. a pani Mgr. Ľ. Pálfyová za združenie rodičov.

Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci rozišli do tried, kde sa zvítali, prípadne zoznámili s novými triednymi učiteľmi a dostali pokyny o vyučovaní na nasledujúce dni.

Po rozchode žiakov a ich rodičov nasledovala pracovná porada zamestnancov školy a pravidelné školenie o BOZP.

Stránka aktualizovaná k 03.07.2008

 

Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06